Nora Bergslags Järnväg

Från Wikipedia
Nora Bergslags Järnväg
NBJ Järleån.jpg
NBJ:s bro över Järleån omkring år 1905.
Allmänt
PlatsSverige
Tekniska fakta
Antal spårEnkelspår
Spårvidd1435 millimeter
ElektrifieradNej
Linjekarta
Unknown BSicon "exKBHFa"
118,7 Otterbäcken
Unknown BSicon "exBHF"
113,5 Gullspång
Unknown BSicon "exABZgr"
Torved-Gullspång
Unknown BSicon "exHST"
100,8 Värmlands Säby
Unknown BSicon "exHST"
93,9 Konsterud
Unknown BSicon "exHST"
83,5 Håkanbol
Unknown BSicon "exHST"
78,1 Högberg
Unknown BSicon "xABZg+l"
Värmlandsbanan
Station on track
74,0 Strömtorp (Degerfors)
Unknown BSicon "ABZgr"
Värmlandsbanan
Stop on track
72,9 Degernäs
Stop on track
65,3 Botorp
Station on track
63 Ekeby
Stop on track
61,7 Karlskoga Busstation
Stop on track
60,9 Karlskoga Centrum
Stop on track
Hyttåsen
Unknown BSicon "hKRZWae"
Timsälven
Station on track
59,2 Bofors (Karlskoga)
Stop on track
49,7 Granbergsdal
Stop on track
44,4 Kortfors
Unknown BSicon "hKRZWae"
Svartälven
Stop on track
30,6 Vikersvik
Straight track Unknown BSicon "exSTR+l" Unknown BSicon "eABZg+r"
Bergslagsbanan
Straight track Unknown BSicon "exSTR" Station on track
Bredsjö
Straight track Unknown BSicon "exSTR" Straight track
Bergslagsbanan
Straight track Unknown BSicon "exHST"
Hjulsjö
Straight track Unknown BSicon "exHST"
Grängen
Straight track Unknown BSicon "exHST"
Järnboås
Straight track Unknown BSicon "exHST"
Striberg
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
22,6 Gyttorp
Unknown BSicon "eABZgl" Unknown BSicon "exSTRr"
Straight track Head station
17,6 Nora
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "ABZgr"
 
End station Straight track
Pershyttan
Stop on track
14,0 Källarhalsen hp
Station on track
12,6 Stora Mon
Stop on track
10,2 Lilla Mon
Unknown BSicon "hKRZWae"
Järleån
Station on track
8,2 Järle
Stop on track
6,4 Torpa
Stop on track
2,8 Löth
Unknown BSicon "ABZg+l"
 Köping-Hults Järnväg mot Frövi
Station on track
0 Ervalla
Straight track
 Köping-Hults Järnväg mot Örebro

Nora Bergslags järnväg, NBsJ –1946, NBJ 1946–, var ett privatägt bolag som bedrev järnvägstrafik under stora delar av 1900-talet.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Järnvägsbolaget bildades 1905 genom en sammanslagning av Nora-Ervalla Järnväg och Nora-Karlskoga Järnväg, inklusive delar av Bredsjö-Degerfors Järnväg, nämligen sträckan Striberg-Bredsjö som breddats till normalspår. Bolaget bedrev järnvägstrafik med egna fordon och bana, sammanlagt 173 km på sträckorna BredsjöGyttorpKarlskogaOtterbäcken och GyttorpNoraErvalla. Verksamheten dominerades av godstransporter med järnmalm från traktens gruvor till hamnen i Otterbäcken.

Persontrafiken var av liten omfattning och upphörde 1966, då den helt överfördes till den trafik med landsvägsbussar som bolaget också bedrev. När gruvorna i Bergslagen lades ned mot slutet av 1960-talet, försvann inkomsterna från malmtransporterna. Övrig godstrafik var inte tillräckligt lönsam att driva järnvägen vidare. I mitten av 1970-talet började bolaget avvecklas och 1979 övertogs de kvarvarande delarna av SJ. Bansträckningen Gyttorp - Bredsjö revs upp 1979, men det finns rikligt med järnvägshistoriska minnen kvar efter linjen.

På den sydligaste delen mellan Strömtorp och Otterbäcken fortsatte godstrafiken fram till 1994. Delen Gullspång – Otterbäcken revs upp 2002, men sträckan Strömtorp – Gullspång ligger kvar och har öppnats för dressintrafik med utgångspunkter i Konsterud och Gullspång, där banan ansluter till ett sidospår till Kinnekullebanan. Återupptagen godstrafik aktualiserades i början av 2000-talet, då med tankar om ett sidospår till Bäckhammars pappersbruk från Konsterud.

I dag bedrivs kommersiell trafik endast på 22 kilometer av den återstående banan mellan Strömtorp och Bofors. Sträckan ErvallaNoraGyttorp - Karlskoga trafikeras av Nora Bergslags Veteran-Jernvägs museijärnväg.

Både järnvägens tid med trafik och veteranjärnvägen spelar viktiga roller i Maria Langs deckare Ånglok 16 på fel spår från 1987.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Albertsson, Monika (1989). Nora Bergslags Järnväg : restaurerad 1984-1985. Stockholm: Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms univ. Libris 843081 
  • Hildebrand, Elis (1926). Minnesskrift över Nora bergslags järnvägsaktiebolags järnvägar : : Nora-Ervalla : 1856-1926  : Nora-Karlskoga : 1876-1926  : Dalkarlsbergs : 1875-1925. [Nora]. Libris 1331704 
  • Karlsson, Lars Olov; Malmberg, Sven (1981). Nora bergslags järnväg 125 år : en minnesskrift. Nora: NBJ. Libris 273380 
  • Krantz, Claes (1956). Järnets järnväg : minnesskrift vid Nora Bergslags järnvägs hundraårsjubileum, 1856-1956. [Nora]: [Nora Bergslags järnväg]. Libris 608157 
  • Nora Bergslags Veteran-Jernväg 2007 : Sveriges första normalspåriga järnväg för personbefordran invigd 1856. 2007. Libris 13993222