Hoppa till innehållet

Samtycke inom BDSM

Från Wikipedia
Samtycke inom BDSM
Undergiven kvinna som trycks ner i en låda, efter att ha givit samtycke till handlingen.

Samtycke inom BDSM (engelska: Bondage/Discipline, Dominance/Submission och Sadism/Masochism) handlar om att en deltagare i leken givit sitt samtycke till vissa handlingar eller typer av relationer.[1] Detta inkluderar medgivande till handlingar som annars kan ses som olaga tvång,[2] misshandel,[3] våldtäkt[4][5] eller tortyr.[6]

Ett samtycke i samband med BDSM-aktiviteter har mycket gemensamt med principen om informerat samtycke (när någon informerats om och förstått vad hen kan samtycka till). Samtycket är på samma gång en personlig, etisk och social fråga, och ämnet är centralt inom BDSM-kulturen. Där är samtycket det som gör det möjligt att leka på detta ofta riskfyllda och ovanliga sätt, i lekar som oftast bryter mot konventionella umgängesregler.

Varianter och miljö[redigera | redigera wikitext]

Inom BDSM-kulturen har utvecklats flera olika koncept kring inhämtande och förståelse av samtycke. De är oftast kända via förkortningar som hämtats från de engelskspråkiga begreppsnamn, inklusive PRICK (personal responsibility in consensual kink), RACK (risk-aware consensual kink) och SSC (safe, sane and consensual).

Betraktare utanför BDSM-kulturen har ofta åsikter omkring BDSM-kulturens egenheter och verksamhet, och i lagstiftningen i många länder finns olika regler som kan begränsa hur långt BDSM-lekarna kan drivas utan att bryta mot en lag. Exempelvis har Sverige lagar om att man inte kan samtycka till tillfogande av våld motsvarande mer än ringa misshandel.[7] Uttryckligt samtycke, det vill säga samtycke där den/de berörda klart och tydligt angivit vad samtycket gäller,[8] förutsätts ofta i samband med BDSM-aktiviteter.[9]

Ett tidigare uttalat samtycke kan dock dras tillbaka när som helst under tiden som handlingen eller handlingarna sker. Inom BDSM sker detta ofta genom utnyttjandet av ett stoppord eller motsvarande gest eller kroppsberöring. BDSM-leken inkluderar i regel samtyckta former av våld, tvång eller frihetsberörande, och här ingår ofta ett lekfullt motstånd mot handlingarna där ord som nej! eller sluta! används som scenförstärkande delar av det pågående rollspelet.

Inom BDSM-kulturen ses ofta handlingar som utförs utan uttryckligt medgivande som misshandel eller framtvingat våld, och utnyttjandet av stoppord ses där som en nödvändighet för att kunna undvika destruktiva resultat av leken.[10] Förhandlingen inom BDSM-kulturen i syfte att nå samtycke kan utgöras av fyra olika delar; dessa täcker typen av lek, kroppsdelar, gränser och stoppord.[11]

Koncept[redigera | redigera wikitext]

Samtycket kan inhämtas verbalt eller i skriven form. Principen om samtycke grundar sig i den klassiskt liberala idén att en individs frihet kan mätas genom frånvaron av hinder för hens personliga val. På samma sätt som i den klassiska liberalismen spelar även skadeprincipen roll. Samtycke är, inom BDSM och vissa akademiska tankesätt, det som skiljer en brottslig handling från giltig personlig frihet.

Informerat samtycke är tanken att samtycket uttrycks via tillräckligt mycket information och förståelse om vad samtycket innebär. På samma sätt som i samhället i övrigt är en försämrande av ett mentalt tillstånd eller en beslutsförmåga något som förhindrar möjligheten att ge sitt informerade och förståelsebaserade samtycke. Samtycke som ges via övertalning, påtryckning eller rent tvång kan anses som ogiltigt.

Ett annat koncept handlar om tidpunkten för samtycket, tillbakadragandet av samtycke och vad som händer sedan. När någon säger "nej", "sluta" eller något liknande, är man enligt den allmänna lagen skyldig att avbryta handlingen. Detta berör något som kan kallas samtidigt samtycke. I praktiken kan detta vålla bekymmer inom utövande av vissa BDSM-handlingar, i samband med mer långtgående och mer eller mindre permanentade maktutbyten (se master/slave-dynamik eller "våldtäktslek"[12]).

Sammanhang[redigera | redigera wikitext]

Samtycke kan inhämtas på ett antal olika sätt, ofta beroende på sammanhang och typ av BDSM-lek. Samtycket kan inhämtas skriftligen eller muntligen, och det kan begränsas till en viss tid och till vissa handlingar. Leken inkluderar i regel tydligt uppgjorda stoppord eller motsvarande kroppssignaler, så att leken när som helst kan avbrytas när något inte känns rätt.

Inom BDSM-kulturen förekommer det ofta att samtycke inhämtas för den närmaste timmen eller kvällen. När en "scen" pågår längre, är det vanligt med ett mer formaliserat "scenkontrakt" som definierar vad som kommer att ske och vem som är ansvarig för vad; par som känner till och är trygga med varandras intressen och gränser kan dock leka utan att behöva utforma ett konkret kontrakt. Vissa "kontrakt "kan vara detaljerade och sträcka sig över ett antal sidor text – särskilt om en scen är tänkt att vara motsvarande ett veckoslut eller längre tid. Dessa "kontrakt" är inte lagligen giltiga handlingar utan bara inbördes förtydliganden av samtycket mellan vuxna personer.

När scenen och maktutbytet pågått en längre tid, kan handlingarna utvecklas till en mer långvarig relation. En typ av mer specificerat "kontrakt" kan då utgöras av ett "slavkontrakt", som definierar karaktären och begränsningarna hos den pågående rollspelsrelationen mellan lekdeltagarna.

Consensual non-consent[redigera | redigera wikitext]

Begreppet CNC står inom BDSM-världen för consensual non-consent – 'samtyckt icke-samtycke'. Detta är en ömsesidig överenskommelse där man under en viss tid handlar som om samtycke inte spelar någon roll. Denna överenskommelse träffas innan handlingarna och med syftet att låta maktförskjutningen i scenen gå längre än annars och via handlingar som inte planerats eller kunnat förutses innan.[13] Ett djupt förtroende behöver finnas mellan deltagarna i leken, så den undergivna kan lita på den dominantas goda omdöme och hänsyn, och att den dominanta kan lita på att den undergivna markerar när något gått för långt. Ett omdöme påverkat av drog- eller alkoholintag kan då vara direkt farligt.[14]

Inom ett CNC-sammanhang kan man utföra handlingar och uttrycka känslor som går längre än annars. Detta kan inkludera rena våldtäktslekar[15] eller lekar av typen fear play (där adrenalinutsöndring genom framkallande av rädsla eller ren skräck är en del av syftet[16]). Båda är en form av edgeplay,[17] en sorts BDSM där man utmanar sina egna eller den andra personens gränser och tillsammans väljer att fortsätta utmanandet av dessa gränser, ofta kopplat till sexuell tillfredsställelse.

Inom produktion av en del våldspornografi sätts detta scenförfarande i system, och där fungerar ansiktsuttryck av rädsla som en bekräftelse av realismen i maktförskjutningen. Det måste dock trots detta fortfarande gå att avbryta en scen, med hänsyn till skådespelarnas hälsa och välmående. Det finns branschetiska regler för hur man på ett säkert sätt kan producera den här typen av material, och med möjligheter för deltagarna att avbryta scenen. Det är dock inte alla produktionsbolag som alltid följer dessa regler i praktiken.[14]

CNC är kopplat till extrem tillit och förståelse inom relationen.[18] Den är dock kontroversiell inom BDSM-kulturen, eftersom man ibland åsidosätter normala regler kring säkerhet och missbruk. Vanligen förekommer denna typ av dynamik bara inom utpräglade master/slave-relationer, där man överlämnar ens egen vilja i den andras händer. CNC-dynamiken kan också vara kopplad till tillfällen där den undergivna accepterar bli disciplinerad på ett sätt som enligt hen passar i relationen.

CNC-aktiviteter kan vara än mer fysiskt och psykiskt utmanande än andra typer av BDSM. Därför är det här än viktigare med en god eftervård, så att deltagarna kan "landa" mjukt i den omgivande verkligheten.[18]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 12 juli 2023.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Cara R. Dunkley and Lori A. Brotto (22 april 2019). ”The Role of Consent in the Context of BDSM” (på engelska). Sexual Abuse 32 (6): sid. 1ff. https://med-fom-brotto.sites.olt.ubc.ca/files/2019/04/Dunkley-Brotto-Sexual-Abuse.pdf. 
 2. ^ Dom Sub Living (30 augusti 2020). ”CNC BDSM | 5 Things to Know About Consensual Non-Consent - Dom Sub Living” (på amerikansk engelska). BDSM Training Courses. https://domsubliving.com/5-things-about-consensual-non-consent/. Läst 31 oktober 2023. 
 3. ^ Dunkley, Cara R.; Brotto, Lori A. (2020-09). ”The Role of Consent in the Context of BDSM”. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment 32 (6): sid. 657–678. doi:10.1177/1079063219842847. ISSN 1573-286X. PMID 31010393. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31010393/. Läst 31 oktober 2023. 
 4. ^ Vizla Kumaresan (1 augusti 2018). ”The Rape Fantasy, and How It Plays Out In Terms of Desire and Consent” (på amerikansk engelska). In Plainspeak. https://www.tarshi.net/inplainspeak/exploring-the-rape-fantasy/. Läst 31 oktober 2023. 
 5. ^ Djanlissa Pringels (13 januari 2023). ”Is it Weird to Fantasise About Having Sex Against My Will?” (på engelska). Vice. https://www.vice.com/en/article/m7gxqx/consensual-non-consent-fantasy. Läst 31 oktober 2023. 
 6. ^ PirateStan (13 december 2020). ”Consensual, BSDM Psychological Torture” (på amerikansk engelska). Kink Weekly. https://www.kinkweekly.com/article-guest-author/consensual-bsdm-psychological-torture/. Läst 31 oktober 2023. 
 7. ^ ”Är det olagligt att slåss i frivilliga slagsmål?” (på svenska). Lawline. 10 februari 2020. https://lawline.se/answers/ar-det-olagligt-att-slass-i-frivilliga-slagsmal. Läst 27 oktober 2023. 
 8. ^ ”Samtycke | IDG:s ordlista”. IT-ord. https://it-ord.idg.se/ord/samtycke/. Läst 27 oktober 2023. 
 9. ^ ”Piska gärna, men lemlästa inte: Om BDSM-domen”. Juridikbloggen. 28 september 2011. https://juridikbloggen.wordpress.com/2011/09/28/piska-garna-men-lemlasta-inte-om-bdsm-domen/. Läst 27 oktober 2023. 
 10. ^ MissBonnie. ”safewords [Collar N Cuffs”]. collarncuffs.com. https://collarncuffs.com/resources/doku.php?id=safewords. Läst 27 oktober 2023. 
 11. ^ Kaak, Ayesha (november 2016). ”Conversational Phases in BDSM Pre-Scene Negotiations” (på engelska). Journal of Positive Sexuality (2): sid. 50. Arkiverad från originalet den 13 april 2018. https://web.archive.org/web/20180413174524/https://journalofpositivesexuality.org/wp-content/uploads/2016/12/Conversational-Phases-in-BDSM-Pre-Scene-Negotiation-Kaak.pdf. Läst 27 oktober 2023. 
 12. ^ Nicole Garcia Merida (10 maj 2022). ”What Is Consensual Non-Consent? The Kink Shrouded in Fear and Misconception” (på engelska). Vice. https://www.vice.com/en/article/m7vyk4/consensual-non-consent-meaning. Läst 27 oktober 2023. 
 13. ^ Yogeshkumar, Jain Amrita (23 januari 2023). ”Consensual and Non-consensual Sexual Experiences” (på engelska). www.icliniq.com. https://www.icliniq.com/articles/emotional-and-mental-health/consensual-and-non-consensual-sexual-experiences. Läst 2 november 2023. 
 14. ^ [a b] Mulholland, Paul (27 juli 2023). ”Porn Studio Accused of Ignoring Consent and Inflicting Injuries on Models” (på engelska). Medium. https://paulm989.medium.com/porn-studio-accused-of-ignoring-consent-and-inflicting-injuries-on-models-9f390e2a4a78. Läst 2 november 2023. 
 15. ^ Dom Sub Living (30 augusti 2020). ”CNC BDSM | 5 Things to Know About Consensual Non-Consent - Dom Sub Living” (på amerikansk engelska). BDSM Training Courses. https://domsubliving.com/5-things-about-consensual-non-consent/. Läst 2 november 2023. 
 16. ^ ”Fear Play”. www.darkside.se. https://www.darkside.se/sexuality_identity.php?act=info&id=107. Läst 2 november 2023. 
 17. ^ Fennell, Julie L. (2022-06-27) (på engelska). Please Scream Quietly: A Story of Kink. Rowman & Littlefield. sid. 24. ISBN 978-1-5381-6877-6. https://books.google.se/books?id=v1R0EAAAQBAJ&pg=PA24. Läst 2 november 2023 
 18. ^ [a b] Madam Eve (24 september 2022). ”Consensual Non-Consent: What Is It And How To Make It Work In Your Sex Life” (på amerikansk engelska). AllAboutEve. https://allabouteve.co.in/consensual-non-consent/. Läst 2 november 2023.