Hoppa till innehållet

Laktatacidos

Från Wikipedia

Laktatacidos, även kallat mjölksyraförgiftning, är ett tillstånd av metabol acidos som kan drabba typ 2-diabetiker som behandlas med metformin.[1]

Om patientens njurfunktion sjunker ackumuleras substansen och en laktatacidos kan uppkomma. En äldre typ 2-diabetiker som behandlas med metformin som blir akut sjuk med allmänpåverkan och kreatininstegring skall misstänkas vara drabbad.

Vanliga symtom är hyperventilation, kräkningar och diffus buksmärta.[2] Diagnos ställs med analys av laktat i plasma.

Kräver ibland intensivvård med volymsubstitution av vätska, insulin och bikarbonat. Allvarliga fall kan kräva hemodialys.