Neutrino

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Tauneutrino)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den första observationen av en neutrino i en bubbelkammare (1970). En neutrino kommer från höger, träffar en proton, och tre laddade partiklar lämnar spår. En myon uppstår och lämnar det långa spåret till det övre hörnet; protonen lämnar det korta spåret snett uppåt; det tredje spåret är en pimeson som skapats i kollisionen.

Neutrinon är en elementarpartikel som tillhör familjen leptoner och saknar elektrisk laddning. Den har halvtaligt spinn () och är därför även en fermion. Neutrinon är universums mest (i antal) förekommande partikel. Neutrinon påvisades experimentellt 1956, vilket senare gav de amerikanska fysikerna Martin L. Perl och Frederick Reines nobelpriset i fysik 1995.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Neutrinon förutsades teoretiskt 1931 av Wolfgang Pauli som en hypotetisk partikel, som måste skapas i betasönderfall för att bevara energi och rörelsemängd. Neutrinon påvisades experimentellt 1956, vilket gav de amerikanska fysikerna Martin L. Perl och Frederick Reines nobelpriset i fysik 1995. Namnet neutrino föreslogs av Edoardo Amaldi i samtal med Enrico Fermi som ett skämtsamt diminutiv av det italienska ordet neutrone - och betyder alltså ungefär "lill-neutron".

Förekomst och ursprung[redigera | redigera wikitext]

Neutriner förekommer till exempel i neutrinostrålningen från kärnreaktionerna i solen och i kosmisk strålning. De skapas också i vanligt betasönderfall, där en neutron sönderfaller till en proton, en elektron och en antielektronneutrino. Energin hos dessa neutriner varierar från källor som bakgrundsstrålningens på 100 μeV, solens runt 100 keV, naturligt radioaktiva sönderfalls på 1 MeV, supernovors och kärnreaktorers runt 10 MeV, till kosmisk strålnings i atmosfären och aktiva galaxkärnors och supernovaresters uppåt TeV – PeV.

Skapelserelikt[redigera | redigera wikitext]

Man antar att det borde finnas en bakgrund av lågenergineutriner i vårt universum, lik den kosmiska bakgrundsstrålningen av fotoner. Under 1980-talet föreslogs att dessa kan vara en förklaring till mörk materia, som förefaller finnas i kosmos. Eftersom neutriner rör sig med hastigheter i närheten av ljushastigheten skulle de utgöra den del som kallas ”het mörk materia”. Det skulle försvåra deras tänkta roll att kunna skapa stora galaktiska strukturer i universum. Utifrån kosmologiska argument beräknas reliktbakgrunden av neutriner och antineutriner ha densiteten 113 partiklar av respektive typ per kubikcentimeter och temperaturen 1,95 K (1,7 × 10-4 eV), om de ses som masslösa och konstant relativistiska. Med vilomassor skilda från noll är en beskrivning i termer av temperatur mindre lyckad.[1]

Neutriner i standardmodellen
Fermion Symbol Massa
Generation 1 (elektron)
Elektronneutrino < 2.5 eV/c2
Elektronantineutrino < 2.5 eV/c2
Generation 2 (myon)
Myonneutrino < 190 keV/c2
Myon-antineutrino < 190 keV/c2
Generation 3 (tau)
Tauon-neutrino < 18,2 MeV/c2
Tauon-antineutrino < 18,2 MeV/c2

Aromer[redigera | redigera wikitext]

Det finns tre kända typer, aromer, av neutriner, en för varje leptonfamilj i standardmodellen (se tabellen): elektronneutrinon νe, myonneutrinon νμ och tauneutrinon ντ.

Massa[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Neutrinooscillation

Tidigare trodde man att neutrinerna var masslösa på samma sätt som fotonen och rörde sig med ljusets hastighet. Genom upptäckten av neutrinooscillationer mellan aromerna vet man nu att de har en massa som visserligen är mycket liten, men som inte kan vara noll. Nobelpriset i fysik 2015 tilldelades Takaaki Kajita och Arthur McDonald för denna upptäckt. Siffrorna i tabellen är de experimentellt bestämda övre gränserna för dessa massor uttryckta i eV/c2.

Hastighet[redigera | redigera wikitext]

Frågan om neutriners hastighet är nära knuten till deras massa. Enligt relativitetsteorin måste neutriner, om de är masslösa, färdas i ljusets hastighet i vakuum. Men om de bär en massa kan de inte uppnå ljusets hastighet.

Flera teoretiker har föreslagit att neutrinon skulle kunna ha en takyon-natur,[2][3][4] medan andra har ifrågasatt möjligheterna.[5]

I början av 1980-talet gjordes de första mätningarna av neutriners hastighet med pulsade pimesonstrålar (från pulsade protonstrålar som fått träffa ett mål). Pionerna föll sönder och producerade neutriner, vars interna växelverkan observerades inom ett tidsfönster med en detektor på avstånd som rimmade med ljusets hastighet, "c". Denna mätning har upprepats med MINOS detektorer, som fann hastigheten hos 3 GeV myonneutriner vara 1,000051(29) c. Medan detta centrala värde är högre än ljusets hastighet, är osäkerheten stor nog för att resultatet inte kan anses annat än statistiskt konsistent med neutriner som färdas med ljusets hastighet.[6] Denna mätning satte en övre gräns för massan hos myonneutrinon på 50 MeV med 99 % konfidensintervall.[7] Nyare resultat som kom 2012 visade att hastigheten inte var över ljusets.[8]

Samma iakttagelse gjordes i något större skala, med supernovan 1987A (SN 1987A). 10-MeV neutriner från supernovan upptäcktes inom ett tidsfönster som var förenligt med en ljushastigheten för neutrinerna. Hittills har frågan om neutrinomassor inte kunnat avgöras genom mätning av neutrinohastigheten.

I september 2011 offentliggjorde OPERA-samarbetet CERN-Gran Sasso en rapport som pekade på att neutriner med energierna 17 GeV och 28 GeV färdas i hastigheter som överskrider ljushastigheten.[9][10] De 175 författarna poängterade, trots sitt stora förtroende för resultaten i experimentet, att det var mycket viktigt att fortsätta undersöka saken och leta efter felkällor i resultatet. Vilka konsekvenser resultatet skulle ge valde författarna till rapporten medvetet att inte resonera kring.[9]

Detta resultat var mycket kontroversiellt och möttes av stor skepsis av forskarvärlden.[11] Hastigheter högre än ljusets strider mot relativitetsteorin och andra experiment utförda med neutriner. Exempelvis har färdtiden för fotoner och neutriner från SN 1987A visats stämma överens till ca 1 del på 450 miljoner, där denna skillnad även inbegriper att ljuset hindrats på sin väg ut ur stjärnan i början av sin resa. Resultatet från OPERA pekade däremot på att neutriner färdas snabbare än ljuset med en faktor 1 på 40.000, dvs att neutrinons hastighet är 1,0000248 (28) c. Om neutriner från SN 1987A hade färdats snabbare än ljuset med denna faktor, skulle de ha kommit till jorden flera år före fotonerna.[12] Emellertid hade neutrinerna från supernovan flera storleksordningar lägre energi än de neutriner som deltog i OPERA-experimentet.

I mars 2012 utfärdade CERN ett pressmeddelande,[13] som hänvisar till ICARUS-experimentet vid Gran Sasso,[14] där man, i motsats till OPERA, inte kunnat påvisa att neutriner kan röra sig snabbare än ljuset. Enligt pressmeddelandet lutade det nu åt att OPERA-mätningen var felaktig, men att det slutliga beskedet skulle lämnas efter nya mätningar i maj 2012. Den 8 juni 2012 förklarade CERN:s forskningschef Sergio Bertolucci på uppdrag av fyra Gran Sasso-team, däribland OPERA, att neutriners hastighet är konsistent med ljusets. Pressmeddelandet, utsänt av den 25:e Internationella konferensen om Neutrinofysik och Astrofysik i Kyoto, sade att de ursprungliga OPERA-resultaten var felaktiga, på grund av att utrustning gått sönder.[15]

Den 12 juli 2012 uppdaterade OPERA sin rapport genom att inkludera nya källor till fel i sina beräkningar. De fann att neutrinons hastighet överensstämmer med ljusets hastighet.[16]

Växelverkan[redigera | redigera wikitext]

Eftersom neutrinerna saknar elektrisk laddning, interagerar de endast genom gravitationen och den svaga växelverkan med övriga partiklar. Denna mycket svaga växelverkan med övrig materia betyder att de nästan obehindrat passerar genom denna och gör neutrinerna svåra att upptäcka och studera. De flesta neutriner som passerar genom jorden kommer från solen. Runt 65 miljarder solneutriner i sekunden passerar genom varje kvadratcentimeter vinkelrät mot riktningen till solen i trakten av jorden.[17] Man har beräknat att det skulle kräva ett ljusår tjockt block av bly för att stoppa hälften av de neutriner som träffar blocket.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Donald H. Perkins; Particle Astrophysics[död länk], 2:a uppl, Oxford University (2009), kap 4.6 Neutrinos. ISBN 0-19-954546-4
 2. ^ A. Chodos, A. I. Hauser, and V.A. Kostelecky, The Neutrino As A Tachyon, Phys. Lett. B 150, 431 (1985).
 3. ^ A. Chodos and V.A. Kostelecky, Nuclear null tests for space-like neutrinos, Phys. Lett. B 336, 295 (1994). arXiv:hep-ph/9409404
 4. ^ Lista över artiklar om takyon-neutrino idén[död länk]. InSPIRE databas.
 5. ^ R. J. Hughes and G. J. Stephenson Jr., Against tachyonic neutrinos, Phys. Lett. B 244, 95-100 (1990).
 6. ^ D. Overbye (22 september 2011). ”Tiny neutrinos may have broken cosmic speed limit”. New York Times. http://www.nytimes.com/2011/09/23/science/23speed.html. ”That group found, although with less precision, that the neutrino speeds were consistent with the speed of light.” 
 7. ^ P. Adamson et al. (MINOS Collaboration) (2007). ”Measurement of neutrino velocity with the MINOS detectors and NuMI neutrino beam”. Physical Review D 76 (7). doi:10.1103/PhysRevD.76.072005. https://arxiv.org/abs/0706.0437. 
 8. ^ ”MINOS reports new measurement of neutrino velocity”. Fermilab today. 8 juni 2012. http://www.fnal.gov/pub/today/archive_2012/today12-06-08.html. Läst 23 april 2020. 
 9. ^ [a b] OPERA Collaboration (22 september 2011). ”Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam”. https://arxiv.org/abs/1109.4897v1. Läst 25 september 2011. 
 10. ^ http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-15017484
 11. ^ Ulf Danielsson; Är tidsresor möjliga eller håller Einstein?, essä (2012-01-10).
 12. ^ Sankei Shimbun 24 September 2011 ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 september 2011. https://web.archive.org/web/20110925223436/http://sankei.jp.msn.com/science/news/110924/scn11092400300000-n2.htm. Läst 1 oktober 2011. 
 13. ^ ICARUS experiment at Gran Sasso laboratory reports new measurement of neutrino time of flight consistent with the speed of light Arkiverad 17 mars 2012 hämtat från the Wayback Machine., CERN press (2012-03-16).
 14. ^ Measurement of the neutrino velocity with the ICARUS detector at the CNGS beam, arxiv.org
 15. ^ ”Neutrinos sent from CERN to Gran Sasso respect the cosmic speed limit”. CERN press release. 8 juni 2012. Arkiverad från originalet den mars 17, 2012. https://web.archive.org/web/20120317155256/http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2011/PR19.11E.html. Läst 2013-13-13. 
 16. ^ OPERA collaboration (12 juli 2012). ”Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam”. https://arxiv.org/abs/1109.4897. 
 17. ^ J. Bahcall et al. (2005). ”New solar opacities, abundances, helioseismology, and neutrino fluxes”. The Astrophysical Journal 621: sid. L85–L88. doi:10.1086/428929. https://arxiv.org/abs/astro-ph/0412440. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]