Wolfpriset i jordbruksvetenskap

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wolfpriset i agronomi)
Hoppa till: navigering, sök

Wolfpriset i jordbruksvetenskap är ett av sex Wolfpris och har delats ut årligen sedan 1978. De andra priserna är kemi, fysik, matematik, medicin och konst. Priset består av ett diplom och 100 000 dollar.

Pristagare[redigera | redigera wikitext]

År Namn Nationalitet Motivering
1978 George Sprague  USA för hans enastående forskning på den genetiska förbättringen av majs för mänskligt välstånd.
John C. Walker  USA för hans forskning på växtpatologi, utvecklingen av sjukdomsresistenta varianter av stora födoväxter.
1979 Jay Lush  USA för hans enastående och nyskapande bidrag till tillämpningen av genetik i boskapsförbättring.
Kenneth Blaxter  Storbritannien för hans grundläggande bidrag till vetenskapen och användningen av idisslingsnäring och boskapsproduktion.
1980 Karl Maramorosch  Polen /  USA för hans nyskapande och breda studier av interaktioner mellan insekter och sjukdomsagenter i växter.
1981 John Almquist  USA för hans viktiga bidrag till tillämpningen av artificiell insemination för boskapsförbättring.
Henry Lardy  USA för hans nyskapande forskning av lagring och bevaring av spermier vilket möjliggör att artificiell insemination blir en universell praxis.
Glenn Salisbury  USA för hans enastående prestation i grundläggande och tillämpad forskning om artificiell insemination.
1982 Wendell Roelofs  USA för hans grundläggande kemiska och biologiska forskning om feromoner och deras praktiska roll vid insektskontroll.
1983/1984 Don Kirkham
Cornelis de Wit
 USA
 Nederländerna
för deras innovativa bidrag till den kvantitativa förståelsen av jord-vatten och andra miljöinteraktioner som påverkar grödtillväxt och -avkastning.
1984/1985 Robert Burris  USA för hans nyskapande grundläggande forskning om mekanismerna i biologisk kvävefixering och dess tillämpning i grödproduktion.
1986 Ralph Riley
Ernest Sears
 Storbritannien
 USA
för deras grundläggande forskning om vetes cytogenetik, vilket ger basen för genetisk förbättring av spannmål.
1987 Theodor Diener  USA för hans upptäckt och nyskapande grundläggande forskning om viroider och hans tillämpade arbete om viroidupptäckt i grödor.
1988 Charles Thibault
Ernest John Christopher Polge
 Frankrike;
 Storbritannien
för nyskapande arbete i reproduktiv fysiologi inkluderande cellbevarning, befruktningsprocesser, äggbiologi och embryomanipulationer för tamdjursförbättring.
1989 Peter Biggs
Michael Elliott
 Storbritannien
 Storbritannien
för utmärkande bidrag till grundforskning och dess framgångsrika översättning till praktik inom djurhälsa och grödproduktion.
1990 Jozef Stefaan Schell  Belgien för hans grundläggande arbete om genetisk transformation av växter, vilket öppnar nya horisonter för grundläggande växtvetenskap och -avel.
1991 Shang Fa Yang  Taiwan /  USA för hans anmärkningsvärda bidrag till förståelsen av biosyntesens mekanismer, verkningsmekanism och tillämpningar av växthormonet etylen.
1992 Inget pris utdelades
1993 John Casida  USA för hans nyskapande studier av insekticiders verkningsmekanismer, designen av säkrare pesticider och bidrag till förståelsen av nerv- och muskelfunktion hos insekter.
1994/1995 Carl Huffaker
Perry Adkisson
 USA
 USA
för deras bidrag till utvecklingen och implementationen av miljömässigt fördelaktiga integrerade sjukdomskontrollsystem för skyddet av jorddbruksgrödor.
1995/1996 Morris Schnitzer
Frank Stevenson
 Kanada
 USA
för deras nyskapande bidrag till vår förståelse av kemin i jord-organisk materia och dess tillämpning inom jordbruk.
1996/1997 Neal First  USA för hans nyskapande forskning om reproduktionsbiologin i boskap.
1998 Ilan Chet
Baldur Stefansson
 Israel
 Kanada
för deras bidrag till den miljömässigt säkra utvecklingen av världsjordbruk genom innovativa synsätt om avel och biokontroll.
1999 Inget pris utdelades
2000 Gurdev Khush  Indien för hans extraordinära bidrag till den teoretiska forskningen om växtgenetik, evolution och avel, speciellt av ris, med hänsyn till matproduktion och hungerlindring.
2001 Roger Beachy
James Womack
 USA
 USA
för deras användning av rekombinant DNA-teknik för att revolutionera växt- och djurvetenskaperna, som öppnar vägen för nya tillämpningar i gränsande fält.
2002/2003 Michael Roberts
Fuller Bazer
 Storbritannien /  USA
 USA
för deras forskning om interferon-tau och problem förknippade med graviditet, som klarlade det biologiska mysteriet om signalering mellan embryo och moder för att vidhålla graviditet, med djupgående effekter på effektiviteten av djurproduktionssystem och mänsklig hälsa och välbefinnande.
2004 Yuan Longping
Steven Tanksley
 Kina
 USA
för deras innovativa utveckling av hybridris och upptäckten av den genetiska grunden för heterosis i denna viktiga matstapel.
2005 Inget pris utdelades
2006/2007 Ronald Phillips
Michel Georges
 USA
 Belgien
för deras nyskapande upptäckter i genetik och genomik som lägger grunden för förbättringar i gröd- och boskapsavel och ger gnistan till viktiga framgångar i växt- och djurvetenskaperna.
2008 John Pickett
James Tumlinson
Joe Lewis
 Storbritannien
 USA
 USA
för deras anmärkningsvärda upptäckter av mekanismer som kontrollerar växt-insekt- och växt-växt-interaktioner. Deras vetenskapliga bidrag till kemisk ekologi har grundlagt utvecklingen av integrerad sjukdomskontroll och radikalt ökat jordbrukets uthållighet.
2009 Inget pris utdelades
2010 David Baulcombe  Storbritannien för hans pionjärupptäckt av genreglering via små inhibitoriska RNA-molekyler i växter som är av stor betydelse, inte bara inom jordbruk, utan också för biologin som helhet, inklusive inom medicin.
2011 Harris A. Lewin  USA för mycket betydelsefulla upptäckter som bidrar till både grundläggande och praktiska aspekter av djurhållning, genom studier av genetik och genomstudier hos boskap.
James R. Cook  USA för epokgörande upptäckter inom växtpatologi och markmikrobiologi som påverkar grödors produktivitet och hantering av växtsjukdomar, genom en förståelse för faktorer som påverkar ekologin för patogena och icke-patogena sjukdomar.
2012 Inget pris utdelades
2013 Joachim Messing  USA/ Tyskland för innovationer inom rekombinant DNA-kloning som revolutionerat jordbruket, och för dechiffrering av växtgrödors genetiska kod.
Jared Diamond  USA för pionjärinsatser inom teorier för grödors domesticering, jordbrukets uppkomst och dess inflytande på utvecklingen och nedgången hos mänskliga samhällen, och dess inverkan på miljöns ekologi.
2014 Jorge Dubcovsky
Leif Andersson
 USA
 Sverige
för deras genombrottsskapande bidrag till studiet av växter och djur genom användandet av genomteknologier på framkant.
2015 Linda Saif  USA för hennes upptäckter av nya enteriska och respiratoriska virus hos födodjur och människan som har lett till hennes omfattande bidrag till grundläggande kunskap om den immuologiska axeln mage-bröst och har bidragit med nya vägar för att designa vacciner och vaccineringsstrategier.

Landsfördelning[redigera | redigera wikitext]

Land Antal
 Belgien 2
 Frankrike 1
 Indien 1
 Israel 1
 Kanada 2
 Kina 1
 Nederländerna 1
 Polen 1
 Storbritannien 8
 Sverige 1
 Taiwan 1
 Tyskland 1
 USA 32

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]