Statssuccession

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Statssuccession är att en stat avskaffas och ersätts av en ny stat (eller flera nya stater) vad gäller internationella relationer för visst territorium.[1] Denna del av folkrätten behandlar hur stater skall agera när en stat upphör och ersätts av en eller flera stater på den gamla statens territorium.

I Wienkonventionen om statsuccession[1] definieras två begrepp:

  • predecessor state, franska état prédécesseur: stat som ersatts av annan stat – på svenska kallat ”föregångarstat”
  • successor state, franska état successeur: stat som ersätter annan stat – på svenska kallat ”efterträdarstat” eller ”efterföljarstat”[2] eller ”successorstat”

Dessutom finns i praktiken ett tredje begrepp, som är relevant när en statsledning hävdar att det finns kontinuitet trots en omvälvande förändring:

  • continuator state, continuating state, eller continuator, på franska état continuateur; på svenska närmast ”fortsättarstat”

Efterträdarstat[redigera | redigera wikitext]

Efterträdarstat är en suverän stat som rättsligt inte anses vara samma stat som en föregångarstat, men har utvecklats ur föregångarstaten, omfattar åtminstone en del av föregångarstatens territorium, och har övertagit ett antal av föregångarstatens rättigheter och förpliktelser. Ett exempel är att Tjeckien och Slovakien är efterträdarstater till föregångarstaten Tjeckoslovakien.[3] Tjeckoslovakien har upphört, och Tjeckien och Slovakien har valts in i Förenta nationerna som nya stater, men de har ett rättsligt samband med Tjeckoslovakien i fråga om avtal och dylikt.

Efterträdarstat skall icke förväxlas med att en stat revolutionärt omdanas. Islamiska republiken Iran är radikalt annorlunda än landet var som kejsardöme, men Iran är fortfarande samma stat som på kejsardömets tid.

”Fortsättarstat”[redigera | redigera wikitext]

På större språk görs en skillnad mellan efterträdarstat och ”continuator state”; på svenska bleve det ”fortsättningsstat” eller ”fortsättarstat”. Ryska federationen hävdar att federationen är Sovjetunionens continuator state, och att Sovjetunionen och Ryska federationen är väsentligen samma stat.[4] Ur Sovjetunionen har dessutom sprungit efterträdarstater som Vitryssland. Begreppet ”fortsättarstat” används av stater som vill betona att de är samma stat som före en omvälvande förändring.

På större språk finns alltså en tydlig terminologi med latinskt urpsrung: predecessor, successor och continuator. På svenska är terminologin vad avser kontinuatorstat (”fortsättarstat”) inte fast etablerad. I svenska källor finns inte många exempel på att ”fortsättarstat” används som ett begrepp skilt från efterföljarstat.[5]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] ”Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties 1978”. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf. Läst 19 mars 2020. 
  2. ^ ”RP 9/2011 rd : Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen”. Finlands regering. 2011. https://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2011/20110009.pdf. Läst 16 mars 2020. 
  3. ^ Patrick Dumberry: State Succession to International Responsibility. Leiden och Boston 2007. Sidan 113.
  4. ^ Kathleen Newland, ”Introduction” till ”Part Two. Citizenship in the Aftermath of Major Political Transformations” i Alexander Aleinikoff, Douglas Klusmeyer (redaktörer): From Migrants to Citizens: Membership in a Changing World. Washington D. C 2000. Sidan 176.
  5. ^ Ett av få exempel är Ett diplomatiskt misslyckande: Fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen. SOU 2003:18. Publicerad 1 februari 2003. Sidan 64.[1] In denna officiella utredning står att ”Rysslands dåvarande utrikesministervAndrej Kozyrev förklarade redan i januari 1992 att Ryssland ansåg sig vara Sovjetunionens fortsättarstat (’gosudarstvo-prodolzjatel’) (Novoje vremja, 14/1-1992)”.