Puriner

Från Wikipedia

Puriner är en grupp heterocykliska kväveföreningar. Ämnen i denna grupp är mycket vanliga i celler, där de ingår i DNA och RNA samt fungerar som energibärare.

Till skillnad från pyrimidiner har puriner två ringar. Annat nämnvärt är att det i en DNA-molekyl alltid är en purin som sitter ihop med en pyrimidin. T.ex.: Adenin-Tymin.

Exempel på puriner: