Nyandlighet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Med nyandlighet kan menas samma som New Age, det vill säga en blandning av olika religioner och trosriktningar. Nyandligheten kan ha inslag från kristendom, Dödahavsrullarna och buddhism lika väl som ockultism.

Mer specifikt beskriven kan man säga att nyandligheten poängterar det egna ansvaret för de val man gör och de handlingar man utför. Gudsbilden är sådan att den ofta sägs omfatta hela skapelsen, att Gud alltså skapat världen inuti sig själv, av den energi Gud själv utgörs av, och därmed är allt och alla delar av denna gudom. Dock finns det olika nivåer inom gudomen, nivåer som utgörs av graden av medvetenhet i de olika varelserna, eller tingen. Är man inte medveten om föreningen med Gud och alltet agerar man på ett sätt mot andra som är helt annorlunda än om man är fullt medveten om sin förening med gudomen och allt övrigt i skapelsen.

Reinkarnationstanken är också en del av nyandligheten, och denna innebär att man tänker sig att varje levande väsen lever upprepade gånger för att på så sätt kunna utveckla en medvetenhet (eller snarare en återmedvetenhet)om alltet. Ett kort liv räcker inte för att göra alla de erfarenheter som utvecklar medvetenheten tillräckligt. Fast det är endast det yttre jaget som "glömt" sin förening med Gud. Själen är alltid medveten om denna förening, men håller sig "tyst" i bakgrunden till dess "det är dags" att åter väcka människan till full medvetenhet om sin rätta identitet.

Och detta har med syftet med skapelsen att göra, vilket är att Gud inte bara vill ha all kunskap om sig själv och allt skapat, utan även vill uppleva sig själv ur alla tänkbara aspekter. Därför skapade Gud en illusorisk delning av sig själv i miljarder olika delar, och åstadkom därmed möjligheten för de olika delarna att mötas, vilket också möjliggör upplevelser av skilda slag, genom att del A tycks vara skild från del B. Så är dock inte fallet egentligen. A och B är delar av samma helhet, men genom att både A och B "glömt" detta så kan en upplevelse skapas i mötet mellan de två.

Se även[redigera | redigera wikitext]