Hoppa till innehållet

Beredskapsmyndighet

Från Wikipedia

Beredskapsmyndighet är en benämning på de 60 statliga myndigheter som är av särskild vikt för det svenska civila försvaret. Myndigheterna är i sin tur uppdelade i tio beredskapssektorer som leds av en sektorsansvarig myndighet.[1][2]

Uppdelningen tillkom med det nya totalförsvarssystemet 2022 och syftet är att bättre kunna samordna myndigheternas arbete för att hantera fredstida kriser och höjd beredskap. Därutöver medför förordningen ett flertal krav på de berörda myndigheterna.[3]

Uppdelning[redigera | redigera wikitext]

Förteckning över beredskapssektorernas indelning[3]
Sektor Sektorsmyndighet Beredskapsmyndigheter
Ekonomisk säkerhet Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

Pensionsmyndigheten

Riksgäldskontoret

Skatteverket

Statens servicecenter

Elektroniska kommunikationer och post Post- och telestyrelsen Svenska kraftnät

MSB

Trafikverket

Energiförsörjning Energimyndigheten Svenska kraftnät

Energimarknadsinspektionen

Strålsäkerhetsmyndigheten

Finansiella tjänster Finansinspektionen Riksgäldskontoret
Försörjning av grunddata Skatteverket Bolagsverket

Lantmäteriet

Myndigheten för digital förvaltning

Hälsa, vård och omsorg Socialstyrelsen E-hälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Läkemedelsverket

Livsmedelsförsörjning och dricksvatten Livsmedelsverket Länsstyrelserna

Naturvårdsverket

Jordbruksverket

Statens veterinärmedicinska anstalt

Ordning och säkerhet Polismyndigheten Domstolsverket

Kriminalvården

Kustbevakningen

Säkerhetspolisen

Tullverket

Åklagarmyndigheten

Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen MSB Kustbevakningen

Länsstyrelserna

Polismyndigheten

Sjöfartsverket

Strålsäkerhetsmyndigheten

SMHI

Transporter Trafikverket Luftfartsverket

Sjöfartsverket

Transportstyrelsen

Utan sektorstillhörighet Skolverket

Migrationsverket

Myndigheten för psykologiskt försvar

Referenser[redigera | redigera wikitext]