Saltsjökvarn

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Saltsjökvarn från sjösidan i augusti 2005.

Saltsjökvarn är ett bostadsområde som är uppkallad efter en numera nedlagd kvarnindustri vid Danviken, Nacka kommun.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Saltsjökvarn i nyrenoverat skick 2010.
Mannagrynskvarnen uppfördes 1923.

Saltsjökvarn hade sitt ursprung i firman Holmberg & Möller, vilken bildades 1861 i syfte att bedriva förmalning av spannmål på olika tullkvarnar i Stockholms närhet.

Den tekniska och kommersiella utvecklingen gjorde det dock med tiden nödvändigt att koncentrera förmalningen till konsumtionsorten (Stockholm). Därför inköpte man 1888 ett markområde av Danvikens Hospital i Nacka beläget alldeles öster om hospitalets huvudbyggnad. Köpekontraktet blev godkänt av Kungl. Maj:t den 19 oktober 1888, och avsåg ett markområde på 37 519 kvadratmeter och priset var 66 000 kronor. Den för sin tid moderna ångdrivna kvarnanläggningen började byggas ett år senare och stod klar 1890. Arkitekt var A W Bergström.

Tomten låg till största delen i Nacka, men några mindre områden, totalt 1065 kvadratmeter, låg i Stockholms stad. Det berodde på att Karl XII redan 1716 hade bestämt att hela Danvikens Hospitals mark skulle ligga inom Stockholms stad. De nya ägarna var oroliga för att det skulle leda till byråkratiska problem, vilket ledde till att Kungl. Maj:t den 29 augusti 1890 beslöt att dessa 1065 kvadratmeter från och med 1891 skulle överflyttas till Nacka socken och Stockholms län.

På grund av sitt läge vid Saltsjön precis vid inloppet till Mälaren gav man den nya kvarnen namnet Saltsjöqvarn. I samband med byggandet stiftade firman Holmberg & Möller ett aktiebolag, Holmberg & Möllers Qvarnaktiebolag. 1902 ombildades företaget till AB Saltsjöqvarn. Ett kvarnlaboratorium inrättades 1909 som det första i Skandinavien. Även mannagrynskvarnen som inrättades 1923 var den första i sitt slag i Skandinavien. 1916 övergick man från ångdrift till eldrift. Mannagrynskvarnen byggdes 1923 efter ritningar av Joel Norborg och uppfördes av byggnadsfirman Hesselman & Bergström. De mjölprodukter som producerades i de olika kvarnarna på området kom att säljas under namnet Kejsarkronan.

Fram till 1970-talet byggdes kvarnen ut med ytterligare flera olika byggnader. Kvarndriften nedlades 1988 av den dåvarande ägaren Kungsörnen AB, varefter två lagerbyggnader samt alla spannmålsilorna revs. Två kvarnbyggnader (från 1890 och 1923) har emellertid bevarats.

Efter Kvarntiden[redigera | redigera wikitext]

1996 köpte byggföretaget NCC Saltsjökvarns mark med stora kvarnen, Mannagrynskvarnen och Danvikens Hospital. Fram till 2010 byggdes totalt 450 bostadsrätter. Idag är Saltsjökvarn en beteckning för hela stadsdelen.

Mannagrynskvarnen har renoverats och gjorts om till bostäder. Dess torn intrymmer exempelvis en lägenhet på sex plan. Stora kvarnen inrymmer idag, efter spekulationer om att det skulle bli ett vikingamuseum, Elite Hotel Marina Tower (ett konferens- och wellnesshotell) samt ett 20-tal lägenheter. Danvikens Hospital har renoverats och sålts vidare och den s.k. hospitals- eller barockparken ligger numera framför byggnaden. Omtalad är även kajen som ritades av landskapsarkitekten Thorbjörn Anderson.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Ilola, Hannele (1995). Saltsjöqvarn och Danvikens Hospital. Examensarbete / Institutionen för fastigheter och byggande, Avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, 99-2092368-0 ; 393. Stockholm. Libris 2194596 
  • Kejsarkvarnarna 75 år : 1888-1963. Kristianstad: AB Mårten Pehrsons valsqvarn. 1963. Libris 2353280 
  • Nilsson, Anders S (2001). Saltsjöqvarn, Danvikens hospital : en resa genom 450 år. Solna: NCC. Libris 8849883 
  • Ring, Herman A (1894-1907). ”Saltsjöqvarn”. Sveriges industri - dess stormän och befrämjare. Stockholm: Eklund. Libris 2148639. http://runeberg.org/rhasvindus/2/0039.html 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]