Timmermansorden

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Timmermansordens hus, mot väster.
Timmermansordens hus, mot öster.

Timmermansorden (TO) är ett slutet ordenssällskap på protestantiskt kristen grund, enligt legenden grundat i England, och med säte på Eriksberg i Stockholm. Antalet medlemmar uppgår till cirka 1300. Timmermansordens stamhus ovanför Eriksbergsparken är ritad av Isak Gustaf Clason och färdigställdes 1927. Fastigheten är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär att den representerar "synnerligen höga kulturhistoriska värden".[1]

Historik och verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Det gamla ordenshuset.
"Nya Eriksberg" i Nockebyhov.

Orden grundades 1761 av den svenske löjtnanten George Hindrich Barfod som blev ordens förste generalguvernör. Han konstruerade en ordenslegend enligt vilket Timmermansorden grundats i England på 1500-talet och förts till Sverige av den livländske officeren Jacob Leonard Poppe, som även han var en konstruktion av Barfod.

Under 1700-talets slut fick orden stor anslutning i Sverige med hyddor (loger) i Stockholm (S:t Georgii 1761), Åbo (S:t Axelii 1777) och på Sveaborg (S:t Caroli 1763). Orden har idag sitt säte i Stockholm där den enda kvarvarande hyddan återfinns. Ordens motto är "Gudsfruktan och människokärlek" som motsvarar ordens inre och yttre verksamhet.

Orden leds av en generalguvernör och ordensbröderna är indelade i tolv hemliga grader. De fyra första är så kallade arbetsgrader, medan de övriga är riddargrader. Orden använder sig av en rituell symbolik utifrån timmermansyrket som anspelar på Jesus som son till en timmerman (i Bibel 2000 kallad "snickare"). Medlemmarna tillhör huvudsakligen samhällets socialt ledande skikt och är konstant cirka 1300.[2] Väntetiden för den som rekommenderats till orden är över tio år.

Timmermansorden utövar en omfattande social välgörenhet och grundade 1796 ett ålderdomshem. 1879 reste man en ny hospitalsbyggnad strax väster om ordenshuset enligt Carl Nestor Söderbergs ritningar[3]. Den revs i samband med Eriksbergs omdanande och istället byggde orden Nya Eriksberg 1913 i Nockebyhov. Det såldes 1974 till Sällskapet Vänner till pauvres honteux. Den gamla anläggningen revs och på platsen uppfördes 1976 vårdhemmet Nockebyhus efter ritningar av Backström & Reinius.

Genom donationsfonder bidrar orden idag till olika välgörenhetsprojekt. Timmermansordens förmögenhet uppskattades 2009 till 280 miljoner kronor, utöver ordenshuset med ett taxeringsvärde på 285 Mkr.[4]

Ordenshuset[redigera | redigera wikitext]

År 1788 inköpte TO den stora egendomen Eriksberg intill Träsket i den dåvarande utkanten av Stockholm, nuvarande Östermalm. Ordenssalen inrättades i den gamla huvudbyggnaden, som under 1800-talet genomgick flera om och tillbyggnader. Byggnaden revs 1933[5]. I området inrättades också hospital för invalider.[6]. När dess område behövde exploateras av Stockholms stad blev detta grunden till ordens stora förmögenhet.

År 1911 utlystes en arkitekttävling för den nya monumentala ordensbyggnaden som skulle bilda fond till Tegnérgatan. Tävlingen omfattade förutom själva huvudbyggnaden även förslag om byggnadssätt för de angränsande kvarteren. Georg A. Nilsson vann tävlingen med ett vasaborg-inspirerat förslag. Realiserandet kom dock att gå till Isak Gustaf Clason, som var prisdomare i tävlingen. Bygget påbörjades 1914 men försenades i och med krigskonjunkturen och avslutades inte förrän 1927.[7]

Detaljer[redigera | redigera wikitext]

Interiörer[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Stadsmuseets interaktiva karta för kulturmärkning av byggnader i Stockholm.
  2. ^ Timmermansordens matrikel 2010
  3. ^ Stockholms stad: Diarienummer 68/1879 - Träskfloden 3\,4\,5
  4. ^ DI:Näringslivstopparnas hemliga sällskap (2009-05-24)[död länk]
  5. ^ Sten Holmberg: De gamla Vintervägskvarteren (1960)
  6. ^ SSM - Byggnadsinventering Eriksberg
  7. ^ SM - Byggnadsinventering Stadsplanering efter 1900 - Eriksberg

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Timmermansorden 1761-1961: minnesskrift utg. till hugfästande av S:t Georgii svenska timmermanshyddas 200-åriga bestånd. Stockholm: Timmermansorden. 1961. Libris länk 
  • Fredricsson, Bengt (1996). Timmermansordens hospital: ett 200-års minne. Stockholm: Timmermansorden. Libris länk 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]