Kategori:Kognitiva symtom

Från Wikipedia

Till kognitiva symtom hör dysfunktionella kognitiva processer eller tillstånd som inte beror på felaktig inlärning.