Hoppa till innehållet

Lista över UN-nummer 1201 till 1300

Från Wikipedia

UN 1201 till 1300[1][redigera | redigera wikitext]

UN-nummer Klass Namn
UN 1201 3 Finkelolja
UN 1202 3 Dieselolja eller eldningsolja, lätt eller gasolja
UN 1203 3 Bensin
UN 1204 3 Nitroglycerin, lösning i alkohol, med högst 1 % nitroglycerin.
UN 1206 3 Heptaner
UN 1207 3 Hexaldehyd
UN 1208 3 Hexaner
UN 1210 3 Tryckfärg, brandfarlig eller tryckfärgsrelaterat material
UN 1212 3 Isobutanol (isobutylalkohol)
UN 1213 3 Isobutylacetat
UN 1214 3 Isobutylamin
UN 1216 3 Isooktener
UN 1218 2 Isopren, stabiliserad
UN 1219 3 Isopropanol (isopropylalkohol)
UN 1220 3 Isopropylacetat
UN 1221 3 Isopropylamin
UN 1222 3 Isopropylnitrat
UN 1223 3 Fotogen
UN 1224 3 Ketoner, flytande, n.o.s.
UN 1228 3 Merkaptaner, flytande, brandfarliga, giftiga, n.o.s. eller merkaptanblandningar, flytande, brandfarliga, giftiga n.o.s.
UN 1229 3 Mesityloxid
UN 1230 3 Metanol
UN 1231 3 Metylacetat
UN 1233 3 Metylamylacetat
UN 1234 3 Metylal
UN 1235 3 Metylamin, vattenlösning
UN 1237 3 Metylbutyrat
UN 1238 6.1 Metylklorformiat
UN 1239 6.1 Klordimetyleter
UN 1242 4.3 Metyldiklorsilan
UN 1243 3 Metylformiat
UN 1244 6.1 Metylhydrazin
UN 1245 3 Metylisobutylketon
UN 1246 3 Metylisopropenylketon, stabiliserad
UN 1247 3 Metylmetakrylat, monomer, stabiliserad
UN 1248 3 Metylpropionat
UN 1249 3 Metylpropylketon
UN 1250 3 Metyltriklorsilan
UN 1251 6.1 Metylvinylketon, stabiliserad
UN 1259 6.1 Nickelkarbonyl
UN 1261 3 Nitrometan
UN 1262 3 Oktaner
UN 1263 3 Färg (inklusive färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller färgrelaterat material (inklusive färgförtunning och -lösningsmedel)
UN 1264 3 Paraldehyd
UN 1265 3 Pentaner, flytande
UN 1266 3 Parfymprodukter, med brandfarligt lösningsmedel
UN 1267 3 Råolja
UN 1268 3 Petroleumdestillat, n.o.s. eller petroleumprodukter, n.o.s.
UN 1272 3 Pine oil
UN 1274 3 n-Propanol (Propylalkohol, normal)
UN 1275 3 Propionaldehyd
UN 1276 3 n-Propylacetat
UN 1277 3 Propylamin
UN 1278 3 1-Klorpropan (propylklorid)
UN 1279 3 1,2-Diklorpropan
UN 1280 3 Propylenoxid
UN 1281 3 Propylformiater
UN 1282 3 Pyridin
UN 1286 3 Hartsolja
UN 1287 3 Gummilösning
UN 1288 3 Skifferolja
UN 1289 3 Natriummetylat, lösning i alkohol
UN 1292 3 Tetraetylsilikat
UN 1293 3 Tinkturer, medicinska
UN 1294 3 Toluen
UN 1295 4.3 Triklorsilan
UN 1296 3 Trietylamin
UN 1297 3 Trimetylamin, vattenlösning, med högst 50 viktprocent trimetylamin
UN 1298 3 Trimetylklorsilan
UN 1299 3 Terpentin
UN 1300 3 Terpentinersättning, lacknafta

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Alla ADR-ämnen” (på (svenska)). ADR Dangerous Goods. https://adrdangerousgoods.com/swe/substances/all/. Läst 23 januari 2018.