Saltsjökvarn

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Saltsjöqvarn)
Hoppa till: navigering, sök
Saltjökvarn i oktober 2012. Bilden är tagen ifrån Masthamnens östligaste punkt.
Saltsjökvarn i nyrenoverat skick i maj 2010.

Saltsjökvarn är en numera nedlagd kvarnindustri vid Danviken, Nacka kommun.

Saltsjökvarn hade sitt ursprung i firman Holmberg & Möller, vilken bildades 1861 i syfte att bedriva förmalning av spannmål på olika tullkvarnar i Stockholms närhet. Den tekniska och kommersiella utvecklingen gjorde det dock med tiden nödvändigt att koncentrera förmalningen till konsumtionsorten (Stockholm). Därför inköpte man 1888 ett markområde av Danvikens Hospital i Nacka beläget alldeles öster om hospitalets huvudbyggnad. Köpekontraktet blev godkänt av Kungl. Maj:t den 19 oktober 1888, och avsåg ett markområde på 37 519 kvadratmeter och priset var 66 000 kronor. Den för sin tid moderna ångdrivna kvarnanläggningen började byggas ett år senare och stod klar 1890. Arkitekt var A W Bergström.

Mannagrynskvarnen från 1923. Idag finns här bostäder, foto 2005.
Saltsjökvarn från sjösidan i augusti 2005. Huvudbyggnaden stod kvar, men var i dåligt skick. Runtomkring har nya bostäder uppförts.

Tomten låg till största delen i Nacka, men några mindre områden, totalt 1065 kvadratmeter, låg i Stockholms stad. Det berodde på att Karl XII redan 1716 hade bestämt att hela Danvikens Hospitals mark skulle ligga inom Stockholms stad. De nya ägarna var oroliga för att det skulle leda till byråkratiska problem, vilket ledde till att Kungl. Maj:t den 29 augusti 1890 beslöt att dessa 1065 kvadratmeter från och med 1891 skulle överflyttas till Nacka socken och Stockholms län.

På grund av sitt läge vid Saltsjön precis vid inloppet till Mälaren gav man den nya kvarnen namnet Saltsjöqvarn. I samband med byggandet stiftade firman Holmberg & Möller ett aktiebolag, Holmberg & Möllers Qvarnaktiebolag. 1902 ombildades företaget till AB Saltsjöqvarn. Ett kvarnlaboratorium inrättades 1909 som det första i Skandinavien. Även mannagrynskvarnen som inrättades 1923 var den första i sitt slag i Skandinavien. 1916 övergick man från ångdrift till eldrift. Mannagrynskvarnen byggdes 1923 efter ritningar av Joel Norborg och uppfördes av byggnadsfirman Hesselman & Bergström. De mjölprodukter som producerades i de olika kvarnarna på området kom att säljas under namnet Kejsarkronan.

Fram till 1970-talet byggdes kvarnen ut med ytterligare flera olika byggnader. Kvarndriften nedlades 1988 av den dåvarande ägaren Kungsörnen AB, varefter två lagerbyggnader samt alla spannmålsilorna revs. Två kvarnbyggnader (från 1890 och 1923) har emellertid bevarats.

Kungsörnen AB är idag ett dotterbolag till Lantmännen AXA, som i sin tur är ett av Lantmännen helägt bolag (Lantmännen är en organisation som ägs av Sveriges bönder).

1996 köpte byggföretaget NCC Saltsjökvarns mark med stora kvarnen, Mannagrynskvarnen och Danvikens Hospital. Fram till 2010 kommer det att finnas totalt 450 bostadsrätter. Idag är Saltsjökvarn en beteckning för hela stadsdelen.

Mannagrynskvarnen har renoverats och gjorts om till bostäder. Dess torn intrymmer exempelvis en lägenhet på sex plan. Stora kvarnen inrymmer idag, efter spekulationer om att det skulle bli ett vikingamuseum, Elite Hotel Marina Tower (ett konferens- och wellnesshotell) samt ett 20-tal lägenheter. Danvikens Hospital har renoverats och sålts vidare och den s.k. hospitals- eller barockparken ligger numera framför byggnaden. Omtalad är även kajen som ritades av landskapsarkitekten Thorbjörn Anderson.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]