Portal:Utvalt innehåll

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalt innehåll · Utvald artikel · Utvalda bilder

Utvalt innehåll på Wikipedia

Symbolen för utmärkta artiklar.

Wikipedias utvalda innehåll representerar det bästa som Wikipedia kan erbjuda. Det utvalda innehållet innehåller artiklar, bilder och andra bidrag som visar det finslipade resultatet av de samarbeten som driver Wikipedia. Allt utvalt innehåll genomgår en grundlig granskningsprocess för att försäkra att det möter de högsta standarder och kan tjäna som ett exempel på våra slutliga mål. En liten guldig stjärna (Symbolen för utmärkta artiklar.) strax höger om rubriken på en sida indikerar att sidan du besöker är utmärkt. En liten blå stjärna (Symbolen för bra artiklar.) indikerar att den är bra. Dessutom finns en liten grön stjärna (Symbolen för rekommenderade artiklar.) som indikerar att du besöker en rekommenderad artikel. Rekommenderade artiklar har av enskilda användare ansetts vara läsvärda och ha en bra täckning av artikelämnet. De har alltså inte blivit granskade på samma sätt som utmärkta och bra artiklar.

Portal:Utvalt innehåll länkar till allt utvalt innehåll på Wikipedia.

Vill du se ett annat urval av artiklar kan du klicka här för att ladda om sidan.


Utmärkt artikel:

Foto av Halleys komet från 1910.

En komet (astronomisk symbol: ) är en mindre himlakropp som kretsar runt solen. När den befinner sig tillräckligt nära solen framträder en synlig koma (atmosfär) eller en svans vilka båda främst uppstår på grund av effekten från solstrålning på kometkärnan. Kometkärnor är svagt sammanhållna samlingar av is, stoft och mindre stenpartiklar. Kärnan mäter mellan från några få kilometer till tiotals kilometer tvärs över.

Kometernas omloppsbanor kan variera tidsmässigt allt från en periodisk omloppstid av några få år till hundratusentals år, samtidigt som vissa bara passerar genom den inre delen av solsystemet en enda gång, innan de fortsätter ut i den interstellära rymden. Asteroider består av silikater (sten) och metaller rakt igenom, medan kometer består mest av fruset vatten och frusna gaser. Kometer lämnar en svans av fragment efter sig. Om kometens bana passerar jordens bana kan det sedan uppstå meteorregn, då jorden passerar genom svansen av fragment. Kometer särskiljs från asteroider genom att de har en koma eller en svans, även om mycket gamla kometer som har förlorat allt sitt flyktiga material kommer att likna asteroider. Det har totalt upptäckts 4 329 kometer (augusti 2011), av vilka drygt 500 är kortperiodiska. ► Läs mer

Utmärkt portal

Portal:StockholmStockholm
Stockholm

Bra artiklar

Rekommenderade artiklar

Utmärkt bild

Jerevans operahus.

Jerevans operahus som ritades av Alexander Tamanjan invigdes 1933.

Utmärkt lista

Wikipedia:Utvald artikel/Lista över spelare i Manchester United FC

Dagens skandinaviska artikel

Relief af Dareios 1. i Persepolis.

Dareios 1. (550-486 f.Kr.) var den tredje persiske storkonge. Han og Kyros 2. var de mest betydelige af det achæmenidiske dynastis konger. Under Dareios 1. nåede det persiske imperium sin største udstrækning og omfattede meget af Vestasien, Kaukasus, Centralasien, dele af Balkanhalvøen, dele af Nord- og Nordøstafrika såvel som det meste af Pakistan, de Ægæiske øer og det nordlige Grækenland.

Dareios organiserede sit imperium ved at inddele det i provinser og sætte satrapper (guvernører) til at regere dem. Han organiserede et nyt ensartet valutasystem og gjorde aramæisk til det officielle sprog i imperiet. Dareios arbejdede desuden på byggeprojekter i hele riget ligesom han udtænkte en kodificering af love for Egypten.  ► Læs mere

Bra artikel

Rekonstruktion av stockholmsområdets strandlinjer under stenåldern

Landhöjningen i Stockholmstrakten har pågått sedan senaste istiden, då den avsmältande inlandsisen lättade på trycket mot jordskorpan. Landhöjningen i Skandinavien kallas därför även postglacial landhöjning. Landhöjningen har gått hand i hand med varierande vattennivåer i det smältvattenhav som vi idag kallar Östersjön. Både landhöjningen och vattennivåer har tillsammans utformat förändringar i strandlinjen runt Östersjön. Uppkomsten av Stockholm som stad hänger intimt samman med isoleringen av Mälaren från Östersjön. Artikeln handlar om strandlinjeförändringar (strandförskjutningar) i Stockholmstrakten och deras historiska tillkomst. När det talas i denna artikel om “landhöjning” menas den "absoluta landhöjningen" som är en kombination av den pågående postglaciala landhöjningen, av nivåförändringarna i havsvattnen och av förändringar i gravitationen. ► Läs mer

Purge page cache