Screening

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Med screening (sållningsundersökningar) avses medicinska undersökningar av individer i en population för att diagnostisera en sjukdom, utan att individerna i populationen uppvisar några symtom på sjukdomen. Avsikten med screening är att hitta sjukdomar hos befolkningen så tidigt att det med behandlingsmetoder går att minska risken för dödsfall och lidande.

Även om screening kan leda till en tidigare diagnos, har den visat sig vara till nackdel för vissa individer. Överdiagnostisering, feldiagnoser och en falsk känsla av säkerhet är några av de nackdelar som kan uppträda med screening. Av denna anledning måste de tester som utförs i screeningprogrammet, speciellt för ovanligare sjukdomar, vara exakta för att inte skapa mer skada än nytta. Exempel på undersökningar som är tveksamma ur screeninghänseende är PSA-provtagning (prostataspecifikt antigen) för prostatacancer. Undersökningen är förvisso relativt billig, men har såväl låg sensitivitet som låg specificitet i en allmän population. Många tumörmarkörer, som tex CEA (carcinoembryogent antigen) som stiger vid koloncancer, har också problem och används huvudsakligen för att undersöka dem som behandlats för sjukdomen.

Screeningprogram som har visat sig vara effektiva för att minska dödlighet i tex bröstcancer är mammografi, se lista nedan för flera exempel. Ett annat typ av screeningprogram som har givit odiskutabelt gott genomslag är tandläkarbesök. Genom regelbundna tandläkarbesök för att i preventivt syfte undersöka tänderna, kan kariesangrepp upptäckas innan hålen i tänderna blivit alltför stora och fortfarande är lätta att laga. Ett vanligt argument mot att använda screening är att det skapar onödig oro hos dem som undersöks. Ett annat är att andelen falska positiva (dvs att man hittar indikation på sjukdom som vid utredning visar sig vara fel) är för stor och att undersökningen om den eventuella tumören är malign är så kostsam för samhället och arbetsam för patienten att det inte är värt mödan. Samtidigt är argumenten för screening att det är kostnadseffektivt för samhället att behandla sjukdomar tidigt i dess förlopp. Att det minskar lidandet för den drabbade om behandling kan sättas in tidigt och att sannolikheten för att behandlingsresultatet blir gott ökar ju tidigare behandlingen sätts in.


Exempel på screeningprogram i Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige förekommer screeningprogram för bl.a. nedanstående sjukdomar.