Hoppa till innehållet

Vifolka härad

Från Wikipedia
Vifolka härad
Härad
Veta kyrka
Vifolka häradsvapen
Land Sverige Sverige
Landskap Östergötland
Socknar Herrberga socken
Mjölby socken
Normlösa socken
Sya socken
Veta socken
Viby socken
Västerlösa socken
Västra Hargs socken
Östra Tollstads socken
Vifolka härads läge i Östergötland.
Vifolka härads läge i Östergötland.
Vifolka härads läge i Östergötland.

Vifolka härad är ett härad i Östergötland. Häradets område motsvarar delar av Linköpings kommun och Mjölby kommun. Arealen mätte 294 km², varav land 289 och befolkningen uppgick 1920 till 7 368 invånare.[1] Tingsstället var tidigt och mellan 1675 och 1724 Ljunga och från 1604 till 1681 Veta. 1725 till 1861 var tingsstället i Mjölby för att 1862-1863 vara Spångaholm och från 1864 Sya. 1924 placerades tingsstället återigen i Mjölby.

År 1363 skrevs Wifolchahæradh. Detta betyder "de människors härad som har ett vi = "en helig plats", "en helgedom" eller dylikt. Översätts även "människor som har sin samlingsplats vid Vi(by)" alt. "vid".

Vifolka härad omfattade ett område som i huvudsak är beläget i nuvarande östra delen av Mjölby kommun. Dock ligger Västerlösa socken i Linköpings kommun. Största ort är Mantorp.

Området ligger omedelbart öster om Mjölby och är i norr en del av Östgötaslätten. Området övergår i söder i en småkuperad skogstrakt och ett skogigt bergsland som i häradsområdets sydligaste delar når en höjd av 197 m ö.h. I nordväst genomflyts området av Svartån, som har flera utbyggda vattenfall. I norr bildar ån häradets norra gräns mot Bobergs härad. I väster ligger Göstrings härad och i öster Valkebo härad samt Gullbergs härad där gränsen går rakt igenom Västerlösa by vilken var uppdelad i en västra- (Vifolka) och en östra holme (Gullberg).

Vifolka härad omfattade efter 1895 av följande socknar:

I Mjölby kommun

I Linköpings kommun

Socknar med delar i häradet före 1896 och socknar som upphörde före

[redigera | redigera wikitext]

Län, fögderier, tingslag, domsagor och tingsrätter

[redigera | redigera wikitext]

Socknarna ingick i Östergötlands län. Församlingarna tillhör(de) Linköpings stift.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

Västerlösa socken tillhörde mellan 1946 och 1952 Vadstena fögderi och från 1967 Linköpings fögderi, Normlösa socken från 1946 till 1967 till Vadstena fögderi, Herrberga socken från 1946 till 1952 till Vadstena fögderi.

Häradets socknar tillhörde följande tingslag, domsagor och tingsrätter:

Västerlösa socken bröts ur Folkungabygdens domsagas tingslag 1952 och tillhörde därefter till 1970 Linköpings domsaga med Linköpings domsagas tingslag

Häradshövdingar

[redigera | redigera wikitext]
Ämbetstid Namn Levnadstid
1422-1428 Erengisle Albrektsson
1437 Lars Bengtsson (Båt)
1441 Peter Jönsson
1458-1459 Lydeke Olofsson Munk
1495 Måns Hemmingsson
1587-1594 Nils Arvidsson Gyllenållon -1611
1593- Erik Nilsson Ryning -1613
1594 Tyge Gyllencreutz –1625
1612-1618 Sven Somme -1624
1680-1686 Olof Hägerhjelm
1686-1698 Mauritz Ludvig Holst 1636–1700
1698-1723 Samuel Hytthon
1724-1742 Peter Hederhielm
1743-1744 Johan Broström
1744-1747 Jonas Ekman
1747-1762 Fredrik Otto Wrangel af Lindeberg
1763-1795 Sigfrid Gahm
1795-1835 David Erik Holmström
1835-1851 Fredrik Carl Persewetoff-Morath
1852-1859 Carl Johan Ek
1860-1889 Arnold Georg Rudling
1890-1923 Gustaf Hjalmar Bergh
1905-1936 Erik Gustaf Hjalmar Petersson
1936-1947 Alvar Montelius 1880-1949
1947-1958 Herbert Fagerström 1892-1967
1959-1970 Tage Silfverskiöld 1909-1985
  1. ^ Sjögren, Otto (1931). Sverige geografisk beskrivning del 2 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9939 

Tryckta källor

[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning

[redigera | redigera wikitext]
  • Modén, Mats (1945) samt Rydberg, Bo (1946-); Mantorp och Vifolka kommun, Mantorp, 1970, LIBRIS-id 737942

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]