Musiketnologi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Musiketnologi kan definieras som en vetenskap som handlar om att studera musikuttryck i olika kulturer, men också kulturuttryck i själva musiken, även om denna definition är diskutabel.

Den moderna musiketnologin anses ha introducerats 1959, då nederländaren Jaap Kunst gav ut sitt arbete Ethnomusicology[1] (denna skrift gav även upphov till den engelskspråkiga benämningen på ämnet). Härigenom skedde en övergång från en deskriptiv och systematiserande vetenskap till en problematiserande samtidigt som forskningen befriades från inflytande av kolonialismen. Den tidigare forskningen hade haft sin tyngdpunkt i Tyskland, där den benämndes Vergleichende Musikwissenschaft (jämförande musikvetenskap), men den nyare kom främst att bedrivas i USA. I och med förnyelsen kom även tyskan att ersättas av engelskan som dominerande språk inom ämnet.

I USA är även benämningen music anthropology vanlig, något som sammanhänger med de amerikanska forskarnas starka betoning av antropologiska synsätt och inriktning på avlägsna kulturer. I Sverige används beteckningen musikantropologi främst vad gäller studier av utomeuropeiska kulturer.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter
  1. ^ Kunst, Jaap (1959) (på engelska). Ethnomusicology: a study of its nature, its problems, methods and representative personalities to which is added a bibliography (3., much enl. ed. of Musicologica). The Hague. Libris 8133694 
Tryckta källor