Hoppa till innehållet

Possessiv

Från Wikipedia

Possessiv är ett kasus som uttrycker ägarförhållanden, liknande men inte analogt med svenskans genitiv.

Som ägandekasus för possessivet tankarna till genitivet, antingen det är det svenska med -s, eller det latinska eller tyska. Till skillnad från dessa genitiv fyller dock possessivet vissa funktioner som i svenskan och närliggande språk hellre uttrycks med hjälp av possessiva pronomina.

Possessivet återfinns till exempel i turkiskan för att uttrycka ägandeförhållanden mellan en person och ett föremål. Därför har det turkiska possessivet försetts med ändelser för olika grammatiska personer, och ersätter på så vis de possessiva pronomina i västerländska språk.

Ett exempel på turkiskt possessiv, utgående från substantivet araba ('bil'):

Turkiska Svenska
arabam min bil
araban din bil
arabası hans/hennes bil  
arabamız   vår bil
arabanız er bil
arabaları deras bil
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.