Hoppa till innehållet

Våldspornografi

Från Wikipedia
Våldspornografi

Erotik i medier
Erotica
konst (pinuppbild) · litteratur (erotisk romance · sexualmanual)
Pornografi
barn- (barnerotica) · film (skådespelare) · homosexuell (bög- · lesbisk) · hård (gonzo · våldsam) · internet- · mjuk (glad) · spel (eroge) · tecknad (hentai) · tidning (herrtidning · skogsporr)
Olika regioner
Afrika · Amerika (Brasilien · USA) · Asien (Japan) · Europa (Danmark · Frankrike · Italien · Spanien · Sverige · Tyskland) · Oceanien
Övrigt
attityder · forskning · lagar (Millertestet) · porrklubb · sexbutik · sexsymbol

Våldspornografi (våldsporr) är filmer, bilder eller populärlitterära verk med erotiserat underhållningsvåld,[1] det vill säga våld som något sexigt och upphetsande. Det är en form av hårdpornografi, och ordet finns i svensk text sedan 1969.[1] Utpräglad våldspornografi är en nisch inom pornografin, men inslag av våld kan även förekomma inom andra typer av pornografi.

Erotiska maktspel – med våld, aggression, tvång, hot, förnedring och dominans/underkastelse – är ett kontroversiellt ämne, och inom heterosexuell pornografi är det oftast kvinnor som blir föremål för handlingarna. Många ser detta som övergrepp och del av manssamhällets förtryck av kvinnor. Olika undersökningar antyder dock att fler kvinnor än män möjligen konsumerar denna typ av pornografi (åtminstone bland porrkonsumenterna av respektive kön).[2][3] Handlingarna förekommer även inom BDSM-subkulturen och har kopplingar till vanliga sexuella fantasier (inklusive fantasier om att bli tvingad till sex). Våld och aggression inom pornografin anses ofta inspirera till "hårt sex" i vardagliga relationer.

Karaktär[redigera | redigera wikitext]

Se även: BDSM och Våld

Funktion och effekter[redigera | redigera wikitext]

I våldspornografi presenteras sexuella aktiviteter där den ena parten hanteras hårt, aggressivt[4] eller förnedrande.[5] Olika slag av våldsamma handlingar, tvång eller hot kan ingå, och även grovt språk kan komplettera våldet. Ibland simuleras regelrätta våldtäkter eller liknande övergrepp.

Inför tagning, vid inspelning av BDSM-pornografi hos Kink.com. Scenen förbereds av Princess Donna.

Ibland skiljer man mellan olika perspektiv, där det grövsta våldet kan simulera kidnappning, slaveri och tortyr. Våld och tvång är ett vanligt inslag i BDSM-subkulturen, där man lever ut sexuella fantasier omkring dominans, över- och underordning och förnedring. Det är ett sexuellt rollspel med särskilda spelregler, och förutsedd smärta ses här ofta som positivt och en del av det sexuella utlevandet.[6] Vissa porrskådespelare menar att utlevandet av en undergiven sexualitet även kan rensa hjärnan från störande tankar.[7][8]

Våldet kan i våldspornografi presenteras som kontrollerande struptag eller att man håller fast någons hår. Slag med öppen handflata mot ansiktet (örfil) eller bröst eller rumpa (risbastu) förekommer, liksom grovt språk, spottande och aggressiva eller djupa former av oralsex (irrumatio – ofta beskrivet som facefucking respektive deep throat). Fokuset ligger i en hel del våldspornografi på mottagarens ansikte,[9] utifrån föreställningen att pornografisk konsumtion ofta syftar på individens önskan till att bli accepterad av en annan människa, om än bara i form av en sexuell önskedröm. Dominerande handlingar kan därför bemötas med ett ansikte som uttrycker uppmuntran (mer!), acceptans (okej då…)[10] eller avståndstagande (vill inte!),[11] men i alla tre fallen ges ett facit om att handlingen verkligen kan genomföras och uppfylla konsumentens längtan. Ansiktsuttryck och blickar hos skådespelaren som ger den undergivna rollprestationen förmedlar ofta antingen rädsla, smärta, obehag eller passiv underkastelse, ibland även gråt, förtvivlan eller ren skräck. En bedjande blick kan uttrycka eller förstärka maktskillnaden i scenen.

Skådespelerskan spelar inom våldspornografin ofta rollen som den ständigt tillgängliga kvinnan, så realistiskt[12] som möjligt – trots handlingarnas (i en annan kontext) motbjudande innehåll. Genom att utsätta kvinnans ansikte för en mängd aggressiva handlingar, ökas avhumaniseringen av henne.[9] Detta scenario anses kunna minska den postorgastiska skammen hos konsumenten, men även inspirera till ett misogynt beteende i dennes övriga liv. Tanken ses ibland som generell för all pornografi.[13]

Arbetsmiljö[redigera | redigera wikitext]

En del ser den här typen av handlingar per definition som övergrepp,[14] andra att det även för den dominerade kan vara del av ett njutningsfullt sex där man på ett utlämnande sätt leker med roller. Vissa hävdar att denna typ av ingång till deltagande i sådana scener är vanlig, och bolaget Kink.com är känt för att erbjuda en arbetsmiljö där skådespelarna kan leva ut olika sexuella fantasier i en trygg miljö.[15]

Inom produktionen av våldspornografi (liksom i BDSM[6]) finns i regel så kallade stoppord, så den som dominerar tydligt märker när den dominerade vill avbryta aktiviteten.[16] Inför inspelningen presenteras en lista på handlingar som skådespelaren kan välja att acceptera eller inte acceptera,[17] vilket i stor utsträckning styr utformningen av scenen. Vissa regissörer har dock satt i system att under själva inspelningen inbjuda till olika slags improvisationer, vilket görs för att öka realismen i handlingarna och våldsmottagarens känslouttryck. Detta kan samtidigt utsätta inte minst de kvinnliga skådespelarna för hälsorisker.[18]

I samband med inspelning av en våldspornografisk scen är skådespelarens "inre förhandling" en faktor att räkna med – på samma sätt som vid hanterandet av alla en individs viktiga beslut eller vardagsproblem.[19][20] Det innebär att skådespelaren under produktionen av scenen hela tiden behöver känna efter om arbetsvillkoren är acceptabla, och ansträngningen och det eventuella obehaget rimliga i förhållande till den ersättning och andra fördelar som utförandet av scenen medför. En scen som planerats att motsvara iscensättningen av exempelvis en våldtäkt eller förnedring kan i stunden också kännas som detta (jämför våldtäktsfantasi, erotisk förnedring och metodskådespeleri), och i sådana fall finns stoppord som signaler för att avbryta en scen som känns fel. Utan stoppord eller annan stoppsignal förutsätts att scenen kan fortsätta och att obehaget för skådespelaren istället kan hanteras genom en efterföljande eftervård. Motsvarande eftervård kan behövas efter liknande maktutbyte under utövande av BDSM-relaterade handlingar.[21]

I produktionen av våldsinslagen anses det viktigt att göra handgrepp och slag på "rätt" sätt. Exempelvis behöver örfilar träffa mitt på kinden (och inte i närheten av öron eller ögon). I samband med hårdragning är det säkrare och mer bekvämt att hålla närmast hårrötterna och inte långt ut i håret.[22]

Antytt våld[redigera | redigera wikitext]

Ibland påstås att pornografi som sådan – åtminstone majoriteten av heterosexuell mainstreampornografi – är ett kulturfenomen med våld som en integrerad del. Då inkluderas i begreppet våld de maktfantasier som ofta spelas upp i filmerna och historierna.[23]

Pornografins ibland tydliga våld ger sällan allvarliga fysiska skador, men ofta återupprepas scenarion med en eller flera personer (oftast män) som dominerar och en eller flera personer (oftast kvinnor) som domineras. Detta är i linje med idén om den manliga blicken, där kvinnan objektifieras sexuellt för en enligt teorin oftast manlig[a] konsument.[23]

Historia och spridning[redigera | redigera wikitext]

Se även: Dam i nöd
Stumfilmen Barney Oldfield's Race for a Life (1913), med en numera närmast stereotyp situation. Mabel Normand spelar den fastbundna kvinnan.

Våldspornografi har i olika former funnits sedan 1700-talet (i tryck) respektive 1970-talet (på film). Den provokative författaren de Sade etablerade begreppet sadism genom böcker som Justine och De 120 dagarna i Sodom. Spridningen har i regel skett via inofficiella kanaler, eftersom intresset för våldsamma och hänsynslöst utförda sexhandlingar är starkt tabubelagt.

Många filmer och romaner av mainstreamkaraktär, särskilt polis- och detektivhistorier, kan dock innehålla korta avsnitt som rör sig in på våldspornografins område, med Mickey Spillane,[24] Dean Koontz,[25] Eric van Lustbader[26] och Manhattanböckerna[27] som exempel. Inom filmhistorien har utsatta eller dominerade kvinnor ofta använts som ett berättargrepp för att driva berättelsen framåt, och kvinnans utsatthet kan ofta porträtteras på ett sexuellt lockande sätt; se vidare "Dam i nöd". Prisbelönta skådespelerskor som Nicole Kidman[28][29] och Reese Witherspoon[30][31] har återkommande medverkat i filmer som kombinerat våld eller utsatthet med erotiska inslag.

Utpräglad våldspornografi är en nisch vid sidan av vanligare pornografiska genrer, och den lockar endast en mindre del av konsumenterna.[3] Våld och aggression kan dock finnas även i andra typer av pornografi, men då som mindre vanliga eller otypiska inslag. Beroende på hur man räknar och vad man bedömer har allt från 2 till 90[b] procent av den vanligare pornografin förklarats innehålla aggressiva uttryck.[33] En nyare studie på vanlig internetpornografi antydde att 31–43 procent av filmerna innehöll minst ett inslag av sexuell aggression,[34] medan en brittisk studie från 2020 antydde att i snitt var åttonde video på de stora videoplattformarnas startsidor marknadsförde sexuellt våld.[35] Studien som angav 2 procent våld i pornografi räknade bort BDSM-liknande aktiviteter och liknande samtyckta rollspel från våldsdefinitionen.[36]

Lagstiftning[redigera | redigera wikitext]

Ibland anses våldspornografiska skildringar inspirera till våldsbrott.[37] Slutledningen är dock omdiskuterad,[38] och dessa övergrepp kan även kopplas till bristen på förberedande samtal inför heterosexuella samlag.[39]

När pornografin släpptes fri i många länder åren runt 1970 saknades oftast lagar som reglerade mer extrema uttryck. Tendenser att kombinera våld/dominans och sex fanns tidigt även i mjukporrtidningar som Playboy och Penthouse,[40] och ett antal hårdporrtidningar inriktade mot en manlig målgrupp iscensatte regelbundet våldsamma erotiska scener.[41] Först successivt har förbud mot djurpornografi, barnpornografi och skildringar av faktiska övergrepp förbjudits i länder som Sverige. Vissa våldshandlingar eller okonventionella sexuella praktiker har varit eller är förbjudna i olika länder, och exempelvis befinner sig fisting i USA i en juridisk gråzon.[42]

Japan och Storbritannien[redigera | redigera wikitext]

Förbudet mot att visa könshår avskaffades i Japan i början av 1990-talet,[43] och bilder av könsorgan behöver enligt lagen maskeras. I övrigt finns det få hinder för att visa olika typer av sexuella handlingar – inklusive tydligt våldsamma sådana – så länge inga lagar brutits emot under produktionen av bilderna eller filmerna. I Japan finns en stor marknad för tecknad underhållning, i form av manga och anime. Pornografisk tecknad underhållning från Japan är internationellt känd som hentai, och där finns ett stort utbud av exempelvis vålds- eller barnpornografisk karaktär.[44][45] Materialet är dock kontroversiellt och föremål för politiskt tryck att reglera eller förbjuda det.[46]

Förbud mot ett antal olika våldsuttryck – samt kvinnlig ejakulation (genom den möjliga kopplingen till urolagni) – infördes 2014 för brittisk pornografi eller pornografi som salufördes i Storbritannien (enligt Obscene Publications Act). Praktikerna som förbjöds, i ett försök att förtydliga det brittiska samhällets gränsdragning kring pornografiska uttryck, inkluderade följande:[47]

Förbudet mot kvinnlig ejakulation kritiserades i ljuset av att inget sades angående manlig ejakulation – en basingrediens inom heterosexuell pornografi.[47] 2019 mildrades obscenitetslagarna kring innehav av material med ovanstående, i England och Wales. Den brittiska lagen från 2014 förändrades samtidigt från ett generellt förbud till en bedömning från fall till fall.[48] I oktober samma år lades införandet av en tvingande 18-årsgräns för brittisk konsumtion av pornografi på is på grund av bristen på en fungerande teknisk lösning.[49]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Fördjupning: Olaga våldsskildring

1989 förbjöds i Sverige skildringar av (sexuellt) våld i bild eller rörlig bild, om spridandet inte kan anses försvarligt.[50][51] Brottet olaga våldsskildring är ett yttandefrihetsbrott, vilket bland annat innebär att endast Justitiekanslern kan väcka åtal och att skuldfrågan först prövas av en jury.

Lagen har dock använts sparsamt, sedan det globala Internet tagit över som huvudsaklig distributör av olika typer av pornografi. Nästan all produktion av det som skulle kunna klassas som våldspornografi sker numera utanför Sverige, och mycket lite av detta distribueras i tryckt form.[52]

Senare års utveckling[redigera | redigera wikitext]

På senare år har våldsinslag enligt många blivit vanligare inom den kommersiella pornografin (mainstreamporr),[53][54] den typ som sedan 1990-talet finns tillgänglig på Internet och under 2010-talet spritts via välbesökta videosajter som Pornhub och XVideos. Kanske är inte den utpräglade våldspornografin relativt sett vanligare idag än på 1970-talet, men den är definitivt mer tillgänglig.[55] Och den anses ha påverkat karaktären hos de vanligare pornografiska genrerna. Ett slumpmässigt urval 2020 av drygt 4 000 videor på just Pornhub och XVideos visade på minst ett våldsinslag i cirka 40 procent av filmerna, och smisk, munkavle, örfil, hårdragning och strupgrepp var då de vanligaste exemplen. I 97 procent av de här fallen var våldet riktat mot kvinnor, resten mot män; män utövade våld mot kvinnor i 76 procent av våldsinslagen. Enligt samma rapport presenterades våldet oftast som en oproblematisk del av berättelsen, utan några negativa konsekvenser.[56] Som jämförelse finns rapporter om att cirka 80 procent av moderna popvideor innehåller någon form av våld och sexuella bilder.[57]

Ett antal olika produktionsbolag inom eller vid sidan av mainstreamporren filmar scener där olika typer av dominans eller våldsamheter förekommer. Under 1990-talet gjorde sig italienske Rocco Siffredi[58] och amerikanske John Stagliano ("Buttman",[59] ägare av bolaget Evil Angel) namn via produktioner där dominans spelade en stor roll. Även stora producentländer som Tyskland, Italien och Frankrike var verksamma inom denna del av porrbranschen.

Pornografen Max Hardcore (till höger) gjorde sig på 1990-talet ett namn genom scener med erotisk förnedring och dominans.

Under 1990-talet etablerade sig amerikanen Max Hardcore med en pornografi som samlade ett antal uttryck av våld, erotisk förnedring och dominans i en och samma dramaturgi. Bland annat sminkades aktriserna som små flickor/tonåringar, och filmerna fokuserade på deras kroppsöppningar med ytterligare smink.[60] Hardcores filmer stötte återkommande på problem från amerikanska censurlagar, men material som såldes till Europa kunde vara utan censur av det våldsamma materialet. Senare tillbringade han flera år i fängelse, efter en rättegång där moraliska hänsyn fick stor betydelse.[61][62] Max Hardcore samarbetade från och till med JM Productions,[63] som under nollnolltalet producerade en hel del liknande filmer – många med Ashley Blue huvudrollen.[64]

Än längre har signaturen Duke Skywalker gått i sin pornografiska verksamhet, startad strax efter millennieskiftet. Produktionerna har distribuerats via webbplatser som Facialabuse.com, Latinathroats.com och Ghettogaggers.com, namn som i viss mån är självförklarande. Dramaturgin är här mer tydligt inriktad på det kvinnliga ansiktets uttryck.[65] Filmisk användning av rasistiska och sexistiska tillmälen är ymnigt förekommande, liksom aggressioner och olika typer av utstuderat våld.[66] Hans produktioner har kritiserats för att de utsätter skådespelerskorna för fysiska risker och för deras tendens att negligera samtyckesreglerna under vissa delar av inspelningarna.[67] Andra skådespelare har i olika intervjuer gett fler och möjligen mer klargörande inblickar från bolagets produktioner.[68] Den undersökande journalisten Paul Mulholland har efter en flera år lång undersökning av företagets verksamhet uppdagat både manipulativt beteende och åtskilliga exempel på bristfällig arbetsetik.[69]

Bolaget Assylum.com använder en liknande men mindre extrem stil, mer inriktad på BDSM-kulturens bondage och disciplin. Det mest kända BDSM-relaterade bolaget är annars det San Francisco-baserade Kink.com, grundat 1997.[70]

Max Hardcore, Duke Skywalker och Assylum.com har verkat inom det gonzo-influerade "amatörpornografi"-segmentet, inriktat på oetablerade, oftast unga skådespelerskor. I den här dramaturgin försöker man efterlikna reality-TV, för att därigenom minska avståndet mellan sexakten och konsumenten.[71] Denna genre är utgångspunkten för 2015 års uppmärksammade dokumentärfilm Hot Girls Wanted[72] och spelar stor roll i Ninja Thybergs långfilmsdrama Pleasure.[71]

Andra bolag som ägnat sig åt utpräglad våldspornografi är Hookup Hotshot och Hoby Buchanon, den förra med stiliserad dominans i en hookup-kontext som specialitet och distribuerad via Evil Angel.[73] Meanbitches är ett av de större bolagen som koncentrerar sig på femdom – kvinnlig dominans.

Konsumtion[redigera | redigera wikitext]

Den våldsamma pornografin drar även till sig intresse från en hel del kvinnor,[74][75] och en del statistik kan antyda att kvinnor oftare än män söker efter våldspornografi på Internet.[76][77][c] Orsaken till det oväntade intresset är dåligt undersökt, men erfarenheter av övergrepp, lockelsen hos det mest förbjudna och fantasier om att ge sig hän i ansvarslöst sex (där någon annan har ansvaret för aktiviteterna[2]) kan vara delar av förklaringen.[78] Ibland påtalas möjligheten hos den kvinnliga konsumenten att växla identifikation under konsumtionen, från den dominerade kvinnan till den dominerande mannen; hon anammar då den manliga blicken och gör den till sin egen.[79] I en kanadensisk undersökning med djupintervjuer av porrkonsumenter publicerad 2021 föredrog 66 procent av de kvinnliga respondenterna och 40 procent av de manliga åtminstone något inslag av aggressivt beteende i filmerna; samtidigt förklarade 95 procent av kvinnorna och 97 av männen att de inte uppskattade icke-samtyckt aggression.[2] Aggressivt beteende som tas emot med gillande är vanligare i "mainstreampornografi", medan våldspornografi ofta utmärker sig för mer realistiska och negativa gensvar på utövat våld och tvång.

Konsumtion av pornografi (med eller utan våldsinslag) kan, enligt vissa studier,[80] leda till sexuellt aggressivt beteende, ett problem som studerats sedan 1970-talet.[81] En metastudie bland 22 studier i sju olika länder, genomförd 2015, antydde kopplingar till både fysisk och verbal sexuell aggression. Kopplingarna var starkare i det senare fallet, och våldsinslag i den konsumerade pornografin kan ha en förstärkande effekt.[82] Senare undersökningar har dock lett till andra resultat,[83][77] och i en internationell studie 2021 hade majoriteten av våldsporrkonsumenterna inget intresse av att pröva handlingarna i sitt eget sexliv.[84] En finsk undersökning 2022 gav liknande resultat och jämförde med hur många heterosexuella kvinnor blir upphetsade av lesbisk pornografi, det vill säga handlingar som de inte lockas av att utföra i verkliga livet.[85] Många av respondenterna markerade också sitt fantasibaserade intresse för handlingarna som en tydlig kontrast mot sina egna feministiska och jämställda övertygelser.[86]

Germaine Greer anser att intresset kan vara kopplat till kvinnors rädsla för att bli utsatta för verkligt våld. Hon menar att detta bidrar till ett intresse för beskrivningar av våld mot kvinnor – i olika medier och genrer – i mer eller mindre fiktiv form.[87] Kvinnliga konsumenter av pornografi med aggressivt beteende (mot kvinnor) upplever ofta skam som en följd av konsumtionen, samtidigt som de understryker att intresset för konsumtion av detta fantasimaterial oftast inte motsvarar någon önskan till verkligt sex av samma slag.[2]

Möjligheten till pornografisk konsumtion bland minderåriga är kontroversiell och i många länder olaglig. Genom den unga människans mer outvecklade hjärna, färre sexuella erfarenheter och bristen på andra sexuella bilder kan pornografin ibland bli betraktad som en handbok och inte som den fantasi den för det mesta är. Popikonen Billie Eilish avslöjade 2021, via låttexter på albumet Happier Than Ever och i en intervju hos Howard Stern, hur hennes tidiga konsumtion av våldsam pornografi påverkat henne negativt.[88]

Debatt och kritik[redigera | redigera wikitext]

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Våld inom pornografi är ett högst kontroversiellt fenomen. Det är en form av underhållningsvåld och därmed inblandat i debatter omkring medievåld och dess förråande potential på mellanmänskliga relationer. Själv ämnet uppfattas ofta som obehagligt, genom dess kopplingar till våld och ojämlika relationer. Detta har lett till att det mesta av debatten kring våldspornografi närmast per definition haft en negativ utgångspunkt.[89]

Från radikalfeministiskt håll ses pornografisk film både som filmad prostitution och som övergrepp på kvinnor (i de fall kvinnor deltar i scenerna). Våldspornografi, där våldet oftast riktas mot kvinnor, ses då som ett tydligt tecken på mäns överordning och som ett av patriarkatets mest destruktiva uttryck.[90][91] Begreppet kan även kopplas till en mer allmän längtan hos individen, en dödsdrift som här får potentiellt destruktiva konsekvenser. Människans grundläggande behov av närhet och acceptans förklarades 1905 i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (påverkad av Friedrich Nietzsches existentialism) som:

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.
Hjalmar Söderberg, Doktor Glas (1905)[92]

Konsumtionen[redigera | redigera wikitext]

Att våldet eller dominansen i pornografin ofta resulterar i uppskattning eller åtminstone acceptans gör att våldspornografi skiljer sig från underhållningsvåld i actionfilm.[93] I actionfilm får olagligheter för det mesta negativa konsekvenser för utövaren, medan det pornografiska våldet är ett utlevande av konsumentens mer eller mindre sadistiska eller dominansrelaterade fantasier. Våld i pornografi kan därför vara normerande, åtminstone för personer som saknar annan erfarenhet av intima relationer och insikt om den fiktiva karaktären hos berättelsen.[94] Bristen på öppna samtal mellan föräldrar och barn/ungdomar i ämnet kan förstärka normeringen.

Den ökade tillgången på våldsbemängd pornografi på Internet tros av ungdomsorganisationer och utbildningsväsendet kunna ge oerfarna ungdomar en skev bild av sexuell samvaro och betydelsen av respekt och samtycke. Vissa undersökningar antyder att många tonåringar både är konsumenter av pornografi och är villiga att testa olika handlingar därifrån – inklusive mer våldsamma inslag – i sina egna relationer.[95] Denna oro f ickSveriges regering att besluta om att integrera information om pornografi i skolans uppdaterade läroplan i ämnet Sexualitet, samtycke och relationer, från och med höstterminen 2022.[96]

Samtidigt menar andra att ungdomar har en konservativ syn på sexuell samvaro och i allmänhet har en god uppfattning om skillnaden mellan underhållningsvåld – inklusive den i sexuella sammanhang – och verkligheten.[97] Endast högkonsumenter av porr anses då ha ökad risk för att påverkas negativt i sitt beteende.[95] Under 2010-talet har BDSM-kulturen gjorts mer synlig i samhället,[91] bland annat via den bästsäljande bokserien Femtio nyanser och den relaterade filmen Fifty Shades of Grey. Undersökningar har visat att rollspel, med eller utan våldsinslag, är en stor del av många människors sexuella repertoar, och 2010 avskaffades i Sverige sjukdomsklassningen av BDSM-relaterade intressen.[98] Sexuella fantasier omkring dominans och underkastelse är mycket vanliga både bland kvinnor och män, även om ämnet i regel ses som tabu och svårt att tala öppet om. Utlevandet av våldsamma fantasier, där våldspornografi kan ge konkret inspiration, ses ofta som mer intensivt, och i ett tryggt sammanhang med samtycke och fasta regler kan utbytet vara mer positivt än negativt.[99]

Linda Lovelace och Felicity Feline har vittnat om sina erfarenheter. Linda Lovelace och Felicity Feline har vittnat om sina erfarenheter.
Linda Lovelace och Felicity Feline har vittnat om sina erfarenheter.

Produktionen[redigera | redigera wikitext]

Porrskådespelare har berättat om vitt skilda erfarenheter i samband med inspelning av pornografi med våldsinslag. Felicity Feline valde i mitten av 2010-talet att medverka i den här typen av filminspelningar, eftersom hon ville utforska sin sexualitet och testa sina egna gränser. Senare har hon ifrågasatt åtminstone viss produktion av våldspornografi[100] och lyft fram behovet av att vara "hårdhudad", för att mentalt klara av de här inspelningarna och undvika psykiskt trauma. Charlotte Sartre (född i Kalifornien 1994) har sedan 2015 gjort den här genren till sin egen, och hon har fortsatt att testa olika våldsamma uttryck i produktioner för olika bolag.[101] En annan skådespelare som villigt utforskar sin undergivna sida i porrfilmsproduktioner är Rebel Rhyder, som enligt uppgift ofta själv skriver manus till scenerna och har sin make som huvudsaklig kameraman.[102]

En av 2010-talets mer produktiva amerikanska skådespelare inom våldspornografi är Violet Monroe, som i intervjuer förklarat sin tydligt undergivna och masochistiska sexualitet, och hur hon kan utnyttja denna i scenerna framför kameran.[103][104] Samma personliga experimentlusta har Rocky Emerson (debut i branschen 2017) talat om i ett antal intervjuer,[105] där hon sagt att hennes erfarenhet från BDSM-miljöer gjort att hon haft lättare att respektera sina egna gränser under inspelningar.[106] Linda Lovelace, som 1972 bidrog till att popularisera "deep throat"-fellatio via filmen Långt ner i halsen, har senare förklarat att hon manipulerats till att delta i sexuellt förödmjukande scener. Hennes utsagor i olika böcker har dock växlat och lett till ifrågasättanden.[107]

Perspektiv och blickar[redigera | redigera wikitext]

Vissa menar att det går att kombinera en feministisk medvetenhet med konsumtion av mainstreampornografi (med dess ibland våldsamma och ofta ojämlika könsroller). En del kvinnliga porrkonsumenter har förklarat att de i sin konsumtion kan växla mellan att identifiera sig med "kvinnan" och med "mannen", vilket kunde ge en samtidig identifikation (enligt radikalfeministisk teori snarast som identifikation med förövaren) som både objekt och subjekt. Denna ickenormativa tolkning av något starkt normativt[79] skulle kunna innebära att en kvinna kan anamma den manliga blicken i sin mediekonsumtion, utan att på samma gång behöva avsvära sig sin frihet som individ.

På den andra änden av spektrum finns kvinnor som i sin vardag utforskar den kvinnliga blicken, men i en patriarkal verklighet.[108]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Kommentarer[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ I praktiken antyder studier och viss statistik dock att det kan vara fler kvinnor än män som konsumerar dessa bilder av kvinnlig underordning.
 2. ^ Undersökningen valde ut bästsäljande/mest uthyrda DVD-filmer i USA 2004/2005.[32]
 3. ^ Denna statistik är baserad på mängden inloggade användare på Pornhub, vilket motsvarar en minoritet av besökarna.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”våldspornografi - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/v%C3%A5ldspornografi. Läst 30 juni 2021. 
 2. ^ [a b c d] Ellwood, Beth (7 juni 2022). ”More women than men report being aroused by aggression in porn, according to study” (på amerikansk engelska). PsyPost. https://www.psypost.org/2022/06/more-women-than-men-report-being-aroused-by-aggression-in-according-to-study-63296. Läst 1 oktober 2022. 
 3. ^ [a b] McGill University (11 februari 2022). ”Women more likely to enjoy aggression in porn: study” (på engelska). phys.org. https://phys.org/news/2022-02-women-aggression-porn.html. Läst 20 oktober 2023. 
 4. ^ Nilsson, Johan. ”Varför tänder jag på våldtäktsfantasier?”. umo.se. https://www.umo.se/fraga-umo/fraga-umo/varfor-kan-jag-tanda-pa-valdtaktsscener-i-filmer/. Läst 10 juli 2021. 
 5. ^ Eran Shor & Kimberly Seida (18 april 2018). ”“Harder and Harder”? Is Mainstream Pornography Becoming Increasingly Violent and Do Viewers Prefer Violent Content?”. The Journal of Sex Research (mcgill.ca) (00(00), 1–13): sid. 3. 
 6. ^ [a b] Nilsson, Malin (24 juli 2017). ”16 saker du borde veta om BDSM”. nyheter24.se. https://nyheter24.se/nyheter/trender/889508-16-saker-du-borde-veta-om-bdsm. Läst 16 juli 2021. 
 7. ^ Gray, Brooklyn (intervjuad av Holly Randall) (25 juni 2021). ”Brooklyn Gray: Why I Like Being Degraded in Bed” (på engelska). youtube.com / Holly Randall Unfiltered. sid. 1min30s–. https://www.youtube.com/watch?v=tK_0EleVe8I. Läst 25 mars 2022. 
 8. ^ ”The XCritic Interview: Dee Williams – Pt.: 2 "The True Passion of a Porn Star"”. xcritic.com, 2020. Läst 3 juli 2022. (engelska)
 9. ^ [a b] Jacobsson 2014, sid. 135ff.
 10. ^ Jacobsson 2014, sid. 143ff.
 11. ^ Jacobsson 2014, sid. 148.
 12. ^ Agnafors, Marcus (2017). Moraliska provokationer. Fri Tanke. sid. 185. Läst 15 december 2021. ”Felet, tycks det, består i att vi av någon oklar anledning utgår från att porraktriser alltid agerar som sig själva – vilket i och för sig sannolikt är den "verklighetseffekt" en porrfilmsproducent vill uppnå.” 
 13. ^ Neufeld, Eleonore (2020-10-01). ”Pornography and Dehumanization: The Essentialist Dimension”. Australasian Journal of Philosophy 98 (4): sid. 703–717. doi:10.1080/00048402.2019.1700291. ISSN 0004-8402. https://doi.org/10.1080/00048402.2019.1700291. Läst 31 augusti 2021. 
 14. ^ ”Strypsex | Roks tjejjourer”. rokstjejjourer.se. https://rokstjejjourer.se/tjejjouren-dalia/strypsex. Läst 16 juli 2021. 
 15. ^ Wardlaw, Jack (2016-02-20): "Interview with veteran porn performer Lance Hart". Arkiverad 7 december 2022 hämtat från the Wayback Machine. exepose.com. Läst 28 mars 2022. (engelska)
 16. ^ ”Ett spektrum av sexuella samtycken — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/ett-spektrum-av-sexuella-samtycken/. Läst 16 juli 2021. 
 17. ^ Feline, Felicity (1 juli 2020). ”Think Twice Before Doing Abusive Adult Work” (på engelska). youtube.com. sid. 6:10–. https://www.youtube.com/watch?v=QlyIvphfz_8. Läst 2 september 2021. 
 18. ^ Jacobsson 2014, sid. 146.
 19. ^ Gillberg, Gunnar (2010). Individualiseringens villkor. Göteborgs universitet. sid. 49. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/21996/gupea_2077_21996_1.pdf. Läst 12 juli 2023 
 20. ^ Radtchenko-Draillard, Svetlana (2021) (på engelska). Psychology and Diplomacy in the Analysis of Negotiation: the Unavoidable Links and the Inevitable Interdependencies. hal.science. sid. 9. https://hal.science/hal-03198383/document. 
 21. ^ Hsieh, Carina (8 januari 2020). ”8 Things to Know About Aftercare When You've Just Had Kinky Sex” (på amerikansk engelska). Cosmopolitan. https://www.cosmopolitan.com/sex-love/a30443633/aftercare-bdsm/. Läst 12 juli 2023. 
 22. ^ Randall, Holly (19 februari 2019). ”Maddy O'Reilly” (på engelska). Holly Randall Unfiltered. sid. 6min00–. https://www.youtube.com/watch?v=ZBcohRGYU4w. Läst 30 april 2023. 
 23. ^ [a b] Purcell 2012, sid. 194.
 24. ^ McGowan, Bob; Says, Jr (9 mars 2018). ”Mickey Spillane: American Master of Sex and Violence” (på amerikansk engelska). The Saturday Evening Post. https://www.saturdayeveningpost.com/2018/03/mickey-spillane-american-master-sex-violence/. Läst 31 juli 2021. 
 25. ^ Leeven, Tom (29 april 2015). ”Bloody Good Writing Volume 2: Does Sex Sell?” (på engelska). Horror Novel Reviews. https://horrornovelreviews.com/2015/04/29/bloody-good-writing-volume-2-does-sex-sell/. Läst 31 juli 2021. 
 26. ^ Wesselhoeft, Conrad (8 maj 1983). ”WHY VIOLENCE PERVADES HIS BOOKS” (på amerikansk engelska). The New York Times. ISSN 0362-4331. https://www.nytimes.com/1983/05/08/nyregion/why-violence-pervades-his-books.html. Läst 31 juli 2021. 
 27. ^ Holmberg, John-Henri. ”Karl-Rune Östlund - Svenskt översättarlexikon”. litteraturbanken.se. https://litteraturbanken.se/%C3%B6vers%C3%A4ttarlexikon/artiklar/Karl-Rune_%C3%96stlund. Läst 31 juli 2021. 
 28. ^ Parker, Ryan; Parker, Ryan (5 oktober 2020). ”Nicole Kidman Says Kubrick Gave Her Final Say Over ‘Eyes Wide Shut’ Nude Scenes” (på amerikansk engelska). The Hollywood Reporter. https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/nicole-kidman-says-kubrick-gave-her-final-say-over-eyes-wide-shut-nude-scenes-4071378/. Läst 2 september 2021. 
 29. ^ ”Vi bor i alla i Dogville”. DN.SE. 5 oktober 2003. https://www.dn.se/kultur-noje/vi-bor-i-alla-i-dogville/. Läst 2 september 2021. 
 30. ^ Powell, Emma (8 september 2014). ”Reese Witherspoon's sex scenes in new film, Wild leave daughter red” (på engelska). www.standard.co.uk. https://www.standard.co.uk/showbiz/celebrity-news/reese-witherspoon-s-sex-scenes-in-new-film-wild-leave-daughter-red-faced-9719231.html. Läst 2 september 2021. 
 31. ^ Mettler, Katie (20 juli 2017). ”Nicole Kidman on ‘Big Little Lies’ abuse scene: ‘I just felt completely humiliated and devastated’” (på amerikansk engelska). Washington Post. ISSN 0190-8286. https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/06/09/nicole-kidman-on-big-little-lies-abuse-scene-i-just-felt-completely-humiliated-and-devastated/. Läst 2 september 2021. 
 32. ^ Ahlin, Maria; Stigberg, Ulrica (2016). Visuell drog. Kalla Kulor förlag. sid. 98. Läst 17 september 2021 
 33. ^ Shor 2021, sid. 64.
 34. ^ Klaassen, Marleen J E/ Peter, Jochen (2014). ”Gender (In)equality in Internet Pornography: A Content Analysis of Popular Pornographic Internet Videos” (på engelska). The Journal of Sex Research 52 (7): sid. 1–15. https://www.researchgate.net/publication/268880927_Gender_Inequality_in_Internet_Pornography_A_Content_Analysis_of_Popular_Pornographic_Internet_Videos. 
 35. ^ Jones, Fiona (17 mars 2021). ”Porn completely normalises sexual violence towards women, says sociologist” (på engelska). LBC. https://www.lbc.co.uk/radio/presenters/shelagh-fogarty/porn-completely-normalises-sexual-violence-towards-women-says-sociologist/. Läst 20 oktober 2023. 
 36. ^ Castleman, Michael (15 juni 2016). ”How Much of Porn Depicts Violence Against Women? | Psychology Today” (på engelska). www.psychologytoday.com. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/all-about-sex/201606/how-much-porn-depicts-violence-against-women. Läst 8 maj 2023. 
 37. ^ ”KATARINA WENNSTAM: Så radikaliseras män av våldsporren”. www.expressen.se. 20 september 2019. https://www.expressen.se/kultur/qs/sa-radikaliseras-man-av-valdsporren/. Läst 16 juli 2021. 
 38. ^ Öhrman, Myra Åhbeck (23 september 2019). ”Våldsporr – en bekväm syndabock”. opulens.se. https://www.opulens.se/opinion/valdsporr-en-bekvam-syndabock/. Läst 16 juli 2021. 
 39. ^ Khazan, Olga (24 juni 2019). ”The Startling Rise of Choking During Sex” (på engelska). The Atlantic. https://www.theatlantic.com/health/archive/2019/06/how-porn-affecting-choking-during-sex/592375/. Läst 24 juli 2021. 
 40. ^ Scott, Joseph E.; Cuvelier, Steven J. (1987). ”Sexual Violence in Playboy Magazine: A Longitudinal Content Analysis”. The Journal of Sex Research 23 (4): sid. 534–539. ISSN 0022-4499. https://www.jstor.org/stable/3812229. Läst 2 september 2021. 
 41. ^ Ahrland, Karin (5 juni 1979). ”om förbud mot våldspornografi Motion 1979/80:1038 av Karin Ahrland”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/om-forbud-mot-valdspornografi_G3021038. Läst 2 september 2021. 
 42. ^ Bekman, Stas. ”40.9 Why is fisting illegal in the United States?”. stason.org. https://stason.org/TULARC/sex-relationships/sex-movies/40-9-Why-is-fisting-illegal-in-the-United-States.html. Läst 2 september 2021. 
 43. ^ ”Out of Japan: On a matter of pubic concern” (på engelska). The Independent. 23 oktober 2011. https://www.independent.co.uk/news/world/out-of-japan-on-a-matter-of-pubic-concern-1383622.html. Läst 26 augusti 2021. 
 44. ^ Derron Wrought (16 januari 2022). ”Why Are Depictions of Rape So Popular In Hentai?” (på engelska). Sexography. https://medium.com/sexography/why-are-depictions-of-rape-so-popular-in-hentai-984e1fc8f2a3. Läst 20 oktober 2023. 
 45. ^ McCurry, Justin; Tokyo (11 maj 2009). ”Japan under pressure to clamp down on child pornography” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/world/2009/may/11/japan-child-pornography. Läst 20 oktober 2023. 
 46. ^ MacLennan, Leah (28 februari 2020). ”'Absolutely endless' choice of child sexual images allowed in classification loophole” (på australisk engelska). ABC News. https://www.abc.net.au/news/2020-02-29/mps-wants-review-of-classification-laws-for-manga-and-anime/12012522. Läst 20 oktober 2023. 
 47. ^ [a b] Frank, Cosmo (2 december 2014). ”Why Did the U.K. Just Ban Female Ejaculation in Porn?” (på amerikansk engelska). Cosmopolitan. https://www.cosmopolitan.com/sex-love/news/a33796/the-uk-just-banned-a-lot-of-sex-acts/. Läst 26 augusti 2021. 
 48. ^ ”Obscene porn rules relaxed in England and Wales” (på brittisk engelska). BBC News. 31 januari 2019. https://www.bbc.com/news/technology-47069414. Läst 21 september 2021. 
 49. ^ ”UK's controversial 'porn blocker' plan dropped” (på brittisk engelska). BBC News. 16 oktober 2019. https://www.bbc.com/news/technology-50073102. Läst 21 september 2021. 
 50. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Brottsbalk (1962:700) Svensk författningssamling 1962:1962:700 t.o.m. SFS 2021:1108 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700. Läst 13 december 2021. 
 51. ^ ”Viktiga årtal och reformer”. www.rfsu.se. https://www.rfsu.se/om-rfsu/om-oss/rfsus-historia/viktiga-artal-och-reformer/. Läst 28 november 2021. 
 52. ^ Jenny Westerstrand, ordförande för Roks, m.fl (30 april 2021). ”Våldsporren sprids fritt – det ska vi ändra på”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/aPnzGO. Läst 13 december 2021. 
 53. ^ ”Skydda barnen från porr och våld på nätet”. Dagens Arena. 18 maj 2019. https://www.dagensarena.se/opinion/skydda-barnen-fran-porr-och-vald-pa-natet/. Läst 30 juni 2021. 
 54. ^ Svensson, Marcus (28 oktober 2016). ”Debattartikel: ”Skolan måste se internetporrens påverkanskraft””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/opinion/skolan-maste-se-internetporrens-paverkanskraft. Läst 30 juni 2021. 
 55. ^ Molinder, Emelie (7 juni 2020). ”Hur gör jag om jag upptäcker att min tonåring porrsurfar?”. Internetkunskap.se. https://internetkunskap.se/foraldraskap/hur-gor-jag-om-jag-upptacker-att-min-tonaring-porrsurfar/. Läst 30 juli 2021. 
 56. ^ Fritz, Niki; Malic, Vinny; Paul, Bryant; Zhou, Yanyan (2020-11). ”A Descriptive Analysis of the Types, Targets, and Relative Frequency of Aggression in Mainstream Pornography”. Archives of Sexual Behavior 49 (8): sid. 3041–3053. doi:10.1007/s10508-020-01773-0. ISSN 1573-2800. PMID 32661813. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32661813/. Läst 24 juli 2021. 
 57. ^ Hudson, Chris. ”The Pornification of Generation Z” (på australisk engelska). Understanding Teenagers. https://understandingteenagers.com.au/the-pornification-of-generation-z/. Läst 16 september 2022. 
 58. ^ Stern, Marlow (22 oktober 2016). ”Rocco Siffredi, Godfather of Rough Sex: ‘What You Call Violence, I Call Pain with Pleasure’” (på engelska). The Daily Beast. https://www.thedailybeast.com/articles/2016/10/22/rocco-siffredi-godfather-of-rough-sex-what-you-call-violence-i-call-pain-with-pleasure. Läst 26 augusti 2021. 
 59. ^ Hsu, Spencer S. (17 juli 2010). ”U.S. District judge drops porn charges against video producer John A. Stagliano” (på amerikansk engelska). ISSN 0190-8286. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/16/AR2010071605750.html. Läst 26 augusti 2021. 
 60. ^ Jacobsson 2014, sid. 139.
 61. ^ Jardin, Xeni (7 oktober 2008). ”Adult film director Max Hardcore sentenced to 4 years in prison on obscenity charges (UPDATE)” (på amerikansk engelska). Boing Boing. https://boingboing.net/2008/10/07/adult-film-director.html. Läst 31 juli 2021. 
 62. ^ Gardner, Eriq; Gardner, Eriq (21 december 2010). ”The most Hardcore obscenity decision ever” (på amerikansk engelska). The Hollywood Reporter. https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/hardcore-obscenity-decision-63654/. Läst 31 juli 2021. 
 63. ^ Peter Warren AVN (13 januari 2007). ”Max Hardcore Teams With JM Productions AVN”. AVN. https://avn.com/business/articles/video/max-hardcore-teams-with-jm-productions-29589.html. Läst 23 januari 2024. 
 64. ^ Miss Lagsalot (21 juni 2011). ”Interview with Orian Small (aka Ashley Blue)” (på amerikansk engelska). Lynsey G. Whack Magazine. https://lynseyg.com/oriana-small-aka-ashley-blue-i-had-a-need-for-men-to-use-me-because-it-was-somehow-empowering/. Läst 23 januari 2024. 
 65. ^ Jacobsson 2014, sid. 145.
 66. ^ Clark-Flory, Tracy (11 mars 2018). ”Porn Actors Leigh Raven and Riley Nixon Allege Abuse, Violence, and Boundary Violation on Set” (på engelska). Jezebel. https://jezebel.com/porn-actors-leigh-raven-and-riley-nixon-allege-abuse-v-1823677195. Läst 31 januari 2023. 
 67. ^ ”FacialAbuse.com: The Truth About their REAL Abuse and Exploitation”. www.antipornography.org. https://www.antipornography.org/facial-abuse-com-truth-of-real-abuse-exploitation.html. Läst 26 augusti 2021. 
 68. ^ Holmes 2018, sid. 4min00s–.
 69. ^ Paul Mulholland (27 juli 2023). ”Porn Studio Accused of Ignoring Consent and Inflicting Injuries on Models” (på engelska). Medium. https://paulm989.medium.com/porn-studio-accused-of-ignoring-consent-and-inflicting-injuries-on-models-9f390e2a4a78. Läst 30 oktober 2023. 
 70. ^ Hochberg, Mina (25 januari 2013). ”James Franco Talks “Kink”” (på engelska). fastcompany.com. https://www.fastcompany.com/1682281/james-franco-talks-kink. Läst 10 januari 2023. 
 71. ^ [a b] Palm, Erik Augustin (7 juli 2020). ”I Ninja Thybergs utopi är samtycke upphetsande”. bon.se. https://bon.se/article/i-ninja-thybergs-utopi-ar-samtycke-upphetsande/. Läst 2 september 2021. 
 72. ^ Bonner, Mehera (1 juni 2015). ”Rashida Jones Takes on the Sex Industry in Her New Doc: "Forty Percent of Porn Is Violent Against Women"” (på amerikansk engelska). Marie Claire. https://www.marieclaire.com/celebrity/news/a14588/rashida-jones-teen-porn-documentary/. Läst 26 augusti 2021. 
 73. ^ Freixes, Alejandro (18 januari 2016). ”Q&A: Bryan Gozzling Talks Hookup Porn, Evil Vision” (på engelska). XBIZ. https://www.xbiz.com/news/203398/qa-bryan-gozzling-talks-hookup-porn-evil-vision. Läst 10 januari 2023. 
 74. ^ ”"Fifty Shades" Phenomenon: Women Search for More Violent Fantasies Than Ever, But Why?” (på amerikansk engelska). Fight the New Drug. 27 februari 2020. https://fightthenewdrug.org/women-watch-more-violent-and-extreme-porn/. Läst 24 augusti 2021. 
 75. ^ Paasonen, Susanna (2021-08-24). ”‘We watch porn for the fucking, not for romantic tiptoeing’: extremity, fantasy and women’s porn use”. Porn Studies 0 (0): sid. 1–14. doi:10.1080/23268743.2021.1956366. ISSN 2326-8743. https://doi.org/10.1080/23268743.2021.1956366. Läst 27 oktober 2022. 
 76. ^ ”Pornhub Stats Reveal Women Search for More Hardcore Genres Than You Might Expect” (på amerikansk engelska). fightthenewdrug.com. 5 maj 2021. https://fightthenewdrug.org/data-reveals-women-are-searching-hardcore-genres/. Läst 24 augusti 2021. 
 77. ^ [a b] Ellwood, Beth (7 juni 2022). ”More women than men report being aroused by aggression in porn, according to study” (på amerikansk engelska). PsyPost. https://www.psypost.org/2022/06/more-women-than-men-report-being-aroused-by-aggression-in-according-to-study-63296. Läst 29 juni 2022. 
 78. ^ Rahman, Sophia (31 juli 2017). ”Varför är det så många kvinnor som söker på extremt våldsam porr?”. www.vice.com. https://www.vice.com/sv/article/nevxx8/varfor-ar-det-sa-manga-kvinnor-som-soker-efter-extremt-valdsam-porr. Läst 30 juli 2021. 
 79. ^ [a b] Hedin, Maria (2006 / 2013). ”'Även feminister kan titta på porr'”. Fria.Nu. http://www.stockholmsfria.se/artikel/8053. Läst 31 augusti 2021. 
 80. ^ Mestre-Bach, Gemma; Villena-Moya, Alejandro; Chiclana-Actis, Carlos (2023-06-13). ”Pornography Use and Violence: A Systematic Review of the Last 20 Years” (på engelska). Trauma, Violence, & Abuse. doi:10.1177/15248380231173619. ISSN 1524-8380. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15248380231173619. Läst 21 juli 2023. 
 81. ^ Bell, Jaimee (29 december 2020). ”Pornography does not cause sexual violence, according to new research” (på amerikansk engelska). Big Think. https://bigthink.com/health/sexual-assualt-statistics-porn/. Läst 19 mars 2023. 
 82. ^ Paul J. Wright, Robert S. Tokunaga, Ashley Kraus (2015). ”A Meta-Analysis of Pornography Consumption and Actual Acts of Sexual Aggression in General Population Studies” (på engelska). Journal of Communication 66 (1): sid. 182–205. https://www.researchgate.net/publication/288905229_A_Meta-Analysis_of_Pornography_Consumption_and_Actual_Acts_of_Sexual_Aggression_in_General_Population_Studies. 
 83. ^ Carr, Sandra (5 augusti 2020). ”Study: Pornography does not cause violent sex crimes” (på engelska). www.utsa.edu. https://www.utsa.edu/today/2020/08/story/pornography-sex-crimes-study.html. Läst 26 augusti 2021. 
 84. ^ McGill University (11 februari 2022). ”Women more likely to enjoy aggression in porn: study” (på engelska). phys.org. https://phys.org/news/2022-02-women-aggression-porn.html. Läst 2 juli 2022. 
 85. ^ Ludden Ph.D., David (9 juni 2022). ”Why Do Some Women Like Violent Porn? | Psychology Today” (på engelska). www.psychologytoday.com. https://www.psychologytoday.com/us/blog/talking-apes/202206/why-do-some-women-violent-porn. Läst 2 juli 2022. 
 86. ^ Paasonen, Susanna (2021-08-24). ”‘We watch porn for the fucking, not for romantic tiptoeing’: extremity, fantasy and women’s porn use”. Porn Studies 0 (0): sid. 1–14. doi:10.1080/23268743.2021.1956366. ISSN 2326-8743. https://doi.org/10.1080/23268743.2021.1956366. Läst 3 juli 2022. 
 87. ^ Williams, Zoe (1 maj 2018). ”Are women responsible for all the extreme sexual violence on screen?” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/world/2018/may/01/are-women-responsible-for-extreme-sexual-violence-on-screen-germaine-greer. Läst 2 juli 2022. 
 88. ^ Villano, Matt (23 december 2021). ”After Billie Eilish talks about porn, experts urge parents and kids to have straight talk about sex”. CNN. https://www.cnn.com/2021/12/23/health/billie-eilish-porn-sex-education-wellness/index.html. Läst 8 januari 2022. 
 89. ^ Shor 2020, sid. 4.
 90. ^ Westerstrand, Jenny; etc (30 april 2021). ”Våldsporren sprids fritt – det ska vi ändra på”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/aPnzGO. Läst 24 augusti 2021. 
 91. ^ [a b] Orion, Jade (5 februari 2016). ”How I Reconciled Feminism with My First Step into the ‘Dark Side’ of BDSM” (på engelska). www.vice.com. https://www.vice.com/en/article/xdmkaj/how-i-reconciled-feminism-with-my-first-step-into-the-dark-side-of-bdsm. Läst 29 augusti 2021. 
 92. ^ Söderberg, Hjalmar (5 juni 1905). ”11 juli (Doktor Glas)”. runeberg.org. https://runeberg.org/drglas/0711.html. Läst 2 september 2021. 
 93. ^ Carse, Alisa L (1999): "Pornography’s Many Meanings: A Reply to C.M. Concepcion", Hypatia, vol. 14, no. 1, sid 104 (på engelska), Läst 28 mars 2024.
 94. ^ Alexandersson, Björn-Li (2019). Pornografi, mänsklig lust och moraliska förfall.. Lunds universitet. sid. 23. https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8991557&fileOId=8991558. Läst 3 september 2021 
 95. ^ [a b] Westergård, Anki (11 april 2019). ”Påverkas unga negativt av den porr de ser eller inte? Forskningen är oenig”. svenska.yle.fi. https://svenska.yle.fi/artikel/2019/12/04/paverkas-unga-negativt-av-den-porr-de-ser-eller-inte-forskningen-ar-oenig. Läst 24 augusti 2021. 
 96. ^ Wallström/TT, Anna Lena (4 februari 2021). ”Mer om respekt och samtycke i sexundervisning”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/mer-om-respekt-och-samtycke-i-sexundervisning. Läst 24 augusti 2021. 
 97. ^ Torstensson, Ebba (1 november 2020). ”Sexologen om porr: ”Unga kan skilja mellan fiktion och verklighet””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/forskaren-porren-ar-inte-alls-skadlig-for-unga. Läst 24 augusti 2021. 
 98. ^ ”BDSM inte längre klassad som sjukdom | RFSU”. www.rfsu.se. 2008/2010. Arkiverad från originalet den 26 augusti 2021. https://web.archive.org/web/20210826094422/https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/satt-att-ha-sex/bdsm/bdsm-inte-langre-klassad-som-sjukdom/. Läst 26 augusti 2021. 
 99. ^ Torrisi, Callie Tansill-Suddath, Rosara (21 april 2021). ”Sexual fantasies are completely normal — here are the 7 most common ones according to sex therapists” (på amerikansk engelska). Insider. https://www.insider.com/sexual-fantasies. Läst 24 augusti 2021. 
 100. ^ Feline, Felicity (1 juli 2020). ”Think Twice Before Doing Abusive Adult Work” (på engelska). youtube.com. sid. 2min00s ff. https://www.youtube.com/watch?v=QlyIvphfz_8. Läst 24 augusti 2021. 
 101. ^ Randall, Holly (7 april 2019). ”Holly Randall Unfiltered – Charlotte Sartre”. sid. 2min00s ff. https://www.youtube.com/watch?v=M5gooSIkazw. Läst 24 augusti 2021. 
 102. ^ ”Rebel Rhyder - Bio, Life, Pics & Facts” (på amerikansk engelska). The Lord Of Porn Stars. https://thelordofporn.com/pornstars/rebel-rhyder/. Läst 31 augusti 2021. 
 103. ^ Holmes 2018, sid. 4min20s–.
 104. ^ RatedXLife (14 maj 2015). ”Interview with Adult Star Violet Monroe” (på engelska). sid. 0min30s–. https://www.youtube.com/watch?v=r9CdVvfahIU. Läst 12 november 2021. 
 105. ^ Randall, Holly (23 januari 2022). ”Rocky Emerson: The Tallest Girl in Porn” (på engelska). Holly Randall Unfiltered / youtube.com. sid. 34:00–. https://www.youtube.com/watch?v=yecz9ze9Ino. Läst 24 juli 2022. 
 106. ^ Oswald, Miranda (19 mars 2019). ”Rocky Emerson- Extreme Pain, Cum in the Eye, Sub Space, Porn Star” (på engelska). Interesting Sex Podcast Oswald, Miranda / youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=QRKqgQ2GggQ. Läst 24 juli 2022. 
 107. ^ Leigh Semin, Nancy (2006) (på engelska). An Examination of Linda Lovelace and her Influence on Feminist Thought and the Pornographic Industry In America. University of Texas at Austin. sid. 5ff. https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/4009/semind99028.pdf. Läst 24 augusti 2021 
 108. ^ Hornaday, Ann (3 juli 2021). ”‘Female agency’ is Hollywood’s latest catchphrase. ‘Zola’ takes it further.”. washingtonpost.com. https://www.washingtonpost.com/entertainment/zola-takes-female-agency-beyond-a-hollywood-catchphrase/2021/07/02/03d4f5c4-d9bf-11eb-9bbb-37c30dcf9363_story.html. 

Allmänna källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]