Militära grader i Ryska federationen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Militära grader i Ryska federationen visar den officiella hierarkiska ordningen inom den Ryska federationens militär.

Lantmilitära grader[redigera | redigera wikitext]

Lantmilitära grader används av Ryska armén, Ryska flygvapnet, Ryska luftburna stridskrafterna, Ryska strategiska robotstridskrafterna, Ryska rymdstridskrafterna, Ryska flottan (marinflyget, marininfanteriet, kustartilleriet och basförbanden samt gemensamma personalkårer som mariningenjörskåren, marinläkarkåren m.m.), Inrikesministeriets högsta ledning (även om de inte är militärer), Ryska federationens inrikestrupper (utom marinförbanden), Ryska federationens federala säkerhetstjänst, Ryska federationens gränsbevakning, Federala skyddstjänsten, Ryska federationens underrättelsetjänst, Katastrofministeriets civilförsvarstrupper, militär personal i det statliga brandförsvaret, militäråklagare och militärdomare.

En militärperson som tillhör ett gardesförband använder ordet garde som del av sin grad; gardeskapten, gardessergeant. Medicinalofficerare, veterinäroficerare och justitieofficerare lägger till en beteckning efter sin grad; kapten vid medicinalväsendet, major vid veterinärväsendet, överste vid justitieväsendet.

Officerare[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckningar i Ryska arméns utförande
Generalspersoner Övriga officerare


RAF F10MarshRF 2010parad.png RAF A F9GenArmy since2013par.png RAF A F8ColGen 2010par.png RAF A F7LtGen 2010par.png RAF A F6MajGen 2010par.png RAF A F5Col 2010par.png RAF A F4LtCol 2010par.png RAF A F3Maj 2010parad.png RAF A FCap 2010parad.png RAF A F1FstLt 2010.parad.png RAF A F1-2Lt 2010parad.png RAF A F1-3SubLt 2010parad.png
RAF A F10MarshRF after2010.png RAF A F9GenArmy after2013.png RAF A F8ColGen after2010.png RAF A F7LtGen after2010.png RAF A F6MajGen after 2010.png RAF A F5-Polkovniken after2010.png RAF A F4LtCol after2010.png RAF A F3Maj after2010.png RAF A FCap after2010.png RAF A F1FstLt after2010.png RAF A F1-2Lt after2010.png RAF A F1-3SubLt after2010.png
Marshal polevoy pogon 2.png OF09 Army general fu-2013.png 18gen3.png 17gen2.png 16gen1.png 15Polk.png 14podpol.png 13mj.png 12kpt.png 11stlt.png 10lt.png 9mllt.png
Ма́ршал Росси́йской Федера́ций генера́л а́рмий генера́л-полко́вник генера́л-лейтена́нт генера́л-майо́р полко́вник подполко́вник майо́р капита́н ста́рший лейтена́нт лейтена́нт мла́дший лейтена́нт
Marskalk Fältmarskalk Armégeneral General Generalöverste General-
löjtnant
Generallöjtnant General-
major
Generalmajor Brigad-
general
Överste Överste-
löjtnant
Major Kapten Äldre löjtnant Premiärlöjtnant Löjtnant Löjtnant Yngre löjtnant Fänrik
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1

Övriga grader[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckningar i Ryska arméns utförande
Fänrikar Sergeanter Manskap
Paraddräkt
Daglig dräkt
RAF A W2SenPrap after2010.png RAF A W1Prap after2010.png P6-starsh.png P5-stsg.png P4-sg.png P3-mlsg.png P2-efr.png P1-prv.png
Fältdräkt 8stprp.png 7prp.png 6starsh.png 5stsg.png 4sg.png 3ML.png 2efr.png 1pvt.png
Militära grader ста́рший пра́порщик пра́порщик старшина́ ста́рший сержа́нт сержа́нт мла́дший сержа́нт ефре́йтор рядово́й
Översättning
Svensk motsvarighet
Äldre fänrik
-
Fänrik
-
Militärmästare
Fanjunkare
Äldre sergeant
Förste sergeant
Sergeant
Sergeant
Yngre sergeant
Korpral
Korpral
Vicekorpral
Menig
Menig
Menig 1kl
NATO-kod WO-2 WO-1 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-1/2

Sjömilitära grader[redigera | redigera wikitext]

Sjömilitära grader används av den ryska flottans fartygsförband, marina förband i Ryska federationens inrikestrupper och Ryska federationens kustbevakning. En militärperson som tillhör ett gardesfartyg lägger ordet garde före sin militära grad: gardeskaptenlöjtnant, gardesbåtsman.

Officerare[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckningar i Ryska flottans utförande
NATO-kod OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-1 OF-1
Underärmar RAF N F9-AdmFlota sleeve.png RAF N F8-Admiral sleeve.png RAF N F7-VizeAdm sleeve.png RAF N F6-KontAdm sleeve.png RAF N F5-Kapitan-1st sleeve.png RAF N F4-Kapitan-2nd sleeve.png RAF N F3-Kapitan-3rd sleeve.png RAF N F2-KaptLt sleeve.png RAF N F1a-StLt sleeve.png RAF N F1b-Lt sleeve.png RAF N F1c-MlLt sleeve.png
Axelklaffar RAF N F9-AdmFlota 2013–.png RAF N F8-Admiral 2010–.png RAF N F7-VizeAdm 2010–.png RAF N F6-KontAdm 2010–.png RAF N F5-Kapitan-1st 2010–.png RAF N F4-Kapitan-2nd 2010–.png RAF N F3-Kapitan-3rd 2010–.png RAF N F2-KaptLt 2010–.png RAF N F1a-StLt 2010–.png RAF N F1b-Lt 2010–.png RAF N F1c-MlLt 2010–.png
Militär grad
Översättning
Svensk motsvarighet
Адмирал флота
Flottamiral
Amiral
Адмирал
Amiral
Viceamiral
Вице-адмирал
Viceamiral
Konteramiral
Контр-адмирал
Konteramiral
Flottiljamiral
Капитан 1-го ранга
Kapten av 1. rangen
Kommendör
Капитан 2-го ранга
Kapten av 2. rangen
Kommendörkapten
Капитан 3-го ранга
Kapten av 3. rangen
Örlogskapten
Капитан-лейтенант
Kaptenlöjtnant
Kapten
Старший лейтенант
Äldre löjtnant
Löjtnant
Лейтенант
Löjtnant
Löjtnant
Младший лейтенант
Yngre löjtnant
Fänrik

Övriga grader[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckningar i Ryska flottans utförande
NATO-kod WO-2 WO-1 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-1/2
Axelklaffar RAF N W2-StMichm 2010–.svg RAF N W1-Michm 2010–.svg RAF N R8-GlKorStarsh 2010–.svg RAF N R7-GlStarsh 2010–.svg RAF N R6-Starsh1st 2010–.svg RAF N R4-Starsh2st 2010–.svg RAF N R2-StMatros 2010–.svg RAF N R1-Matros 2010–.svg
Militär grad
Översättning
Svensk motsvarighet
Старший мичман
Äldre fänrik
-
Мичман
Fänrik
-
Главный корабельный
старшина
Skeppsöverbåtsman
Fanjunkare
Главный старшина
Överbåtsman
Förste sergeant
Старшина
1 статьи
Båtsman 1. graden
Sergeant
Старшина
2 статьи
Båtsman 2. graden
Korpral
Старший матрос
Äldre matros
Vicekorpral
Матрос
Matros
Sjöman
Sjöman 1. kl

Truppslagstecken[redigera | redigera wikitext]

SV-emblem.jpg RAF AF branch insignia1.jpg SVIAZ-emblem.jpg Collar insignia of the Russian Tank Troops.svg ZRV-emblem.jpg RAF A emb- Rocket forces and artillery.jpg RHBZ-emblem.jpg RTV-emblem.jpg RVSN-emblem.jpg KV-emblem.jpg
Infanteriet Rysslands flygvapen Signaltrupperna Pansartrupperna Luftvärnsrobottrupperna Artilleri CBRN-trupper Flygvapnets radartrupper Rysslands strategiska robotstridskrafter Rysslands rymdstridskrafter
PVO-emblem.jpg VDV-emblem.jpg AV-emblem.jpg ZV-emblem.jpg VOS-emblem.jpg TPG-emblem.jpg UR-emblem.jpg MED-emblem.jpg VET-emblem.jpg INZH-emblem.jpg
Arméluftvärnet Rysslands luftanfallstyrkor Transporttrupperna Järnvägstrupperna Militärmusiken Militärgeografer Auditörer Medicinalofficerare Veterinärofficerare Ingenjörstrupperna

Källor[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]