Svenska institutet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Svenska Institutets kontor på Slottsbacken 10 i Stockholm.

Svenska institutet (SI), är en statlig svensk myndighet. Det lydde fram till 1998 direkt under Utrikesdepartementet men är sedan dess en egen myndighet,[1] fortfarande under UD.[2] SI:s uppgift är att öka omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning och vetenskap främjas samarbeten och långsiktiga relationer med andra länder.

Svenska kulturhuset i Paris sorterar under Svenska institutet.

Uppdrag[redigera | redigera wikitext]

Svenska institutet bedriver sitt uppdrag främst inom utrikespolitiken (Internationellt Sverigefrämjande och Internationellt utvecklingssamarbete) inom ramen för offentlig diplomati - att förstå, informera, påverka och bygga upp relationer med människor i andra länder. Genom strategisk kommunikation och relationsskapande verksamhet ska kännedomen om Sverige öka och en positiv miljö skapas för förverkligande av svenska ekonomiska, politiska och kulturella målsättningar.

Till skillnad mot traditionell diplomati som i första hand handlar om kommunikation och relationer mellan olika länders regeringar så syftar offentlig diplomati främst till att kommunicera och bygga upp relationer direkt med allmänhet och civila samhällen i utlandet. Detta har fått en ökad betydelse i en tid av demokrati, masskommunikation och masskonsumtion där gränser suddas ut och där individer genom sina val och opinioner är de som i allt högre grad sätter agendan.

Huvuduppgifter[redigera | redigera wikitext]

En av Svenska institutets huvuduppgifter är att informera om Sverige utomlands – både mot en bred allmänhet och mot nyckelgrupper som journalister, opinionsbildare och beslutsfattare. Svenska institutet skapar uppmärksamhet för Sverige genom presentationer och projekt inom kultur, samhällsfrågor och vetenskap i alla delar av världen. Stipendier och stöd till utbyte mellan Sverige och andra länder är en viktig del av Svenska institutets verksamhet. Möten mellan människor skapar långsiktiga relationer.

Det svenska språket har en egen plats i Sverigefrämjandet. Det är viktigt för förbindelserna med andra länder att det finns människor som kan svenska och har kännedom om svensk kultur. Vid drygt 200 universitet i ett 40-tal länder anordnas kurser i svenska. Svenska institutet stöder verksamheten genom att förmedla svenska lektorer, arrangera konferenser, sommarkurser och fortbildning av lärare och studenter, och informera om litteratur och läromedel.

Svenska institutet kartlägger omvärldens bild av Sverige och styrkan i det "svenska varumärket". Svenska institutet grundades 1945, men hade en föregångare i det 1935 inrättade Kulturrådet. Svenska institutet har stått som förebild för andra liknande organisationer inom offentlig och kulturell diplomati, till exempel för det estniska institutet och det lettiska institutet.

Twitterkontot @sweden[redigera | redigera wikitext]

Svenska institutet driver twitterkontot @sweden där en ny person, en "curator", väljs ut att twittra under kontonamnet varje en vecka.[3][4]

Blockeringslistan 2017[redigera | redigera wikitext]

Upprättandet[redigera | redigera wikitext]

Under veckan 8–14 maj 2017 använde en curator i förebyggande syfte en omfattande blockeringslista bestående av cirka 14 000 twitterkonton.[3] Listan uppgavs vara framtagen i samarbete med experter på näthat[3] och omfatta "konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer" och sades ofta ha "högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld."[5] Tre av fyra[6] av de konton som SI blockerade hade aldrig tidigare interagerat med @sweden.[3] Bland de blockerade kontona förekom författare, journalister och riksdagsledamöter:

Uppmärksammande och utredning[redigera | redigera wikitext]

Svenska institutet lät därefter blockeringarna ligga kvar när nästa curator tillträdde.[8] Blockeringarna upphörde den 16 maj eftersom myndigheten ansåg att de varken kunde eller borde klassificera blockeringarna.[3] När blockeringarna uppmärksammades bad SI om ursäkt och började utreda frågan,[8] men när Nyheter idag begärde ut blockeringslistan fick de svar att handlingen var raderad och gallrad, ett beslut som fattats av generaldirektören i samråd med tjänstemän.[9] Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke menade att förfarandet kunde bryta mot lagen.[9] Funcke sade också att blockeringslistan var en form av åsiktsregistrering i preventivt syfte och att det är främmande för svensk yttrandefrihetstradition.[9] Sju personer anmälde Svenska institutet till Justitieombudsmannen.[7][uppföljning saknas] Institutet anmäldes även till polisen och Datainspektionen.[10][uppföljning saknas]


Svenska institutet begärde en extern rättslig utvärdering som blev klar den 27 juni.[11] Utredarna kritiserade SI för att blockeringen på @sweden, och kommunikationen om blockeringen, inte hade skett med beaktande av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. De bedömde att blockeringen var förenlig med regler som skyddar yttrande- och informationsfriheten. Vidare bedömdes att blockeringen inte stred mot personuppgiftslagen eller andra nationella regler som skyddar den personliga integriteten. Utredarna riktade allvarlig kritik mot SI för att gallringen hade skett i strid med arkivlagens och tryckfrihetsförordningens bestämmelser om bevarande av handlingar.[10]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ "Svenska institutet". NE.se. Läst 26 september 2014.
 2. ^ "Richard Hobert vill bli chef för Svenska institutet". DN.se. Läst 26 september 2014.
 3. ^ [a b c d e] "SI tar krafttag för att skydda det fria ordet på @sweden", si.se, 15 maj 2017. Åtkomst den 1 maj 2017.
 4. ^ "Curators of Sweden - About", curatorsofsweden.com. Åtkomst den 1 maj 2017.
 5. ^ [a b c d e f g h i] "Blockering på myndighet, Nya Wermlands-Tidningen, 17 maj 2017. Åtkomst den 3 augusti 2017.
 6. ^ [a b c] Andreas Rågsjö Thorell. "Sverigekontot blockerade tusentals följare – nu pudlar SI", Resumé, 16 maj 2017. Åtkomst den 3 augusti 2017.
 7. ^ [a b c d] "En ny 'deal' för Israel/Palestina, att fixa buffé för hela gänget och @sweden" (vid 33m50s), Epstein & Nordegren, Sveriges Radio, 22 maj 2017. Åtkomst den 23 maj 2017.
 8. ^ [a b] "SI avblockerar konton på @sweden ", si.se, 16 maj 2017. Åtkomst den 1 maj 2017.
 9. ^ [a b c] "Beviset: Generaldirektören beslutade att radera myndighetens åsiktsregister", nyheteridag.se, 18 maj 2017.
 10. ^ [a b] "Extern rättslig utvärdering om blockerade Twitterkonton klar", si.se, 28 juni 2017. Åtkomst den 2 augusti 2017.
 11. ^ Mårten Schultz, Daniel Westman. "@sweden-kontot och blockering", si.se. 27 juni 2017. Åtkomst den 2 augusti 2017.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]