Medelklass

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Medelklassen är en socioekonomisk samhällsgrupp som utgör ett mellanskikt i samhället. Med avseende på faktorer som inkomst, förmögenhet, utbildning, självständighet i yrkesutövningen och social prestige har medelklassen en mindre gynnsam ställning än överklassen, men en mer gynnsam ställning än arbetarklassen eller underklassen.

Ofta indelas medelklassen i övre och lägre medelklass. Till den övre medelklassen räknas traditionellt akademiker, personer med chefspositioner och framgångsrika småföretagare[källa behövs]. Till den lägre medelklassen räknas ofta icke-akademiska tjänstemän (av vilka många yrken i dag räknas som akademiska) som poliser, gymnasieingenjörer, grundskolelärare, samt mindre småföretagare [källa behövs]. Gränsen mellan svensk arbetarklass och medelklass har föreslagits gå mellan barnskötare och förskollärare.[källa behövs]

Vem som hör till medelklassen är omdiskuterat, likaså om man över huvud taget kan dela in människor i klasser. Hur medelklass definieras beror därför på den använda metodologin. Enligt den klassiska marxismen finns ingen medelklass; där talar man istället om en privilegierad arbetarklass. Inom sociologin används däremot begreppet oftare. Definitionerna är luddiga. En marxistiskt influerad definition av medelklass är människor som har eget kapital, men inte tillräckligt för att inte behöva arbeta. Man talar då om mellanskiktet. Praktiskt sett kan uppdelningen handla om att den som tillhör medelklassen kan klara att leva utan inkomst under en kortare period (några månader/något år), kan använda sparpengar för att köpa billigare kapitalvaror (exempelvis en nyare begagnad bil) och så vidare.

Det är också möjligt att ta fasta på graden av självständighet i arbetet. Medelklassyrken har då betydande frihet för den enskilda att själv avgöra vilka metoder som skall användas för att uppnå ett givet mål.

I dag kan en arbetare i Skandinavien ha en högre livsinkomst än många akademiker, vilket reflekterar att socioekonomisk position beror på fler variabler än löneinkomst. Även längre tillbaka tiden uppstår problem med en klassindelning, till exempel när det gäller de ofta självägande bönderna i det svenska bondesamhället. Det är alltså inte lätt att dela upp befolkningen i klasser ur socialgruppsperspektiv men något enklare ur ett ekonomiskt maktperspektiv.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Medelklassen har sitt ursprung i borgarståndet, det vill säga städernas hantverkare och handelsmän. Under 1700- och 1800-talen växte sig medelklassen större, men fortfarande utgjorde den endast ett mindre mellanskikt mellan överklassen och arbetarklass. Det var i medelklassen de liberala tankegångarna växte sig starka. I de nordiska länderna såg dock situationen något annorlunda ut jämfört med på kontinenten. Här fanns en mycket liten urban medelklass, men å andra sidan en stor självägande bondeklass, som utgjorde ett slags lantlig lägre medelklass.

Under 1900-talet, då det materiella välståndet i västvärlden spred sig till i stort sett hela befolkning (om än i varierade grad), kom en stor del av befolkningen att karaktäriseras som medelklass. Karakteristiskt för medelklassen är att den ständigt strävar uppåt, socialt och ekonomiskt, samtidigt som den hotas av social och ekonomisk degradering. Vissa menar att både liberalismen samt en viss konformism och strebermentalitet avspeglar just denna osäkra position för medelklassen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

  • Medelklassgrabb (sångtext) Mikael Wiehe [1]