Lista över trossamfund i Sverige efter antal anhängare

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Religion
Världreligionerna symboler

Religioner
Religious syms.svg
Listor
* Antal troende (i Sverige)
Religioner
Ett urval större inriktningar:
Santería
Yoruba
Schamanism
Jivaro-schamanism
Voodoo
Mahayana
Det rena landet (amidism)
Vajrayana (buddhistisk tantrism)
Tibetansk buddhism
Zenbuddhism
Soka Gakkai
Theravada
Buddhism med västerländska inslag
Grecobuddhism
Friends of the Western Buddhist Order
Western Buddhist Order
Brahmanism
Hare Krishna
Shaktism
Shivaism
Vaishnavism (vishnuism)
Vedisk religion
Ahmadíya
Ibadi
Khawarij
Sunna
Hanbali
Hanifi
Maliki
Shafi
Salafism / Wahhabism
Shiia
Imaitism (Tolvsekten)
Ismailism (Sjusekten)
Sufism
Mawlawiyya
Nimatullahi
Shadhiliyya
Suhrawardiyya
Västerländsk sufism
Kabbala
Esséer
Samaritansk religion
Urkristendom
Tomasevangeliet
Romersk-katolska kyrkan
Sedevakantism
Anglikanska kyrkan
Baptism
Anabaptism
Sjundedagsadventism
Pentekostalism (Pingströrelsen)
Oneness-rörelsen
United Pentecostal Church International
Neo-pentekostalism (Karismatisk kristendom)
Born Again Movement eller All Ranges Church
Eternal Grace
Every Nation Churches
Newfrontiers
Oasrörelsen
Sovereign Grace Ministries
Trosrörelsen (Word of Fait)
Livets Ord
Vineyard
Protestantism
Evangelikalism
Evangeliska världsalliansen
Svenska evangeliska alliansen
Lutheraner
Svenska kyrkan
Bibeltrogna Vänner
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Svenska Alliansmissionen
Lutherska bekännelsekyrkan
Evangelisk-lutherska bekännelsekyrkan
Metodistkyrkan
Pietism
Laestadianerna
Frälsningsarmén
Svenska Missionskyrkan
Reformert kristendom
Kalvinism
Presbyterianism
Östlig kristendom
Orientaliska kristna kyrkor
Nestorianism
Österns assyriska kyrka
För-chalkedoniska (monofysiter)
Armeniska kyrkan
Etiopisk-ortodoxa kyrkan
Koptisk-ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Katolska östkyrkor
Etiopisk-katolska kyrkan
Kaldeisk-katolska kyrkan
Maronitiska kyrkan
Syrisk-katolska kyrkan
Koptisk-katolska kyrkan
Ortodoxa kyrkor
Georgiska kyrkan
Grekisk-ortodoxa kyrkan
Serbisk-ortodoxa kyrkan
Rysk-ortodoxa kyrkan
Ukrainska ortodoxa kyrkor
Tomaskristna (Indien)
Jehovas Vittnen
Markionism
Montanism
Arianism
Socinianism
Unitarism
Läror med tillägg till Bibeln:
Olika folks mytologier
Wicca
Druidism
(Kristen) Gnosticism
Bogolimism
Katarism
Mandeism
Manikeism
Philosophia perennis
Teosofi
Alevism
Jezidism
Yarsanism
Mazdaism
Parsism


Lista över trossamfund i Sverige efter antal anhängare avser redovisa världsreligioner representerade i Sverige efter antal bekännare.

Aktuell, nedanstående lista är begränsad i att utgå från statistiska uppgifter hämtade från svenska Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST)[1] där inte annat anges. Nämnden har till uppgift att pröva frågor om vissa statsbidrag till trossamfund.[2] Begreppet världsreligioner är emellertid mer komplicerat än att bara se till antal troende, eller för den delen i Sverige registrerade trossamfund som för statistisk och mot bakgrund av den ansöker om och beviljas statsbidrag. Därför bör tabellen mer ses som en indikation.

Bidragsberättigade trossamfund i Sverige 2015[redigera | redigera wikitext]

Listan över trossamfunden i Sverige utgår, där inte annan källhänvisning anges, från bidragsgrundande person (betjänad person): "Medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller församling", enligt Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund. Notera att samma person kan vara medlem i flera samfund, exempelvis både svenska kyrkan och en frikyrka.

Religion/trosuppfattning (och/eller trossamfund) Deltagare [1]
1 Svenska kyrkan (särskilt statsbidrag, ej genom SST), varav följande inomkyrkliga rörelser får bidrag från SST:
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) (39 413)
Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) (2 578)
6 446 729 [3]
2 Ortodoxa och österländska kristna samfund inom Ortodoxa och Österländska kyrkors ekumeniska råd:
Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien (25 034)
Grekisk-ortodoxa kyrkan (metropolitdömet) (24 000)
Serbiska ortodoxa kyrkan (22 156)
Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (20 965)
Österns assyriska kyrka (7 399)
Rumänsk-ortodoxa kyrkan (6 889)
Makedoniska ortodoxa kyrkan (6 761)
Eritreansk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (6 386)
Armeniska apostoliska kyrkan (4 407)
Rysk-ortodoxa kyrkan Konstantinopel (3 460)
Koptisk-ortodoxa kyrkan (3 105)
Etiopisk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (3 080)
Svenska ortodoxa prosteriet (2 116)
Rysk-ortodoxa kyrkan av Moskva (2 048)
Antiokiska ortodoxa kyrkan (1 006)
Finska ortodoxa församlingen i Sverige (663)
Bulgariska ortodoxa kyrkan (800)
140 275
3 Islam i Sverige, varav:
Islamiska samarbetsrådet (ISR):
Sunniislam: (108 645)
Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)
Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS)
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
Svenska islamiska församlingarna (SIF)
Sveriges muslimska förbund (SMF)
Shiaislam: (31 114)
Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS)
139 759
4 Equmeniakyrkan 125 610
5 Romersk-katolska kyrkan i Sverige 113 053
6 Pingströrelsen 106 819
7 Evangeliska Frikyrkan (EFK) 50 132
8 Svenska Alliansmissionen 20 294
9 Frälsningsarmén 9 987
10 Judiska centralrådet 8 302
11 Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) 7 901
12 Mandeiska Sabeiska Samfundet 6 979
13 Ungerska Protestantiska kyrkan 5 022
14 Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 486
15 Alevitiska Riksförbundet 4 191
16 Sjundedags Adventistsamfundet 3 522
17 Anglikanska kyrkan 3 426
28 Norska kyrkan i Sverige 2 018
19 Synkretiska Samfundet för Technu 2 016
20 Lettlands evangelisk-lutherska kyrka i Sverige 1 210
21 Danska kyrkan i Sverige 280
22 Isländska kyrkan i Sverige 225

Exempel på andra religiösa inriktningar[redigera | redigera wikitext]

Följande är exempel på religiösa inriktningar som inte finns med i SST:s statistik, exempelvis för att de är organiserade som stiftelser istället för föreningar och samfund, för att de inte söker eller är berättigade till bidrag eller för att de är nya samfund:

Inom Svenska kyrkan finns, utöver ovan nämnda inomkyrkliga trossamfund EFS och ELM-BV, även följande väckelserörelser:

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Nämnden för statligt stöd till trossamfund – Statistik 2015
  2. ^ 1 § förordningen (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund.
  3. ^ http://www.svenskakyrkan.se/statistik
  4. ^ http://asa-samfundet.se/
  5. ^ http://asa-samfundet.se/registrerat-trossamfund/
  6. ^ http://asa-samfundet.se/filer/Nyhetsbrev2016-3.pdf