Urinsyra

Från Wikipedia
Strukturformel.
Bollmodell.

Urinsyra hör till den grupp av heterocykliska föreningar som kallas puriner. Det kemiska namnet är trihydroxipurin eller trioxipurin. Förhöjda värden urinsyra kallas hyperurikemi och är traditionellt förknippat med gikt. Alltför låga värden är mycket ovanligt, och kallas hypourikemi.

Formel C5H4N4O3

En antioxidant[redigera | redigera wikitext]

Urinsyra är, liksom askorbinsyra, starkt reducerande (elektrondonator) och därmed också en antioxidant. I människor kommer cirka hälften av den antioxiderande kapaciteten i blodplasman från urinsyra[1]. Som antioxidant hjälper urinsyra till att skydda kroppen mot de skadliga verkningarna hos s.k. reaktiva syreföreningar[2].

Fåglar[redigera | redigera wikitext]

Urinsyra är ett ämne som finns i avföring hos fåglar. Till skillnad från andra djur omvandlar fåglar restprodukten ammoniak till urinsyra istället för urinämne trots att det är en mycket mer energikrävande omvandlingsprocess. Fåglar kan inte kosta på sig att bära runt på en massa vatten och till skillnad från urinämnet behövs det inte nämnvärt mycket vatten för att göra sig av med urinsyra.

Substanser som påverkar kroppens nivåer av urinsyra[redigera | redigera wikitext]

Hos människan finns flera faktorer - sjukdomar och substanser - som påverkar nivåerna av urinsyra i blodet. Vissa substanser minskar mängden utsöndrad urinsyra, och därför ökar nivåerna i blodet. Dit hör vätskedrivande medel (troligen undantaget kaliumsparande diuretika), nikotinamid, viss medicin mot tuberkulos, testosteron och andra androgener, och vissa immunosuppressiva läkemedel. Andra substanser ökar bildningen av urinsyra. Sådana innefattar fruktos, xylitol, och vissa cytotoxiska läkemedel. Övriga ämnen som ökar koncentration i blodet är levodopa (dopamin), betablockerare, och mjölksyra. Ämnen som ökar utsöndringen av urinsyra innefattar östrogen, kalciumantagonister, statiner, vitamin C, och kalcitonin. Acetylsalicylsyra har en paradoxal effekt och sänker eller höjer nivåerna beroende på dos.[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Uric acid (5 mars 2007) i engelskspråkiga Wikipedia, Läst 13:38, 22 mars 2007 på http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Uric_acid&oldid=112739737
  2. ^ Reactive oxygen species, läst 22 mars 2007 på http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/R/ROS.html
  3. ^ Moriwaki, Y. "Effects on Uric Acid Metabolism of the Drugs except the Antihyperuricemics." J Bioequiv Availab 6 (2014): 010-017