Tribun (ämbete)

Från Wikipedia
Romarriket

Romarrikets statsskick och förvaltning

Historiska perioder
Roms kungatid
753509 f.Kr.

Romerska republiken
50927 f.Kr.
Romerska kejsardömet
27 f.Kr.395 e.Kr.

Västromerska riket
395476

Östromerska riket
3951453

Ordinära magistrater
Konsul (Rom)
Praetor
Prokonsul
Propraetor
Edil
Kvestor
Tribun
Censor
Curator
Extraordinära magistrater
Diktator
Magister Equitum
Ståthållare
triumviri
Decemvir
Ämbeten, titlar och hederstitlar
Kejsare
Legatus
Dux
Officium
Prefekt
Praetorianprefekt
Vicarius
Vigintisexviri
Liktor
Magister militum
Imperator
Princeps senatus
Pontifex maximus
Tetrark
Augustus
Augusta
Africanus
Caesar
Dekurion
Dominus
Domina
Institutioner och juridik
Romerska senaten
Cursus honorum
Romerska folkförsamlingen
Romersk rätt
Romerskt medborgarskap
Imperium
Auktoritet
Kollegialitet

Tribun (lat. tribunus) var titeln på en rad romerska ämbeten. Tribun var också det romerska namnet på en tribuns fyrkantiga eller halvrunda upphöjda ämbetsplats på vilken den presiderande ämbetsmannen eller domaren hade sin plats vid offentliga framträdanden.

Folktribun[redigera | redigera wikitext]

Folktribun (lat. tribunus plebis) var ett ämbete som enligt traditionen ska ha inrättats år 494 f.Kr. Ursprungligen var tribunerna två, men antalet höjdes fram till 457 f.Kr. till tio. Ämbetet skapades som skydd för plebejerna mot de patriciska ämbetsmännens övergrepp. Deras ställning byggde på att de genom ed var okränkbara, att de hade vetorätt och att de kunde låta fängsla ämbetsmän. År 23 f.Kr. övertog Augustus tribunernas makt och titel vilket i framtiden skulle tillhöra kejsarna.[1]

Krigstribun[redigera | redigera wikitext]

En krigstribun (lat. tribunus militus) var stabsofficer i den romerska armén. Det fanns sex sådana i varje legion. Vaniligtvis rekryterades de bland equites.[2]

Konsulartribun[redigera | redigera wikitext]

Konsulartribuner (lat. tribunus militum consulari potestate) var de 3-6 ämbetsmän som under cirka 80 år mellan 444 och 367 f.Kr. ersatte konsulerna.[3]

Jämför[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Nationalencyklopedin på internet den 15 december 2006, uppslagsordet Folktribun.
  2. ^ Nationalencyklopedin på internet den 15 december 2006, uppslagsordet Krigstribun.
  3. ^ Nationalencyklopedin på internet den 15 december 2006, uppslagsordet Konsulartribun.