Wolfpriset i matematik

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wolfpriset i matematik är ett av sex Wolfpris. Det har sedan 1978 delats ut årligen. De andra prisen är jordbruksvetenskap, kemi, medicin, fysik och konst. Priset består av ett diplom och 100 000 dollar.

Pristagare[redigera | redigera wikitext]

År Namn Nationalitet Motivering
1978 Israel Gelfand Sovjetunionen Sovjetunionen för hans arbete inom funktionalanalys, grupprepresentation och hans nyskapande bidrag till många områden inom matematiken och dess tillämpning.
Carl Siegel Västtyskland Västtyskland för hans bidrag till talteori, teorin om flera komplexa variabler och celest mekanik.
1979 Jean Leray Frankrike Frankrike för hans pionjärarbete inom utveckling och tillämpning av topologiska metoder i studiet av differentialekvationer.
André Weil Frankrike Frankrike för hans introduktion av algebra-geometriska metoder till talteorin.
1980 Henri Cartan Frankrike Frankrike för hans pionjärarbete inom algebraisk topologi, komplexa variabler, homologisk algebra och insprirerande ledarskap av en generation av matematiker.
Andrej Kolmogorov Sovjetunionen Sovjetunionen för djupa och originella upptäckter inom Fourieranalys, sannolikhetsteori, ergodteori och dynamiska system.
1981 Lars Ahlfors Finland Finland för nyskapande upptäckter och skapandet av nya kraftfulla metoder inom geometrisk funktionsteori.
Oscar Zariski USA USA skapare av den moderna synen på algebraisk geometri genom sammanslagningen med kommutativ algebra.
1982 Hassler Whitney USA USA för hans grundläggande arbete inom algebraisk topologi, differentialgeometri och differentialtopologi.
Mark Grigoryevich Krein Sovjetunionen Sovjetunionen för hans grundläggande bidrag till funktionalanalysen och dess tillämpningar.
1983/1984 Shiing-Shen Chern Kina Kina för hans enastående bidrag till global differentialgeometri, vilket djupgående har influerat all matematik.
Paul Erdős Ungern Ungern för hans åtskilliga bidrag till talteori, kombinatorik, sannolikhet, mängdteori och matematisk analys, och för att personligen ha stimulerat matematiker över hela världen.
1984/1985 Kunihiko Kodaira Japan Japan för hans enastående bidrag till studiet av komplexa mångfalder och algebraiska varieteter.
Hans Lewy USA USA för initierandet av många, nu klassiska och essentiella, framsteg inom partiella differentialekvationer.
1986 Samuel Eilenberg USA USA för hans grundläggande arbete inom algebraisk topologi och homologisk algebra.
Atle Selberg Norge Norge för hans djupgående och originella arbete om talteori på diskreta grupper och automorfa former.
1987 Kiyoshi Itō Japan Japan för hans grundläggande bidrag till ren och tillämpad sannolikhetsteori, speciellt skapandet av den stokastiska differential- och integralkalkylen.
Peter Lax USA USA för hans enastående bidrag till många områden av analys och tillämpad matematik.
1988 Friedrich Hirzebruch Västtyskland Västtyskland för hans enstående arbete i att kombinera topologi, algebraisk geometri och differentialgeometri samt algebraisk talteori; och för hans stimulering av matematiskt samarbete och forskning.
Lars Hörmander Sverige Sverige för grundläggande arbete inom modern analys, speciellt tillämpningen av pseudodifferential- och Fourierintegraloperatorer på linjära partiella differentialekvationer.
1989 Alberto Calderón Argentina Argentina för hans nyskapande arbete om singulära integraloperatorer och deras tillämpning på viktiga problem rörande partiella differentialekvationer.
John Milnor USA USA för geniala och högt originella upptäckter inom geometri som har öppnat nya viktiga vyer inom topologi från algebraiska, kombinatoriska och differentierbara synvinklar.
1990 Ennio de Giorgi Italien Italien för hans innovativa idéer och grundläggande insatser inom partiella differentialekvationer och variationskalkyl.
Ilya Piatetski-Shapiro Israel Israel för hans grundläggande bidrag till studiet av homogena komplexa definitionsmängder, diskreta grupper, representationsteori och automorfa former.
1991 Pris ej utdelat
1992 Lennart Carleson Sverige Sverige för hans grundläggande bidrag till Fourieranalys, komplex analys, kvasikonforma avbildningar och dynamiska system.
John Thompson USA USA för hans djupgående bidrag till alla aspekter av teorin för ändliga grupper och kopplingar till andra delar av matematiken.
1993 Michail Gromov Ryssland Ryssland för hans revolutionära bidrag till global Riemanngeometri och symplektisk geometri, algebraisk topologi, geometrisk gruppteori och partiella differentialekvationer.
Jacques Tits Belgien Belgien / Frankrike Frankrike för hans nyskapande och grundläggande bidrag till teorin om algebraiska och andra gruppklasser och speciellt för teorin om byggnader.
1994/1995 Jürgen Moser Schweiz Schweiz för hans grundläggande arbete om stabilitet i Hamiltonsk mekanik och hans ingående och inflytelserika bidrag till olinjära differentialekvationer.
1995/1996 Robert Langlands Kanada Kanada för hans utomordentliga arbete och extraordinära insikt i fälten talteori, automorfa former och grupprepresentation.
Andrew Wiles Storbritannien Storbritannien för spektakulära bidrag till talteori och anknytande fält, stora framsteg om grundläggande förmodanden och för beviset av Fermats stora sats.
1996/1997 Joseph Keller USA USA för hans djupgående och innovativa bidrag, speciellt angående elektromagnetisk, optisk och akustisk vågutbredning och till fluid-, solid- och kvantmekanik samt statistisk mekanik.
Yakov Sinai Ryssland Ryssland för hans grundläggande bidrag till matematisk rigorösa metoder i statistisk mekanik och ergodteori i dynamiska system.
1998 Pris ej utdelat
1999 László Lovász Ungern Ungern för hans enastående bidrag till kombinatorik, teoretisk datavetenskap och kombinatorisk optimering.
Elias M. Stein Belgien Belgien / USA USA för hans bidrag till klassisk och "Euklidisk" Fourieranalys och för sin exceptionella inverkan på en ny generation av analytiker med sin slående lär- och skrivstil.
2000 Raoul Bott USA USA för hans djupa upptäckter i topologi och differentialgeometri och deras tillämpningar på Liegrupper, differentialoperatorer och matematisk fysik.
Jean-Pierre Serre Frankrike Frankrike för hans grundläggande bidrag till topologi, algebraisk geometri, algebra och talteori, och för hans inspirerande föreläsningar och skrifter.
2001 Vladimir Arnold Ryssland Ryssland för hans djupa och inflytelserika arbete i en mängd matematiska områden, däribland dynamiska system, differentialekvationer och singuläriteter.
Saharon Shelah Israel Israel för hans många grundläggande bidrag till matematisk logik och mängdteori och deras tillämpningar i andra områden av matematiken.
2002/2003 Mikio Sato Japan Japan för hans skapande av algebraisk analys, däribland hyperfunktion- och mikrofunktionteori, holonomisk kvantfältsteori och en enad teori om solitonekvationer.
John Tate USA USA för hans skapande av grundläggande begrepp inom algebraisk talteori.
2004 Pris ej utdelat
2005 Gregory Margulis Ryssland Ryssland för hans monumentala bidrag till algebra, särskilt teorin om gitter i halvenkla Liegrupper, och slående tillämpningar av detta till ergodteori, representationsteori, talteori, kombinatorik och måtteori.
Sergei Petrovich Novikov Ryssland Ryssland för hans grundläggande och nyskapande bidrag till algebraisk topologi, differentialtopologi och till matematisk fysik, speciellt introduktionen av algebraisk-geometriska metoder.
2006/2007 Stephen Smale USA USA för hans nyskapande bidrag som har spelat en grundläggande roll i formandet av differentialtopologi, dynamiska system, matematisk ekonomi och andra ämnen inom matematik.
Hillel Furstenberg Israel Israel för hans djupgående bidrag till ergodteori, sannolikhetsteori, topologisk dynamik, analys på symmetriska rum och homogena flöden.
2008 Pierre Deligne Belgien Belgien för hans arbete om blandad Hodgeteori; Weils fömodanden, Riemann-Hilbert korrespondensen, och för hans bidrag till aritmetik.
Phillip Griffiths USA USA för hans arbete om variationer på Hodgestrukturer; teorin om Abelska integralers periodicitet; och för hans bidrag till komplex differentialgeometri.
David Mumford USA USA för hans arbeten om algebraiska ytor; inom geometrisk invariansteori; och för att ha lagt grunden till den moderna algebraiska teorin om kurvors och thetafunktioners moduli.
2009 Pris ej utdelat
2010 Shing-Tung Yau Kina Kina /USA USA för hans bidrag till geometrisk analys.
Dennis P. Sullivan USA USA för hans bidrag till algebraisk topologi och konform dynamik.
2011 Pris ej utdelat
2012 Michael Aschbacher USA USA för hans arbete om teorin för finita grupper.
Luis Caffarelli Argentina Argentina/USA USA för hans arbete om partiella differentialekvationer.
2013 George Mostow USA USA för hans fundamentala bidrag och pionjärbidrag till geometri och Liegruppsteori.
Michael Artin USA USA för hans fundamentala bidrag till algebraisk geometri. Hans matematiska prestationer är enstående för deras djup och bredd.
2014 Peter Sarnak Sydafrika Sydafrika
USA USA
för hans djupa bidrag inom analys, talteori, geometri och kombinatorik.
2015 James Arthur Kanada Kanada för hans monumentala arbete om spårformeln och hans fundamentala bidrag till teorin för automorfa representationer av reduktiva grupper.

Landsfördelning[redigera | redigera wikitext]

Land Antal
Argentina Argentina 2
Belgien Belgien 3
Finland Finland 1
Frankrike Frankrike 5
Israel Israel 3
Italien Italien 1
Japan Japan 3
Kanada Kanada 2
Kina Kina 2
Norge Norge 1
Ryssland Ryssland 5
Schweiz Schweiz 1
Sovjetunionen Sovjetunionen 3
Storbritannien Storbritannien 1
Sverige Sverige 2
Sydafrika Sydafrika 1
Tyskland Tyskland 2
Ungern Ungern 2
USA USA 22

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]