Mall:Böjningskategorier hos nomina

Från Wikipedia
Not till redigerare om hur man använder hopfällningsfunktionen:

För att hantera den här mallens synlighet när den först visas, lägg till följande parameter:

|state=collapsed för att visa den här mallen i sitt hopfällda (gömda) läge, dvs. {{Böjningskategorier hos nomina |state=collapsed}};
|state=expanded för att visa den här mallen i sitt utfällda (fullt synliga) läge, dvs. {{Böjningskategorier hos nomina |state=expanded}};
|state=autocollapse för att visa den här mallen i sitt hopfällda (gömda) läge endast om det finns en annan mall av samma typ på artikelsidan, dvs. {{Böjningskategorier hos nomina |state=autocollapse}}.

collapsed has been set as the default state.


Kontrollera att de länkade artiklarna har denna mall.