Kuria

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se Kuria (olika betydelser).

Kurian (latin curia ’gård’) motsvarar Heliga stolens regering och centrala förvaltning. Genom detta är kurian näst påven det mest inflytelserika organet inom Romersk-katolska kyrkan. Beteckningen "kuria" uppkom mot slutet av 1000-talet som namn på den påvliga hovstaten. Sin nuvarande form har kurian givits av påven Johannes Paulus II 1988 genom den apostoliska konstitutionen Pastor bonus.

Kurian omfattar statssekretariatet; ett antal kongregationer, främst troskongregationen och kongregationen för helgonförklaringsprocesser, vidare kongregationer för de orientaliska kyrkorna, för gudstjänsten, sakramenten, den kyrkliga disciplinen, helgonförklaringar, biskoparna, missionen, klerus, ordnarna och utbildningen. Dessutom finns en rad påvliga kommissioner för bl.a. Latinamerika och för det konsthistoriska arvet. Sammanlagt ingår omkring 500 personer i kurians organisation.

Tribunalerna är domstolar för olika ärenden, till exempel rörande äktenskap (Rota romana). Det finns ett antal påvliga råd för olika ändamål, bl.a. för ekumeniken.