Södertälje hamn

För järnvägsstationen med samma namn, se Södertälje hamn (pendeltågsstation).
Södertälje hamn
MS Östanvik passerar Södertälje hamns sädessilo Södertälje kanal 2011.jpg
Flera av hamnområdena tillhörande Södertälje hamn sett från M/S Östanvik
Org.nr556063-5145
TypAktiebolag
SäteSverige Södertälje
HuvudkontorSverige Södertälje
BranschHamn, godshantering
Struktur
ÄgareSödertälje kommun
ModerbolagTelgekoncernen
Övrigt
Webbplatshttps://www.soeport.se/

Södertälje hamn är ett företag som bedriver hamn- och terminalverksamhet fördelat på flera verksamhets- och hamnområden i Södertälje i Södermanland och Stockholms län.[1] Primärt hanteras RoRo (Roll on/Roll off), containerfrakt, samt flytande och fast bulk.[1] Södertälje hamn är den tredje största bilimporthamnen i Sverige, och den enda bilimporthamnen längs den svenska Östersjökusten.[2]

Hamnområden tillhörande Södertälje hamn är Sydhamnen, Bränslehamnen, Igelstahamnen och Uthamnen.[3]

Historia[redigera | redigera wikitext]

På 1580-talet lät Karl IX anlägga en lastplats vid Igelstaviken, på den plats där Uthamnen idag ligger. Hertigen tillsåg att järnvaror från Bergslagen skeppades ut via Södertälje. Volymerna blev stora, och i slutet av 1500-talet gick en fjärdedel av den svenska järnmalmsexporten via stadens hamn.[4]

Marken utgörs bland annat av områden som tidigare utgjorde Södertälje havsbad under tiden då staden var en populär badort. Efter att hamnverksamheten börjat expandera under 1960-talet började området runt havsbadet gradvis tas i anspråk för sjöfart. 1969 revs slutligen havsbadet.[5]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

I Oljehamnen hanteras flytande bulkprodukter som bensin, diesel, eldningsolja, asfalt och liknande. Från Uthamnen skeppas primärt spannmål och torrbulk. Igelstahamnen hanterar flis, torv och liknande för Södertäljes kraftvärmeverk. Sydhamnen har den primära containerverksamheten och är även den som hanterar merparten av bilimporten. Samtliga förutom Igelstahamnen är belägna på Igelstavikens västra sida.[6]

Fordonsimporten är en viktig del av hamnens verksamhet. I snitt hanteras omkring 118 000 fordon per år.[7] Volkswagen importerar ca 50 % av sina bilar via hamnen.[8]

Sydhamnen och Oljehamnen klassas som riksintressen.[2] Uthamnen, Sydhamnen och Oljehamnen är anslutna till järnväg i form av Västra stambanan och Svealandsbanan. Hamnområdena ligger dessutom intill motorvägarna E4 och E20.[6]

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] ”Om oss”. Södertälje Hamn. https://www.soeport.se/om-oss/det-har-ar-vi/. 
  2. ^ [a b] Riksintresset Södertälje hamn. Rapport / Länsstyrelsen i Stockholms län, 1100-4533 ; 2007:16. Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län. 2007. Libris 10661040. ISBN 9789172812666 
  3. ^ ”Generell info”. Södertälje Hamn. https://www.soeport.se/anlopsinfo/generell-info/. 
  4. ^ Gelotte, Göran (2011). Södertäljes historia. Trosa: Ryter. https://destinationsodertalje.se/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/sodertaljes-historia-sv.pdf. Läst 13 mars 2021  Arkiverad 7 mars 2021 hämtat från the Wayback Machine.
  5. ^ Gelotte, Göran (1974). ”Havsbadet”. Södertälje som badort. Södertälje: Östra Södermanlands kulturhistoriska fören. sid. 42-44. Libris 8223125 
  6. ^ [a b] Ohlsson, Tiina (PDF). Idéstudie Södertälje hamn: Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg (2011:15). Trafikverket. ISBN 978-91-7467-182-7. https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11571/RelatedFiles/2011_115_idestudie_sodertalje_hamn_behovs_och_atgardsanalys_for_godstrafiken_pa_jarnvag.pdf. Läst 13 mars 2021  Arkiverad 25 september 2021 hämtat från the Wayback Machine.
  7. ^ Södertälje hamn (2020-03-24) [2020] (PDF). Årsredovisning for Södertälje Hamn AB Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. Södertälje: Södertälje hamn. https://www.telge.se/globalassets/om-telge/dokument/arsredovisningar/sh/sodertalje-hamn-ab-arsredovisning-2019.pdf. Läst 13 mars 2021  Arkiverad 30 juni 2022 hämtat från the Wayback Machine.
  8. ^ ”Bilimporten ökar”. Södertälje Hamn. 2019-10-15. https://www.soeport.se/aktuellt/bilimporten-okar/. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]