BDSM

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Halsbandet är ett vanligt attribut inom BDSM

BDSM är en grupp erotiska tekniker. I äldre svensk terminologi betecknas det som sadomasochism. I huvudsakligen kretsar det kring användandet av makt och smärta i sexuellt syfte. Kring BDSM har utformats en särskild subkultur. Det äldre ordet sadomasochism har i flera andra språk behållit sin grundbetydelse, men i modern svensk terminologi brukar ordet oftast betecknas som en del av BDSM, nämligen att använda smärta i sexuellt syfte.

Förkortningen BDSM kommer från initialerna i de erotiska teknikerna[1]:

Övergripande[redigera | redigera wikitext]

De olika uttrycken inom BDSM har gemensamma element:

 • deltagarna är frivilliga och har en överenskommelse om hur relationen ska se ut.
 • erotiskt maktutbyte eller maktöverföring (engelska: Erotic Power Exchange som ofta förkortas EPE), där det finns en dominant eller aktiv roll och en som är undergiven eller passiv.

Vissa av beståndsdelarna som ryms inom BDSM, så som erotisk förnedring, smärta, underkastelse ger samma obehag som för vem som helst i ett annat sammanhang än under en BDSM-lek (ofta kallad session). Under BDSM-leken bestämmer deltagarna särskilda regler som garanterar att deltagarna är helt överens om omständigheterna och att det är under fri vilja för de inblandade för att uppnå gemensam njutning.

Omfamnandet av aktiviteterna ska ske med största möjliga säkerhet, med båda parternas medgivande och på ett så sunt sätt som möjligt, kallas för SSC (safe, sane and consensual - säkert, tillräkneligt och samtycke). Det innebär bland annat undvikande av berusning och användande av stoppord och safelists. Ett alternativt förhållningssätt är RACK[2] (risk-aware consensual kink - riskmedveten och samtyckande kink). BDSM-utövare som använder sig av RACK menar att BDSM aldrig är helt säkert, att det alltid finns risker, och att utövandet ska sträva efter att uppmärksamma och hantera dessa.

Vanliga missuppfattningar[redigera | redigera wikitext]

Det är vanligt att man blandar ihop BDSM med övergrepp och misshandel.[källa behövs] Jay Wiseman, författare av SM 101 ger sin syn på saken om skillnaderna mellan BDSM och övergrepp/misshandel på följande sätt:

 1. BDSM sker alltid med samtliga inblandades samtycke. Det gör inte misshandel.
 2. BDSM-utövare planerar sina aktiviteter i syfte att minimera riskerna för varandras fysiska och emotionella välmående. Det gör inte någon som misshandlar.
 3. BDSM-aktiviteter förhandlas fram, och man kommer i god tid i förväg överens om vad som ska hända. Det händer aldrig när det gäller misshandel.
 4. BDSM-aktiviteter kan förbättra förhållandet mellan de involverade. Det kan inte misshandel.
 5. BDSM-aktiviteter kan utföras i närvaron av andra stödjande människor, och det anordnas till och med speciella fester för detta ändamål. Misshandel kräver isolering och hemlighållande.
 6. BDSM-aktiviteter har vederhäftiga och överenskomna regler. Misshandel sker helt utan sådana överenskommelser.
 7. BDSM-aktiviteter kan vara önskat, och till med starkt efterlängtat, av den undergivna. Ingen önskar sig av uppenbara skäl att bli misshandlad och utsatt för övergrepp.
 8. BDSM görs för en erotisk tillfredsställelse och/eller personlig utveckling för alla inblandade. Detsamma gäller knappast vid misshandel.
 9. BDSM-aktiviteter kan avbrytas ögonblickligen, när som helst, och av vilken anledning som helst om den undergivna använder sig av ett så kallat säkerhetsord. Ett misshandelsoffer kan inte stoppa en förövare på detta sätt.
 10. I BDSM-aktiviteter behåller den dominante alltid kontrollen över sina känslor. En misshandlares känsloutbrott är okontrollerade.
 11. Efter en BDSM-aktivitet känner sig den undergivna ofta tacksam gentemot den dominanta. Ett misshandelsoffer känner sig aldrig tacksam gentemot sin gärningsman,
 12. BDSM-utövare känner inte att de har någon inneboende rätt att på grund av sitt kön, inkomst eller andra faktorer kontrollera sina partners beteende. Det gör däremot ofta de som begår övergrepp.[3]

Subkultur[redigera | redigera wikitext]

Till BDSM-kulturens estetik hör vissa typer av fetischistiska attribut såsom material lack, gummi och läder. Först ut var läderkulturen, de homosexuella manliga männens S&M-kultur där även motorcyklar var och fortfarande är en viktig del.

Psykologisk syn[redigera | redigera wikitext]

Definition enligt DSM-IV[redigera | redigera wikitext]

Tidigare har sadomasochistiska aktiviteter och fantasier ansetts vara sjukliga av många psykologer, men synen har förändrats under 1990-talet. Den psykologiska handboken DSM-IV menar att det krävs att sadistens eller masochistens fantasier och de sexuella drifter eller uttryck måste orsaka signifikanta svårigheter i det sociala livet, yrkeslivet eller andra viktiga områden innan sadism eller masochism betecknas som en psykologisk störning. De flesta som utövar BDSM, så väl som de flesta psykiatrer, anser att BDSM i normalfall inte är en störning.[4]

Precis som när homosexualitet togs bort i tidigare versioner av DSM, förväntas även BDSM tas bort ur DSM. Den nuvarande versionen är en övergångsdiagnos för att sedan tas bort.[5]

Världshälsoorganisationens definition[redigera | redigera wikitext]

Världshälsoorganisationens internationella klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem ICD-10 slår ihop sadism och masoschism under namnet sadomasoschism, vilken ingår i kapitlet störing av sexuell preferens. WHO konstaterar även att det är vanligt att en och samma person skaffar sexuell njutning både genom sadistiska och masochistiska handlingar.[4]

Kritik mot definitionen som psykologisk störning[redigera | redigera wikitext]

1995 friskförklarade danska myndigheter BDSM lokalt[6] i väntan på att världshälsoorganisationen ändrar sin stämpel.[5]

Även Tyskland har gjort modifieringar i ICD-10, kallad ICD-10-GM, där främst moraliska diagnoskriterier har korrigerats.[6]

Socialstyrelsen i Sverige har beslutat att inte längre betrakta BDSM som en sjukdom från och med årsskiftet 2008/2009.[7]

En av de största kritikerna till världshälsoorganisationens sjukdomsstämpel av BDSM är organisationen Revise F65 som har sitt säte i Norge. Organisationen har inspirerats av HBT-rörelsens metoder för hur ett friskförklarande skall komma till skott.

Revise 65 menar bland annat att "ovanliga objekt eller aktiviteter" inte är något annat än moralism från manualförfattarnas sida och därmed inte hör hemma inom psykologin. De menar att konsekvenserna av detta skulle vara att även andra subkulturer och aktiviteter bör söka hjälp för att de, till exempel, gillar fallskärmshoppning.

Enligt Revise 65 håller diagnoskriterierna inte modern standard och det finns mycket liten grund i den moderna vetenskapen kring de påståenden som görs.[6]

Fysiologi[redigera | redigera wikitext]

På ett fysiskt plan är BDSM en upplevelselek som ofta involverar smärta, utan att tillfoga faktisk skada. Detta gör att endorfin utsöndras. Signalsubstansen ger en liknande känsla som löpare kan uppleva när de springer eller som ett efterspel till en orgasm. Ibland nämns denna känsla subspace (även på svenska) som många finner njutbar. Mer talande uttrycker sig filosofen Edmund Burke sin definition av denna sinnesförnimmelse av njutning genom smärta med ordet storslaget.[8] De delar av hjärnan som gör att sexuellt stimuli och smärta överlappas gör att vissa associerar smärta med sexuell njutning när den neurologiska reaktionen flätar samman känslorna.

Undersökningar[redigera | redigera wikitext]

Undersökningen Sex i Sverige visar att 3 % av de undersökta har eller haft antingen sadistiska eller masochistiska fantasier.

Alfred Kinsey fann att 3–12 % av kvinnorna och 10–20 % av männen blev upphetsade av sadomasochistiska berättelser.

En finsk studie på två BDSM-klubbar i Finland visar att 60 % av medlemmarna var i ledande positioner i arbetslivet. Lika många andra hade samhällsviktiga funktioner, exempelvis lokalpolitiker.[4]

Flaggan för hela BDSM- och fetischkulturen. Kallas ibland Läderflaggan av historiska skäl eftersom BDSM- och fetischkulturen i sin barndom benämndes Läderkulturen. Bör alltså ej missförstås som att den enbart representerar läderfetisch

Roller[redigera | redigera wikitext]

Dominant[redigera | redigera wikitext]

En dominant (D, Dom, eng: Dom) är en person som tycker om att kontrollera en undergiven person.

Undergiven[redigera | redigera wikitext]

En undergiven (ug, s, eng: sub) person är en person som frivilligt lyder en annan människa och tycker om det.

Switch[redigera | redigera wikitext]

En Switch är en person som har förmågan att växla mellan rollerna dominant och undergiven. Ibland byter denne inom samma session, men ofta är det mellan olika sessioner som en switch byter roll.

Top[redigera | redigera wikitext]

En Top är en person som utövar sadism på en frivillig sk bottom.

bottom[redigera | redigera wikitext]

En bottom är en person som frivilligt tar emot smärta från en sadist, och tycker om det och får avslappning och lugn genom sessionen.

En person kan vara både t.ex. Dom och Sadist. Eller undergiven bottom. Men man kan också vara Dom och bottom, dvs tycka om att dominera en person, och samtidigt tycka om att mottaga smärta. Det finns lika många varianter på BDSM som det finns utövare.

Symboler[redigera | redigera wikitext]

BDSM- och fetischmotiv har spridit sig med avantgardmode, hiphop, heavy metal, science fiction, film och TV-serier så pass mycket att de idag inte alltid uppfattas som sådana symboler av utomstående.

O-ringen en klassisk symbol, som kom med Berättelsen om O

Bruk[redigera | redigera wikitext]

BDSM kan innefatta flera olika bruk såsom smisk, bondage, sexuella rollspel och tortyr. En vanlig rollfördelning är dominant-undergiven.

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Från början var sadomasochism (SM) en medicinsk term bestående av orden sadism och masochism. Termen sadism syftar på Markis de Sade och masochism på Leopold von Sacher-Masoch. Båda dessa begrepp myntades av Richard von Krafft-Ebing i boken Psychopatia sexualis.[4]

Eftersom praktiserande BDSM:are ville distansera sig själva från termen som syftade på en mentalsjukdom, började bruket att kallas för Bondage & Disciplin (B&D). Vissa breddade sedan termen för att även inkludera dominans och underkastelse (engelska: Domination and Submission, D/S). Själva akronymen BDSM uppkom i april 1991 i internet-diskussionsgruppen alt.sex som en sammanslagning av B/D samt S&M. I samband med detta fick subkulturen inom BDSM ett stort uppsving.

I Sverige har S/m och D/s kommit att beteckna två olika "grenar" av BDSM. S/m står för sadism och masochism, medan D/s står för dominans där smärta inte nödvändigtvis finns på menyn.

Rättsligt[redigera | redigera wikitext]

BDSM-utövare är en av de minoritetsgrupper som ännu saknar diskrimineringsskydd i Sverige, även om det finns de som verkar för sådant. Utövare av BDSM är inte heller som grupp skyddade mot hets och det anses förmodligen inte i lagens mening vara ett hatbrott om en BDSM:are blir utsatt för misshandel av en person som hatar det de gör. Bland annat RFSU[9][10] och RFSL[11] arbetar för att underlätta för dem som praktiserar BDSM i Sverige.

Överskrids den frivilligt överenskomna gränsen, bedöms BDSM som straffbar enligt i övrigt gällande lagstiftning i Sverige. Domstolarna har i dessa fall att bedöma om gränsen för den underkastandes rollkrav har överskridits eller inte.

Man bör dock vara observant på att enligt svensk rätt kan ingen samtycka till grov misshandel eller värre kroppskada.

Sexköpslagen har ännu inte prövats rättsligt gällande BDSM-utövande.

BDSM i populärkultur[redigera | redigera wikitext]

Påstådda BDSM:are[redigera | redigera wikitext]

Det finns listor på Internet över påstådda BDSM:are, där ibland Revise F65 lista och The BackDrop Club historiska tidslinje. Det går att dela upp dessa personer i två kategorier, de som outat sig själva och de som blivit outade av andra.

De som blivit outade av andra finns det främst två olika sorter – de som analyserat brev och annan konversation från den berörde och de som blivit utpekade av påstådda partners eller andra vittnen. Denna grupp är inte oproblematisk, eftersom det kan vara fråga om förtal och annan smutskastning, mutor, sensationslystnad, feltolkning eller övertolkning med mera.

Den andra gruppen, de som outat sig själva, bör även de inte ses helt okritiskt på, då det kan vara fråga uppmärksamhetssökande och även här sensationslystnad.

Självutnämnda BDSM:are[redigera | redigera wikitext]

Angelina Jolie har kommit ut som switch och praktiserande av BDSM i sitt förhållanden med Jonny Lee Miller och Billy Bob Thornton.[12]

Janet Jackson har gått ut med sin läggning för bondage och gillar lättare former av sadomasochism, även om hon själv förknippar just ordet sadomasochism med något som är grövre än det hon praktiserar. [13]

Omnämnda BDSM:are[redigera | redigera wikitext]

Ernest Hemingway berättelsers dominanta kvinnor har analyserats, där paralleller har dragits mot Leopold von Sacher Masoch av vissa analytiker.[14] Kritiker menar däremot att kontra von Sacher Masochs kvinnor som piskar den manliga huvudpersonen, har Hemingways kvinnliga karaktärer mer en kontroll över det sexuella förhållandet och det är mer subtilt än von Sacher Masochs berättelser. Det skulle därför vara svårt att dra den slutsatsen som Eby och Fatina gjort.

Fjodor Dostojevskij har omnämnts av Ivan Turgenjev som Rysslands Marquis de Sade enligt Store norske leksikon.[15] Dostojevskij lär även ha fantiserat om simulerad och faktisk kroppsbestraffning.[16]

James Joyce har i brev till sin käresta Nora Barnacle skrivit om hur han önskat bli bland annat piskad och slagen med käpp av henne.[17][18]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Vad är BDSM?”. RFSU. http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Sexteknik-och-praktik/BDSM/. Läst 26 januari 2012. 
 2. ^ BDSM-skola: sex-begreppen du bör känna till”. Aftonbladet. 4 november 2014. http://tv.aftonbladet.se/webbtv/noje/underhallning/wellness/article55891.ab. 
 3. ^ Wiseman, Jay. SM 101. Greenery Press (CA). ISBN 0-9639763-8-9 
 4. ^ [a b c d] Bäsén, Anna och Långström Niklas. Pervers? Om sex utöver det vanliga. Bokförlaget DN. ISBN 91-7588-678-2 
 5. ^ [a b] Sexologinytt, nr3 2004
 6. ^ [a b c] Sexologinytt, nr2 2005
 7. ^ RFSU välkomnar Socialstyrelsens beslut att inte klassa BDSM som sjukdom Arkiverad 30 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. RFSU, 17 November 2008
 8. ^ Burke, E "Pain and Pleasure", 'Harvard Classics', 1909–1914
 9. ^ Special Pride Arkiverad 28 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. Tidningen Kulturen, 3 Augusti 2007
 10. ^ Se RFSU:s Id'eprogram från 2008
 11. ^ Se RFSL:s principprogram och verksamhetsplan, ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2012. https://web.archive.org/web/20121027184252/http://www.rfsl.se/?p=4017. Läst 28 november 2012. 
 12. ^ Angelina Jolie: "Den som binder mig är den rätte" Punkten Film & TV, 20 oktober 2004 (arkiverad kopia hos archive.org)
 13. ^ Liker å bli bundet Dagbladet.no, 10 December 1997
 14. ^ Eby, Carl P.. Hemingway's Fetishism: Psychoanalysis and the Mirror of Manhood. State University of New York Press (1998). ISBN 978-0-7914-4003-2  FANTINA, RICHARD. Ernest Hemingway: Machismo and Masochism. New York, NY: Palgrave/Macmillan (2005). ISBN 978-1-4039-6907-1 
 15. ^ Store norske leksikon
 16. ^ Irving Wallace et al.. Rowohlts indiskrete Liste. Von Kleopatra bis Elvis Presley. Ehen, Verhältnisse, Amouren und Affären berühmter Frauen und Männer. Rowohlt Verlag, Hamburg 1981. ISBN 
 17. ^ http://arlindo-correia.com/joyce.html
 18. ^ Restuccia, Frances L.. Molly in Furs: Deleuzean/Masochian Masochism in the Writing of James Joyce. Oxford: Oxford UP (1989) 

Vissa delar av denna sida är översatt från den spanska, engelska och tyska Wikipedia.