Krönikeböckerna

Från Wikipedia

Krönikeböckerna är en sammanhållen skildring av gamla testamentets historia från Adam till återkomsten från den babyloniska fångenskapen. De består av Första Krönikeboken och Andra Krönikeboken. Texten delades upp i två i och med Septuaginta, den första översättningen till grekiska runt 200 f. Kr. Tidigare lästes böckerna som en enda löpande text.