Lista över trossamfund i Sverige efter antal anhängare

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Religion
Världreligionerna symboler

Religioner
Religious syms.svg
Listor
* Antal troende (i Sverige)
Religioner
Ett urval större inriktningar:
 • AFRIKANSKA RELIGIONER
 • Santería
  Yoruba
  Schamanism
  Jivaro-schamanism
  Voodoo
  Mahayana
  Det rena landet (amidism)
  Vajrayana (buddhistisk tantrism)
  Tibetansk buddhism
  Zenbuddhism
  Soka Gakkai
  Theravada
  Buddhism med västerländska inslag
  Grecobuddhism
  Friends of the Western Buddhist Order
  Western Buddhist Order
  Brahmanism
  Hare Krishna
  Shaktism
  Shivaism
  Vaishnavism (vishnuism)
  Vedisk religion
  Ahmadíya
  Ibadi
  Khawarij
  Sunna
  Hanbali
  Hanifi
  Maliki
  Shafi
  Salafism / Wahhabism
  Shiia
  Imaitism (Tolvsekten)
  Ismailism (Sjusekten)
  Sufism
  Mawlawiyya
  Nimatullahi
  Shadhiliyya
  Suhrawardiyya
  Västerländsk sufism
  Kabbala
  Esséer
  Samaritansk religion
  Urkristendom
  Tomasevangeliet
  Romersk-katolska kyrkan
  Sedevakantism
  Anglikanska kyrkan
  Baptism
  Anabaptism
  Sjundedagsadventism
  Pentekostalism (Pingströrelsen)
  Oneness-rörelsen
  United Pentecostal Church International
  Neo-pentekostalism (Karismatisk kristendom)
  Born Again Movement eller All Ranges Church
  Eternal Grace
  Every Nation Churches
  Newfrontiers
  Oasrörelsen
  Sovereign Grace Ministries
  Trosrörelsen (Word of Fait)
  Livets Ord
  Vineyard
  Protestantism
  Evangelikalism
  Evangeliska världsalliansen
  Svenska evangeliska alliansen
  Lutheraner
  Svenska kyrkan
  Bibeltrogna Vänner
  Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
  Svenska Alliansmissionen
  Lutherska bekännelsekyrkan
  Evangelisk-lutherska bekännelsekyrkan
  Metodistkyrkan
  Pietism
  Laestadianerna
  Frälsningsarmén
  Svenska Missionskyrkan
  Reformert kristendom
  Kalvinism
  Presbyterianism
  Östlig kristendom
  Orientaliska kristna kyrkor
  Nestorianism
  Österns assyriska kyrka
  För-chalkedoniska (monofysiter)
  Armeniska kyrkan
  Etiopisk-ortodoxa kyrkan
  Koptisk-ortodoxa kyrkan
  Syrisk-ortodoxa kyrkan
  Katolska östkyrkor
  Etiopisk-katolska kyrkan
  Kaldeisk-katolska kyrkan
  Maronitiska kyrkan
  Syrisk-katolska kyrkan
  Koptisk-katolska kyrkan
  Ortodoxa kyrkor
  Georgiska kyrkan
  Grekisk-ortodoxa kyrkan
  Serbisk-ortodoxa kyrkan
  Rysk-ortodoxa kyrkan
  Ukrainska ortodoxa kyrkor
  Tomaskristna (Indien)
  Jehovas Vittnen
  Markionism
  Montanism
  Arianism
  Socinianism
  Unitarism
  Läror med tillägg till Bibeln:
  Olika folks mytologier
  Wicca
  Druidism
  (Kristen) Gnosticism
  Bogolimism
  Katarism
  Mandeism
  Manikeism
  Philosophia perennis
  Teosofi
  Alevism
  Jezidism
  Yarsanism
  Mazdaism
  Parsism


  Portal:Religion

  Lista över trossamfund i Sverige efter antal anhängare avser redovisa världsreligioner representerade i Sverige efter antal bekännare.

  Aktuell, nedanstående lista är begränsad i att utgå från statistiska uppgifter hämtade från svenska Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST)[1] där inte annat anges. Nämnden har till uppgift att pröva frågor om vissa statsbidrag till trossamfund.[2] Begreppet världsreligioner är emellertid mer komplicerat än att bara se till antal troende, eller för den delen i Sverige registrerade trossamfund som för statistisk och mot bakgrund av den ansöker om och beviljas statsbidrag. Därför bör tabellen mer ses som en indikation.

  Bidragsberättigade trossamfund i Sverige 2015[redigera | redigera wikitext]

  Listan över trossamfunden i Sverige utgår, där inte annan källhänvisning anges, från bidragsgrundande person (betjänad person): "Medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller församling", enligt Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund. Notera att samma person kan vara medlem i flera samfund, exempelvis både svenska kyrkan och en frikyrka.

  Religion/trosuppfattning (och/eller trossamfund) Deltagare [1]
  1 Svenska kyrkan (särskilt statsbidrag, ej genom SST), varav följande inomkyrkliga rörelser får bidrag från SST:
  Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) (39 413)
  Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) (2 578)
  6 446 729 [3]
  2 Ortodoxa och österländska kristna samfund inom Ortodoxa och Österländska kyrkors ekumeniska råd:
  Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien (25 034)
  Grekisk-ortodoxa kyrkan (metropolitdömet) (24 000)
  Serbiska ortodoxa kyrkan (22 156)
  Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (20 965)
  Österns assyriska kyrka (7 399)
  Rumänsk-ortodoxa kyrkan (6 889)
  Makedoniska ortodoxa kyrkan (6 761)
  Eritreansk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (6 386)
  Armeniska apostoliska kyrkan (4 407)
  Rysk-ortodoxa kyrkan Konstantinopel (3 460)
  Koptisk-ortodoxa kyrkan (3 105)
  Etiopisk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (3 080)
  Svenska ortodoxa prosteriet (2 116)
  Rysk-ortodoxa kyrkan av Moskva (2 048)
  Antiokiska ortodoxa kyrkan (1 006)
  Finska ortodoxa församlingen i Sverige (663)
  Bulgariska ortodoxa kyrkan (800)
  140 275
  3 Islam i Sverige, varav:
  Islamiska samarbetsrådet (ISR):
  Sunniislam: (108 645)
  Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)
  Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)
  Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS)
  Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
  Svenska islamiska församlingarna (SIF)
  Sveriges muslimska förbund (SMF)
  Shiaislam: (31 114)
  Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS)
  139 759
  4 Equmeniakyrkan 125 610
  5 Romersk-katolska kyrkan i Sverige 113 053
  6 Pingströrelsen 106 819
  7 Evangeliska Frikyrkan (EFK) 50 132
  8 Svenska Alliansmissionen 20 294
  9 Frälsningsarmén 9 987
  10 Judiska centralrådet 8 302
  11 Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) 7 901
  12 Mandeiska Sabeiska Samfundet 6 979
  13 Ungerska Protestantiska kyrkan 5 022
  14 Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 486
  15 Alevitiska Riksförbundet 4 191
  16 Sjundedags Adventistsamfundet 3 522
  17 Anglikanska kyrkan 3 426
  28 Norska kyrkan i Sverige 2 018
  19 Synkretiska Samfundet för Technu 2 016
  20 Lettlands evangelisk-lutherska kyrka i Sverige 1 210
  21 Danska kyrkan i Sverige 280
  22 Isländska kyrkan i Sverige 225

  Exempel på andra religiösa inriktningar[redigera | redigera wikitext]

  Följande är exempel på religiösa inriktningar som inte finns med i SST:s statistik, exempelvis för att de är organiserade som stiftelser istället för föreningar och samfund, för att de inte söker eller är berättigade till bidrag eller för att de är nya samfund:

  Inom Svenska kyrkan finns, utöver ovan nämnda inomkyrkliga trossamfund EFS och ELM-BV, även följande väckelserörelser:

  Se även[redigera | redigera wikitext]

  Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Nämnden för statligt stöd till trossamfund – Statistik 2015 Arkiverad 11 februari 2017 hämtat från the Wayback Machine.
  2. ^ 1 § förordningen (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund.
  3. ^ http://www.svenskakyrkan.se/statistik
  4. ^ http://asa-samfundet.se/
  5. ^ http://asa-samfundet.se/registrerat-trossamfund/
  6. ^ http://asa-samfundet.se/filer/Nyhetsbrev2016-3.pdf
  7. ^ https://www.dn.se/nyheter/sverige/asatron-vaxer-i-sverige-vill-ses-som-andra-religioner/