Wikipedia:Projekt telekom

Från Wikipedia

Välkommen att delta i projekt telekom!

Här följer strax förslag till struktur. Idéer mottages tacksamt!

Lärare på kursen Telekommunikation - teknik, tjänster och trender 2006/07: (Se Aktuella projekt)

Kursdeltagare på kursen Telekommunikation - teknik, tjänster och trender 2006/07: (Se Aktuella projekt)

Kursdeltagare på kursen Telekommunikation - teknik, tjänster och trender 2007/08: (Se Aktuella projekt)

Aktuella projekt[redigera | redigera wikitext]

Wikipediapublicering som redovisningsuppgift på telekommunikationskurs[redigera | redigera wikitext]

Kursdeltagare på distanskursen "Telekommunikation - teknik, tjänster och trender" läsåret 2006/07 har fått som redovisningsuppgift att publicera och modifiera telekomrelaterade artiklar på den svenska delen wikipedia. Diskussion om detta har pågått i Wikipedias Bybrunn, men är nu flyttad till denna sidas diskussionssida.

Om inga invändningar finnes så avser vi att genomföra samma projekt år 2007/08.

Alla är naturligtvis välkomna att ytterligare förbättra de artiklar som kursdeltagarna bidragit till.

Fler liknande projekt beskrivs på sidan Wikipedia:Erfarenheter av Wikipedia i utbildningen.

Resultat av kursen 2006/07[redigera | redigera wikitext]

Följande nya artiklar skapades av kursdeltagarna och lärarna 2006/07, omvänt ordnade efter antal gånger artiklarna därefter redigerats av andra personer fram till augusti 2007 (Se siffran efter artikelns namn):

Följande artiklar modifierades av kursdeltagarna och lärarna 2006/07, omvänt ordande efter hur många gånger artiklarna därefter modifierats av andra personer fram till augusti 2007:

Resultat av kursen 2007/08[redigera | redigera wikitext]

Följande nya artiklar har hittills skapats av kursdeltagarna 2007/08:

Följande artiklar har hittills modifierats av kursdeltagare och lärare 2007/08:

En plan över vad som skall utföras i telekomväg måste läggas upp.


Artikelförslag[redigera | redigera wikitext]

Nedanstående varumärken bör definieras:

För hjälp med formulering av varumärkesartiklar, se gärna artiklarna angående mobiloperatörer under Mobiltelefoni

 • En artikel bör skapas om det norska bolaget Nordisk Mobiltelefon A/S, systerbolag till Nordisk Mobiltelefon AB. I samband med det bör en artikel om deras nät (3G på 450 MHz-bandet) totas ihop. (Föreslaget 2006)
  • Nordisk Mobiltelefon AB heter numera Ice.net, och enligt den artikeln drivs nätet i Norge av 'systerbolaget AINMT A/S', vet inte om det är samma som Nordisk Mobiltelefon A/S
 • Artikeln om Televerket bör uppdateras och få ett antal länkar fixade. Kanske kan man även integrera Telia och TeliaSonera AB på ett bra sätt och ordna med ett antal redirects? (Föreslaget 2006)

Råd vid författande av artiklar[redigera | redigera wikitext]

 1. Var djärv! Förr eller senare rättar någon eventuella misstag.
 2. Länka till och från andra artiklar. En artikel får inte vara en isolerad ö. Skriv t.ex. [[artikelnamn]] eller [[artikelnamn|ord]] (visas som ord) för att länka till artikelnamn.
 3. Ange kategori. Skriv t.ex. [[Kategori:Telekommunikation]] längst ned i artikeln, eller ändå hellre en mer smal kategori. Se nedanstående #Kategoristruktur.
 4. Hänvisa till källor, i synnerhet vid påståenden som kan vara diskutabla, och när upphovsrättsskyddade källor refererats. Se Wikipedia:Källhänvisningar
 5. Plagiera inte. Skriv aldrig av upphovsrättsskyddade källor ord för ord, och kopiera aldrig bilder från andra källor. Referera källorna genom att sammanfatta och skriva om med egna ord.
 6. Översätt gärna artiklar från den engelska delen av WikiPedia, och hämta bilder och animeringar därifrån.
 7. Ange motsvarande engelska term genom att skriva [[en:English term]] i slutet av artikeln.
 8. Kontrollera stavning och grammatik, t.ex. med hjälp av ett ordbehandlingsprogram, innan du sparar en artikel.
 9. Namnge nya artiklar med svenskt begrepp, om sådant finnes, istället för engelskt, och med fullständiga begrepp istället för förkortningar. Olämpligt namngivna artiklar bör flyttas.
 10. Stubbar: Markera korta ofullständiga artiklar som stubbar, genom att lägga in mallen {{telekom-stub}}.
 11. Aktualitet och relevans: Det bör framgå om en telekommunikationsteknik verkligen används idag, eller om den har upphört att användas, är under avveckling, är under utveckling, enbart är föreslagen, etc.
 12. Skriv långa artiklar. Det kan vara bättre med en lång artikel än flera korta om närbesläktade områden. Med hjälp av Omdirigeringar kan flera ord leda till samma artikel.
 13. Skapa gärna egna illustrationer, t.ex. fotografier, blockscheman, diagram och animeringar.
 14. Dela gärna upp stora kategorier i underkategorier. Sträva efter liknande kategoristruktur som i den engelska delen av WikiPedia.
 15. Frågor och personliga åsikter läggs i artikelns diskussionssida.
 16. Inled med en lättbegriplig översikt. Vänta med svårbegripliga tekniska och matematiska detaljer tills sent i artikeln.


Rekommenderad artikelstruktur[redigera | redigera wikitext]

Här följer en rekommenderad struktur, som kan fungera som utgångspunkt vid författande av artiklar.


Kort sammanfattande inledning, gärna med en illustration: Inom vilket ämnesområde är begreppet giltigt? Vad är begreppets definition, synonymer och motsats? Hur kan det förklaras så att det blir begripligt för en stor skara människor? Sammanfatta användningsområdet och den praktiska nyttan. Används tekniken idag, eller har den avvecklats, är den under utveckling eller bara föreslagen?
== Historik ==
När och av vem myntades begreppet? Originalpublikation?
== Fördelar ==
== Nackdelar ==
== Tillämpningsområden ==
== Standard och tekniska data ==
T.ex. en jämförelsetabell.
== Funktionsprincip och schematisk beskrivning ==
== Matematisk beskrivning ==
== Källor ==
(Källor anges löpande i texten med hjälp av <ref> Författare: 'Artikelrubrik', "Titel", Utgåva, kapitel/sidnummer, Förlag, Månad År</ref>) (för hjälp, se Wikipedia:Källhänvisningar)
<references/>
== Externa länkar ==
* [http://www.tekniskamuseet.se Tekniska Museet]
== Se även ==
* [[Wikipediaartikel]]
[[Kategori:Telekommunikation]]
[[en:English term]]

Terminologi[redigera | redigera wikitext]

Använd i första hand branschens svenska termer. Se upp för anglicismer. Källor i prioritetsordning:

 1. Eriterm: Finns dels som elektronisk ordlista till programmet WordFinder, dels i bokform:
  Eriterm - a five-language telecommunications glossary: English, Swedish, French, Spanish, German. Ericsson, Stockholm, Sverige 1992, 683 sidor, andra utgåvan, ISBN 91-630-0494-1.
 2. Svenska datatermgruppen
 3. Computer Swedens ordlista
 4. STF:s IT-ordlista

Kategoristruktur[redigera | redigera wikitext]

Kategoristruktur idag (4 december 2006):

OBS! Dessutom finns katalogstrukturen kommunikation, som även innehåller samhällsvetenskapliga aspekter av kommunikation.

Förslag till nya kategorier[redigera | redigera wikitext]

Vi bör inte avvika för mycket från kategoristukturen för vårt systerprojekt i den engelska delen av WikiPedia: Wikipedia:WikiProject_Telecommunications/Categories

Bedömning av artiklar och CCNA[redigera | redigera wikitext]

Jag har skrivit en del om artiklars kvalitet för mina elever på min sida samt sorterat artiklar enligt CCNA 3.1 på min engelskspråkiga sida. Där finns också länkar till ypperliga källor.--Itpastorn 26 februari 2008 kl. 11.43 (CET)[svara]