Vårdträd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Vårdträd på Långängens gård 2008. Vårdträdet står i allmänhet på tunet om gården är kringbyggd.
Stort träd på tunet i Björsgård i Asige, Halland omkring år 1900.

Vårdträd (norska tuntre) är beteckning på ett stort träd, vanligen ett ädellövträd, som står på ett tun på en gård på landsbygden. En mystisk samhörighet har ansetts råda mellan trädet och den på gården boende släkten.[1]

Island och Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Isländska källor och hos Adam av Bremen nämns träd som sågs som heliga av nordbor. På Frösön fann man stubben av en björk som dött på 1000-talets mitt under en medeltida kyrka. Stubben var omgiven av ben från mängder av olika djur vilket antyder att offer skulle ha hängts i trädet eller begravts omkring det.

I svensk folktro förknippades trädet med släktens lycka och välgång. Att skada trädet eller ens bryta löv av det ansågs medföra olycka och sjukdom. Det finns berättelser om att hustomten, eller gårdens skyddsandar eller vättar, bodde i eller under vårdträdet, och åt dessa offrade man för att avvända sjukdom och olycka från människor och boskap. Vissa uppteckningar berättar att man hällde öl eller mjölk över trädens rötter på torsdagar eller inför helgdagar.

Det finns också en praktisk aspekt av vårdträd, som högsta punkt på gården skyddar det byggnader från blixtnedslag.

Vanliga arter på vårdträd är lind, alm, ask och lönn. Men det förekommer också så kallade "bärande träd", oxel, rönn, kastanj, valnöt och ek. Även björk förekommer, i synnerhet norr om den biologiska norrlandsgränsen som skär genom Svealand. I Skåne kan en storvuxen fläderbuske betraktas som vårdträd. Mera ovanligt är att ett fruktträd betraktas som vårdträd. Flera släkter har tagit namn efter sin hemgårds vårdträd, till exempel släkterna Almén, Linnaeus, Lindelius och Tiliander.

På gårdar "på skogen" i Sverige där rönn utgör vårdträd har troligtvis skogsfinnar bott. Rönnen var en viktig symbol för de finnar som migrerade till Sverige under 1600-talet, då Sverige och Finland var en gemensam stat. "Helig rönnen är på gården" heter det i Kalevala.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Föreställningen är endast känd från yngre källor, men har antagits vara gammal, Ström, 1981, sp. 373.

Källförteckning[redigera | redigera wikitext]

  • Ewald, G., Svenska vårdträd, Vårgårda, 1983.
  • Gunnarsson, Allan, Träden och människan, R&S, 1988.
  • Hyltén-Cavallius, G.O., Wärend och wirdarne, 1921.
  • Palm, T., Trädkult, Lund, 1948.
  • Ström, F., L. Honko, & M. Lárusson,"Heliga träd", i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, 6, 1981.