Moritz Rubenson

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Moritz Rubenson

Moritz Rubenson, född 19 juni 1834 i Stockholm, död 13 augusti 1906 i Stockholm, kommunalpolitiker och riksdagsman. Bror till Robert Rubenson och Semmy Rubenson. Han kom från den judiska släkten Rubenson.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Rubenson blev student i Uppsala 1852, filosie doktor 1857 och juris kandidat 1865 samt antogs till e. o. kanslist i justitierevisionsexpeditionen och auskultant i Svea hovrätt och Stockholms rådhusrätt, vilket på den tiden var en svåruppnåelig karriärväg för en person med mosaisk bakgrund.

1867 blev han antagen till sekreterare hos Stockholms stadsfullmäktige och dess beredningsutskott. På den posten, där han kvarstod ända till 1904, förvärvade han i följd av sin dugande kraft och outtröttliga arbetsamhet ett betydande inflytande inom stadens kommunala styrelse och medverkade därigenom i flera avseenden till den ingripande och omfattande utveckling som Stockholm under den tiden undergick. Närmast skönjbara blev hans insatser i det kommunala arbetet genom en mångfald kommunala kommittéutredningar och genom den alltsedan 1869 årligen publicerade voluminösa Berättelsen ang. Stockholms kommunalförvaltning. I det stora på stadsfullmäktiges beslut till 1897 års utställning utgivna verket Stockholm, Sveriges huvudstad lämnade Rubenson också bidrag som redogjorde för den kommunala utvecklingen på en del viktiga områden, dessutom utgav han 1905 Smärre uppsatser i politiska och kommunala ämnen.

Rubensons förmåga blev i stor utsträckning tagen i anspråk även för andra offentliga värv. Han var sekreterare i 1875–76 års kommitté för Helgeandsholmens ordnande och i kommittén 1883–84 angående byggnadsplatser för nya riksdags- och riksbankshus. Den utformning som byggnaderna till slut fick stod dock långt ifrån dessa kommittéers förslag. Rubenson var vidare ledamot av brännvinslagstiftningskommittén 1877–80, skandinaviska firmalags- och varumärkeskommittén 1881–82, stadsplanekommittén 1884–85 samt av handelsregisterkommittén 1887.

I andra kammaren representerade Rubenson Stockholms stads valkrets 1873–84 och var en av de ledande inom den dåtida centern. Han utmärkte sig som debattör och en skarp motståndare till landtmannapartiets skatte- och försvarspolitik. Vid 1883 års riksdag visade han sig dock i olikhet med flertalet inom partigruppen beredvillig för att genom tillmötesgående mot lantmannapartiets önskningar vinna försvarsfrågans lösning. Sedan 1895 var Rubenson ordförande bland föreståndarna inom mosaiska församlingen i Stockholm.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Salomon Morits Rubenson, 1904–1926.