Portal:Utvalt innehåll

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Utvalt innehåll på Wikipedia
Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalda bilder

Utvalt innehåll på Wikipedia

Symbolen för utmärkta artiklar.

Wikipedias utvalda innehåll kan vara välskrivna artiklar, förklarande bilder, fördjupande listor eller tydliga portaler. Alla har de gemensamt att de visar det finslipade resultatet av de samarbeten som driver Wikipedia.

Allt utvalt innehåll genomgår en grundlig granskningsprocess av Wikipedias användare. Om du är registrerad användare får du lägga din röst på någon av de artiklar som nomineras just nu.

En liten guldstjärna (Symbolen för utmärkta artiklar.) strax höger om rubriken på en sida indikerar att sidan du besöker är utmärkt. En liten blå stjärna (Symbolen för bra artiklar.) betyder att den är bra. Dessutom finns en liten grön stjärna (Symbolen för rekommenderade artiklar.) som utgör de rekommenderade artiklarna. Rekommenderade artiklar har av enskilda användare ansetts vara läsvärda och ha en bra täckning av artikelämnet. De har alltså, till skillnad från de utmärkta och bra artiklarna, inte varit föremål för någon omröstning.

Vill du se ett annat urval av artiklar? Ladda om sidan här.


Utmärkt artikel

Brokpetrell

Liror (Procellariidae) är en familj av havsfåglar inom ordningen stormfåglar (Procellariiformes).

Inom ordningen stormfåglar är liror både den artrikaste familjen, med ett 80-tal arter, och den familj som omfattar de mest skiftande arterna. I storlek varierar de från de båda jättestormfåglarna (Macronectes), som nästan är stora som albatrosser, till de små valfåglarna (Pachyptila), som inte är större än de största stormsvalorna (Hydrobatidae). Lirorna lever av fisk, bläckfisk och kräftdjur, och flera av arterna äter gärna fiskrens och kadaver. Alla familjens arter förflyttar sig oerhört långa sträckor under sina födosök och många arter genomför långa transekvatoriella förflyttningar. De häckar i fågelkolonier, lever i livslånga monogama förhållanden och är filopatriska, det vill säga återvänder till den plats där de föddes för att häcka. Alla arter lägger bara ett ägg per häckningssäsong. Både ruvningsperioden och tidspannet då föräldrarna tar hand om sina ungar är exceptionellt långa för att vara bland fåglar.

Många av arterna inom familjen har häckningspopulationer på flera miljoner par medan andra arters populationer uppgår till mindre än 200 individer. Genom historien har människan exploaterat flera av arterna, exempelvis nordlig och sydlig stormfågel som föda, bränsle och bete, vilket sker än idag. Flera arter är hotade av introducerade predatorer som bland annat attackerar både adulta och juvenila fåglar på häckningsplatserna. Ett annat hot utgörs av långrevsfiske. ► Läs mer

Utmärkt portal

Portal:StockholmStockholm
Stockholm

Bra artiklar

Rekommenderade artiklar

Utmärkt bild

Kapybara

Kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris) är världens största gnagare.

Utmärkt lista

Wikipedia:Utvald artikel/Queens of the Stone Ages diskografi

Dagens skandinaviska artikel

Grip fyr ble fredet i 2000

Grip fyr er et fyr på skjæret Bratthårskollen på Nordmøre. Skjæret er det nordligste i gruppen med øyer, holmer og skjær som utgjør den tidligere Grip kommune, siden 1964 en del av Kristiansund kommune.

Grip fyr ble bygget i 1888, og består av et støpejernstårn plassert på et høyt fundament av hugget stein. Det er med sine 44 meter Norges nest høyeste fyrtårn, bare slått av Sletringen fyr i Trøndelag.

Da det ble planlagt og bygget, ble plasseringen sett på som den mest utfordrende for en fyrstasjon. I tillegg til fyrtårnet består stasjonen av et hvelvet betongnaust og to landinger. Landingsforholdene er vanskelige, og Grip er en av landets mest særpregede fyrstasjoner med sin dramatiske beliggenhet. I verneplanen for fyr peker Riksantikvaren på at fyrstasjonen har relativt høy aldersverdi og stor grad av opprinnelighet, og at fyret inngår i det helhetlige kulturminnemiljøet på Grip. Grip fyr ble avfolket og automatisert i 1977. Les mer …

Bra artikel

Vreta klosters kyrka

Vreta klosters kyrka är en kyrkobyggnad i Vreta klosters socken och församlingskyrka för Vreta klosters församling, Gullbergs härad i Östergötland. Den ligger 10 km nordväst om Linköping och tillhör Linköpings stift. Kyrkan uppfördes sannolikt som kungs- eller stormanskyrka, men kom att under lång period tillhöra det intilliggande Vreta kloster. Kyrkan var då med ett galler delad i en klosterdel och en församlingsdel. År 1533 konverterade Gustav Vasa klosterkyrkan till en luthersk sockenkyrka. ► Läs mer

Purge page cache