Skolverket

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Skolverket
Departement Utbildningsdepartementet
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Kommun Stockholms kommun
Län Stockholms län
Organisationsnr 202100-4185
Myndighetschef Peter Fredriksson
Instruktion SFS 2011:555 (lagen.nu)
Webbplats www.skolverket.se

Skolverket, formellt Statens skolverk, är svensk central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Skolverket bildades 1991 och ersatte Skolöverstyrelsen (SÖ). Skolverket har sitt säte i Stockholm. Verket är en enrådighetsmyndighet och leds av en generaldirektör.

Skolverket ska bland annat ansvara för statlig rektorsutbildning, stödja nationellt prioriterad fortbildning och viss annan kompetensutveckling, stödja utvecklingen av flexibla former för vuxenutbildning, informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet (bland annat genom att svara för att sammanställa och sprida kunskap om forskningsresultat), svara för vissa andra nationella utvecklingsinsatser inom nationellt prioriterade områden, stödja användningen av informationsteknik inom verksamhetsområdet samt administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda bestämmelser eller särskilda beslut. Förutom detta har Skolverket ansvar för handikappfrågor, miljöfrågor och frågor angående nyanlända elever inom sektorn.

Jämfört med andra myndigheter har Skolverket en mycket stor andel specifika regeringsuppdrag – under 2015 var över 95 % av myndighetens anslag styrda av uppdrag i regleringsbrevet, medan mindre än 5 % hörde till myndighetens allmänna instruktioner.[källa behövs]

Lärarnas ansvarsnämnd[redigera | redigera wikitext]

Inom Skolverket finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden har till uppgift att, i fråga om legitimerade lärare, pröva ärenden om varning, återkallelse av legitimation och ny legitimation efter tidigare återkallelse.[1]

Statens skolverks författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Statens skolverks författningssamling benämns SKOLFS. I denna författningssamling finns förutom Statens skolverks egna föreskrifter och allmänna råd också vissa föreskrifter meddelade av regeringen, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samt Ungdomsstyrelsen.

Generaldirektörer[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ 17 § förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]