Revertiv

Från Wikipedia

Revertiv är ett grammatiskt kasus som anger bakåt till någonting. Kasuset förekommer i manchuiska.