Rajayoga

Från Wikipedia

Rajayoga ("kunglig yoga", "kunglig förening") är en gammal yogaform som genom meditation (dhyana) och andra övningar försöker förfina sinnet så att slutlig upplysning uppnås. Formen nedtecknades i Yoga sutra av Patanjali och är en del av Samkhya-traditionen.

Rajayoga kallas ibland ashtangayoga ("åtta-lemmad yoga") eftersom det finns åtta olika områden som måste avhandlas på vägen mot upplysning. Ashtangayoga bör inte förväxlas med ashtanga vinyasa-yoga, en av vår tids mest populära yogaformer, som främst bygger på fysiska övningar, asana.

Inom hinduisk filosofi benämns rajayoga kort och gott "yoga". Yoga är en av de sex traditionella grenarna i hinduisk filosofi.