Portal:Utvalt innehåll

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalt innehåll · Utvald artikel · Utvalda artiklar · Utvalda bilder
Kriterier · Granskningar · Nomineringar · Statistik · Tidigare utvalda

Utvalt innehåll på Wikipedia

Symbolen för utmärkta artiklar.

Wikipedias utvalda innehåll representerar det bästa som Wikipedia kan erbjuda. Det utvalda innehållet innehåller artiklar, bilder och andra bidrag som visar det finslipade resultatet av de samarbeten som driver Wikipedia. Allt utvalt innehåll genomgår en grundlig granskningsprocess för att försäkra att det möter de högsta standarder och kan tjäna som ett exempel på våra slutliga mål. En liten guldig stjärna (Symbolen för utmärkta artiklar.) strax höger om rubriken på en sida indikerar att sidan du besöker är utmärkt. En liten blå stjärna (Symbolen för bra artiklar.) indikerar att den är bra. Dessutom finns en liten grön stjärna (Symbolen för rekommenderade artiklar.) som indikerar att du besöker en rekommenderad artikel. Rekommenderade artiklar har av enskilda användare ansetts vara läsvärda och ha en bra täckning av artikelämnet. De har alltså inte blivit granskade på samma sätt som utmärkta och bra artiklar.

Portal:Utvalt innehåll länkar till allt utvalt innehåll på Wikipedia.

Vill du se ett annat urval av artiklar kan du klicka här för att ladda om sidan.


Utvalt innehåll:

Utmärkt artikel:

En adult skräntärna i sommardräkt.

Skräntärna (Hydroprogne caspia) är den största fågelarten i familjen tärnor. Längden varierar från 47 till 54 centimeter med ett vingspann på upp till 1,4 meter. Den kan väga från 575-775 gram. Kroppsbyggnaden är grov och trutlik med grovt huvud, till skillnad från andra tärnarter. Globalt har arten ett stort men glest utbredningsområde och förekommer häckande på alla kontinenter utom Sydamerika. I Europa häckar större delen av populationen i Östersjöområdet, och i Kaspiska havet, med några mindre populationer i Svarta havet och några enstaka par (från Östersjöpopulationen) i Ladoga. Skräntärnan är karaktäristisk med sin måsfågellika flykt som skiljer sig från andra tärnors, sin grova blodröda näbb och sina hesa, barska läten.

Skräntärnan livnär sig av fisk. Skräntärnan häckar i stora kolonier på upp till cirka 200 par, eller sällsynt med 2-3 samhäckande par. Cirka 90% lever i kolonier medan merparten av de resterande paren häckar solitärt. De flesta fåglar börjar häcka vid 3 års ålder, men några väntar med att göra sitt första häckningsförsök i ytterligare tre år. Man räknar med att världspopulationen består av cirka 50 000 häckande par. Siffrorna är i de flesta regioner stabila och världspopulationen kategoriseras som livskraftig (LC) av IUCN. Populationen i Östersjön minskar dock och är rödlistad och klassas för närvarande som sårbar (VU). Skräntärnan är mycket störningskänslig under sin häckningsperod och kan vid angrepp överge boplatserna. ► Läs mer

Utmärkt portal

Portal:NaturNatur
Natur

Bra artiklar

Rekommenderade artiklar

Utmärkt bild

North Yorkshire.

North Yorkshire är ett grevskap i norra England. Här syns betesmarker nära orten Gunnerside.

Utmärkt lista

Thierry Henry är den ende som prisats tre gånger och dessutom den första att få utmärkelsen två säsonger i följd.

Årets fotbollsspelare i England (engelska: Football Writers' Association Footballer of the Year) är ett pris som årligen delas ut till den spelare som av fotbollsjournalisterna utsetts till säsongens bästa inom engelsk fotboll.Pristagaren utses genom en omröstning av fotbollsjournalistföreningen Football Writers' Association (FWA), vilken består av 400 fotbollsjournalister i England. Priset instiftades på förslag av Charles Buchan, före detta professionell fotbollsspelare, sedermera journalist och en av föreningens grundare.

Priset har delats ut sedan säsongen 1947/48 då den förste att få det var Blackpools högerytter Stanley Matthews och den senaste, säsongen 2010/11, Scott Parker i West Ham. Åtta spelare har premierats mer än en gång. Den senaste av dessa är Cristiano Ronaldo, som säsongen 2007/08 mottog priset för andra gången. Thierry Henry, som senast fick priset 2005/2006, är den ende som tre gånger har utsetts till bästa spelare. ► Läs mer

Dagens skandinaviska artikel

10 meter høg lavafontene på Hawaii i USA

Lava er smelta stein som vert kasta ut under eit vulkanutbrot. I det lavaen kjem ut av vulkanventilen er han flytande og har ein temperatur frå 700 °C til 1200 °C. Lava kan flyte over store avstandar før han vert avkjølt og stivnar.

Ein lavastraum er lava som flyt ut av ein lavaventil i eit ikkje-eksplosivt utbrot. Når lavaen stoppar opp stivnar han og dannar ein magmatisk stein. Eksplosive utbrot produserer ei blanding av vulkansk oske og andre fragment kalla tefra i staden for lavastraumar. Ordet «lava» kjem frå italiensk, der det igjen truleg kjem frå det latinske ordet labes, som tyder eit fall eler eit ras. Den første bruken av ordet er frå utbrotet til Vesuv mellom 14. mai og 4. juni i 1737.

Steinsmelte er eit samleomgrep som vert nytta om både lava og magma. Les meir …

Bra artikel

Sydkapare

Rätvalar (Balaenidae) är en familj i underordningen bardvalar med fyra arter som idag delas upp i de två släktena Balaena och Eubalaena. Typiskt för alla fyra arter är ett stort huvud. Deras längd varierar från 15 till 20 meter. Rätvalar livnär sig av plankton och förekommer i kalla och tempererade havsområden. Valarna i familjen blev tidigare i stor skala offer för valfångst. Ibland räknas också dvärgrätvalen till denna familj.

Rätvalar är ganska klumpiga. De saknar ryggfena medan deras bröstfenor är korta och kraftigt utbildade. De skiljer sig från de nära besläktade fenvalarna vad gäller huvudets uppbyggnad. Den övre käken (rostrum) är mycket starkt böjd och käkbenet är smalare än hos fenvalar. Huvudet är mycket stort i jämförelse med den övriga kroppen. Hos grönlandsvalen upptar huvudet 40 % av hela längden. Kännetecknande är även de långa tunna svarta barder som hos nordkaparen och sydkaparen är ungefär 2,5 meter långa och hos grönlandsvalen fyra meter långa. ► Läs mer

Redigera  Utvalt innehåll på Wikipedia  Fler bra artiklar  Nomineringar
Purge page cache