Södra Åsbo härad

Från Wikipedia
Södra Åsbo härad
Härad
Södra Åsbo häradsvapen
Land Sverige Sverige
Landskap Skåne
Socknar Ausås

Björnekulla
Höja
Kvidinge
Starby
Stenestad
Strövelstorp
Västra Broby
Västra Sönnarslöv

Albo häradBara häradBjäre häradFrosta häradFärs häradGärds häradVästra Göinge häradÖstra Göinge häradHarjagers häradHerrestads häradIngelstads häradJärrestads häradLjunits häradLuggude häradOnsjö häradOxie häradRönnebergs häradSkytts häradTorna häradVemmenhögs häradVillands häradNorra Åsbo härad

Södra Åsbo härads läge (klickbar karta)

Södra Åsbo härad var ett härad nordvästra Skåne i dåvarande Kristianstads län som numera utgör delar av Svalövs kommun, Klippans kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun. Häradets areal var 259,26 kvadratkilometer varav 258,84 land. [1] Tingsplats var åtminstone från 1878 Ängelholm, före mitten av 1800-talet Klippan.

Häradsvapen[redigera | redigera wikitext]

Häradsvapnet fastställdes av Kungl. Maj:t den 9 december 1955: "I fält av guld en störtad grön inböjd spets, på vardera sidan åtföljd av en grön bokkvist".

Åsbo härad hade ursprungligen på 1500-talet en bild av en åsna i sitt sigill. Någon gång i slutet av 1600-talet kom sigillet troligen genom den tyske häradshövdingen Hieronimus Mente att ändras för att skiljas från häradssigillet i Norra Åsbo härad som även hade en åsna i sitt sigill genom att Södra Åsbo härad fick bakdelen av en åsna medan Norra Åsbo fick framdelen. I en besvärsskrift 1731 beklagade sig bönderna i Norra och Södra Åsbo över att de hånade för sina åsnesigill och kallades "åsnor" av bönderna i omgivande trakter önskade få ett nytt. 1738 fastslogs ett nytt häradsvapen, föreställande två åsar med tydligt markerade granar, över vilka en sol strålar ned. A. Thisets uppsats om Skaanske By- og Herredsvaaben i den danske Tid redovisar Södra Åsbo härads sigill som en stående björn baserat på ett sigill från 1584, ett sigill som sedan förekom i diverse sammanhang, innan Nils-Arvid Bringéus visade att det i själva verket var en otydligt avtryck av en åsna.[2]

Socknar[redigera | redigera wikitext]

I Klippans kommun

I Svalövs kommun

I Ängelholms kommun

I Åstorps kommun

samt före 1889

Län, fögderier, tingslag, domsagor och tingsrätter[redigera | redigera wikitext]

Häradet hörde mellan 1720 och 1996 till Kristianstads län, Malmöhus län före dess. Från 1997 ingår området i Skåne län. Före 1889 hörde delar av socknarna Strövelstorp och Västra Broby till Malmöhus län. Församlingarna tillhör(de) Lunds stift.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

  • 1720–1917 Norra och Södra Åsbo samt Bjäre fögderi
  • 1918–1990 Ängelholms fögderi enbart till 1946 för socknarna i Klippans och Åstorps kommuner samt Stenestads socken
  • 1946–1990 Klippans fögderi för socknarna i Klippans och Åstorps kommuner samt till 1952 för Stenestads socken

Häradets socknar tillhörde följande tingslag, domsagor och tingsrätter:

Västra Sönnerslövs socken tillhörde efter 1952:

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sjögren, Otto (1932). Sverige geografisk beskrivning del 3 Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län samt staden Göteborg. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9940 
  2. ^ När Åsbobönderna kallades Åsnor, artikel av Nils-Arvid Bringéus i Kulturens årsskrift 1949
  3. ^ (PDF) Bidrag till Sveriges officiela statistik. A. Befolkningsstatistik Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1890. Andra afdelningen: Areal och folkmängd för särskilda administrativa, judiciela och ecklesiastika områden jemte uppgifter om främmande trosbekännare. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 1894. sid. 40. http://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20A%20Befolkning%201851-1910/Befolkning-A-1890-andra.pdf. Läst 2 oktober 2014  Arkiverad 3 december 2013 hämtat från the Wayback Machine.

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]