Hesekiel

Från Wikipedia
Hesekiel avbildad på en fresk utförd 1510 av Michelangelo i Sixtinska kapellets tak.

Hesekiel (hebreiska יחזקאל emellanåt Hezekiel eller Ezekiel) är en av de tre stora profeterna i judendomens Neviim ("profeterna") och kristendomens Gamla Testamente, omvittnad i Hesekiels bok. Han tillhörde de israeliter, som år 597 f.Kr. deporterades till Babylonien i Den babyloniska fångenskapen, och under tiden i fångenskap blev Hesekiel en ansedd profet bland de sina.

Han anses vara författare till Hesekiels bok, som inleds med en beskrivning av profetens kallelse. Hesekiel var präst och hans språk var utpräglat prästerligt. Hans tidigaste förkunnelse gällde främst förhållandet i hemlandet; avgudadyrkan skall bestraffas med att Herrens härlighet lämnar templet. Med detta avsågs templets förstörelse år 587 f.Kr., vilket också ger eko i hans förkunnelse. Han talar om dom och frälsning och betonar den enskildes moraliska och religiösa ansvar.

Han såg som sin uppgift att varna sitt folk. Omvändelse är inte förgäves; man behöver inte lida för fädernas synder, utan var och en har sitt eget ansvar. En rad utsagor gäller främmande folk, främst från Egypten, där Juda rike förgäves sökte hjälp mot babylonierna. Under senare delen av sin verksamhet förkunnar Hesekiel det skingrade Israels återsamling till sitt land. Till sist skall Gog från Magog göra ett angrepp mot Israel och bli i grunden slagen. De sista kapitlen skisserar hur ett nytt tempel skall byggas och riket organiseras på nytt. Hesekiels kallelsevision har spelat en viktig roll i den judiska mystiken. Dunkla framtidsutsagor har på kristet håll lagts till grund för apokalyptiska spekulationer.

I almanackor fram till år 1901 var 10 april tillägnad Hesekiel.

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Ekman Arne, red (2009). NE i tjugo band: en modern och komprimerad version av det stora uppslagsverket. Malmö: Nationalencyklopedin (NE). Libris 11702786. ISBN 9789186365202 , Band 8, s. 43.
  • Engström Christer, Marklund Kari, red (1992). Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Bd 8, [Gram-Hil]. Höganäs: Bra böcker. sid. 574. Libris 8211192 
Hesekiel avbildad på trägravyr från 1865 av Gustave Doré.

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Jonge H. J. de, Tromp Johannes, red (2007) (på engelska). The book of Ezekiel and its influence. Aldershot: Ashgate. Libris 10947374. ISBN 978-0-7546-5583-1 
  • Petter, Donna Lee (2011) (på engelska). The book of Ezekiel and Mesopotamian city laments. Orbis biblicus et orientalis ; 246. Fribourg: Academic Press. Libris 12190345. ISBN 3727816902 
  • Profeterna: Jesaja, Jeremia, Hesekiel, de 12 profeterna. Kulturhistoriskt bibliotek, 99-1228966-8. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion. 1996. Libris 8370648. ISBN 91-7139-311-0 
  • Ringgren, Helmer, red (1990[1974]). Israels profeter: en studiebok ([Ny tr.]). [Stockholm]: [Gummessons bokh.] distributör. Libris 1271328 
  • Sturesson, Stefan (2008-). Israel och dess hjältar: Israels historia sedd genom dess profeter, statsmän och andliga ledare. Västerås: SIR Publishing. Libris 11228802. ISBN 9789163327582 
  • Young, Robb Andrew (2012) (på engelska). Hezekiah in history and tradition. Supplements to Vetus Testamentum, 0083-5889 ; v. 155. Leiden: Brill. Libris 13433009. ISBN 9789004216082 
  • Zimmerli, Walther; Hanson K. C. (2003) (på engelska). The fiery throne: the prophets and Old Testament theology. Fortress classics in biblical studies (1. ed.). Minneapolis: Fortress press. Libris 9717409. ISBN 0-8006-3620-1 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]