Tetrark

Från Wikipedia
Romarriket

Romarrikets statsskick och förvaltning

Historiska perioder
Roms kungatid
753509 f.Kr.

Romerska republiken
50927 f.Kr.
Romerska kejsardömet
27 f.Kr.395 e.Kr.

Västromerska riket
395476

Östromerska riket
3951453

Ordinära magistrater
Konsul (Rom)
Praetor
Prokonsul
Propraetor
Edil
Kvestor
Tribun
Censor
Curator
Extraordinära magistrater
Diktator
Magister Equitum
Ståthållare
triumviri
Decemvir
Ämbeten, titlar och hederstitlar
Kejsare
Legatus
Dux
Officium
Prefekt
Praetorianprefekt
Vicarius
Vigintisexviri
Liktor
Magister militum
Imperator
Princeps senatus
Pontifex maximus
Tetrark
Augustus
Augusta
Africanus
Caesar
Dekurion
Dominus
Domina
Institutioner och juridik
Romerska senaten
Cursus honorum
Romerska folkförsamlingen
Romersk rätt
Romerskt medborgarskap
Imperium
Auktoritet
Kollegialitet

Tetrark, "fjärdingsfurste", eller egentligen "anförare av fyra" (grek. tetrarches av tetra- "fyra" och archo "härska") var en beteckning på diverse småfurstar under romersk överhöghet.

När Herodes den store avled år 4 f.Kr. delades hans kungarike in i flera mindre regioner som regerades av hans söner Herodes Archelaos, Herodes Antipas och Filippos.

År 293 införde Diocletianus en tetrarki där Rom delades in i fyra huvudområden med varsin huvudstad, Trier, Milano, Sirmium, Nikomedeia. Riket blev inte långvarigt. Diocletianus abdikerade år 305, och år 324 gjorde sig Konstantin den store till ensam härskare över imperiet.

Se även[redigera | redigera wikitext]