Wolfpriset i medicin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wolfpriset i medicin är ett av sex Wolfpris. Det har sedan 1978 delats ut årligen. De andra prisen är jordbruksvetenskap, kemi, matematik, fysik och konst. Priset består av ett diplom och 100 000 dollar.

Pristagare[redigera | redigera wikitext]

År Namn Nationalitet Motivering
1978 George D. Snell USA USA för upptäckten av H-2 antigener, som kodar för viktiga transplantationantigener vid inträdet av immunsvaret.
Jean Dausset Frankrike Frankrike för upptäckten av HL-A-systemet, det viktiga histokompabilitetskomplexet i människan och dess viktiga roll vid organtransplantation.
Jon J. van Rood Nederländerna Nederländerna för hans bidrag till förståelsen av komplexiteten av HL-A-systemet i människan och dess implikationer vid transplantationer och sjukdom.
1979 Roger Wolcott Sperry USA USA för hans studier av den funktionella differentieringen av hjärnans höger- och vänsterhemisfärer.
Arvid Carlsson Sverige Sverige för hans arbete som fastslog rollen av dopamin som signalsubstans.
Oleh Hornykiewicz Österrike Österrike för att ha öppnat nya ansatser till kontrollen av Parkinsons sjukdom medelst L-dopa.
1980 Cesar Milstein
Leo Sachs
James Gowans
Argentina Argentina / Storbritannien Storbritannien
Israel Israel
Storbritannien Storbritannien
för deras bidrag till kunskapen om kroppscellers funktion och disfunktion genom deras studier av lymfocyters immunologiska roll, utvecklingen av specifika antikroppar och klarläggandet av mekanismer rörande kontrollen och differentieringen av normala celler och cancerceller.
1981 Barbara McClintock USA USA för hennes fantasifulla och viktiga bidrag till vår förståelse av kromosomers strukturbeteende och funktion, och för hennes identifikation och beskrivning av transponerbara genetiska (mobila) element.
Stanley Cohen USA USA för hans koncept som ligger till grund för genteknik; för konstruktionen av en biologiskt funktionell hybridplasmid, och för att ha åstadkommit ett riktigt uttryckt av en främmande gen implanterad i E. coli genom rekombinant DNA-metoden.
1982 Jean-Pierre Changeux Frankrike Frankrike för isoleringen, förädlingen och beskrivningen av acetylkolinreceptorn.
Solomon Snyder USA USA för utvecklingen av sätten att märka signalsubstansreceptorer vilket ger verktyg att beskriva deras egenskaper.
James Black Storbritannien Storbritannien för utvecklingen av agenter som blockerar betaadrenergiska recpetorer och histaminreceptorer.
1983/1984 Pris ej utdelat
1984/1985 Donald Steiner USA USA för hans upptäckter kring insulins biosyntes och behandling vilket har fått djupgående implikationer för grundläggande biologi och klinisk medicin.
1986 Osamu Hayaishi Japan Japan för hans upptäckt av oxygenasenzymen och klarläggandet av deras struktur och biologiska vikt.
1987 Pedro Cuatrecasas
Meir Wilchek
USA USA
Israel Israel
för uppfinnandet och utvecklingen av affinitetskromotografi och dess tillämpningar i biomedicinska vetenskaper.
1988 Henri Hers
Elizabeth Neufeld
Belgien Belgien
USA USA
för det biomekaniska klarläggandet av lysosomalsjukdomar och de resulterande bidragen till biologi, patologi, graviditetsdiagnos och -terapi.
1989 John Gurdon Storbritannien Storbritannien för hans introduktion av äggceller från Xenopus i molekylärbiologi och hans demonstration som visar att kärnan i en differentierad cell och kärnan i ägget skiljer sig uttrycksmässigt men inte i innehållet av det genetiska materialet.
Edward Lewis USA USA för hans demonstration och utforskning av den genetiska kontrollen av utvecklingen av kroppssegment genom homeotiska gener.
1990 Maclyn McCarty USA USA för hans del i demonstrationen att den transformerande faktorn i bakterier är på grund av deoxiribonukleinsyra (DNA) och upptäckten att genetiskt material består av DNA.
1991 Seymour Benzer USA USA för att ha skapat ett nytt fält inom molekylär neurogenetik genom sin pionjärforskning om nervsystemet och genmutationsbeteende.
1992 Judah Folkman USA USA för hans upptäckter som grundlade konceptet och utvecklade fältet angiogenesisforskning.
1993 Pris ej utdelat
1994/1995 Michael Berridge
Yasutomi Nishizuka
Storbritannien Storbritannien
Japan Japan
för deras upptäckter om cellulär transmembransignalering med fosfolipider och kalcium.
1995/1996 Stanley Prusiner USA USA för att ha upptäckt prioner, en ny klass av patogener som orsakar viktiga neurodegenerande sjukdomar genom att inducera förändringar i proteinstruktur.
1997 Mary Frances Lyon Storbritannien Storbritannien för hennes hypotes om slumpmässig inaktiverin av X-kromosomer i däggdjur.
1998 Michael Sela
Ruth Arnon
Israel Israel
Israel Israel
för deras viktiga upptäckter inom immunologi.
1999 Eric Kandel USA USA för klarläggandet av de organismiska, cellulära och molekylära mekanismer medelst korttidsminne förvändlas till långtidsminne.
2000 Pris ej utdelat
2001 Avram Hershko
Alexander Varshavsky
Israel Israel;
Ryssland Ryssland / USA USA
för upptäckten av ubiquitinsystemet av intracellulär proteindegradering och den avgörande funktionen hos detta system i cellulär reglering.
2002/2003 Ralph Brinster USA USA för utvecklingen av procedurer att manipulera musägg och -embryo som har möjliggjort transgenesis och dess tillämpningar i möss.
Mario Capecchi
Oliver Smithies
USA USA;
Storbritannien Storbritannien / USA USA
för deras bidrag till utvecklingen av genspecificering, vilket har möjliggjort klarläggande av genfunktioner hos möss.
2004 Robert Weinberg USA USA för hans upptäckt att cancerceller, mänskliga tumörceller inkluderade, bär somatiskt muterade gen-onkogener som verkar för att driva deras elakartade spridning.
Roger Tsien USA USA för hans nyskapande bidrag till designen och biologiska tillämpningen av nya fluoroscenta och fotolabila molekyler för att analysera och störa cellsignalöverföring.
2005 Alexander Levitzki Israel Israel för hans nyskapande signalöverföringsterapi och för utvecklingen av tyrosinkinasinhiberare som effektiva agenter mot cancer och andra sjukdomar.
Anthony Hunter Storbritannien Storbritannien / USA USA för upptäckten av proteinkinas och fosforylattyrosinrester i proteiner, vilket är kritiskt för regleringen av en stor grupp cellulära händelser, däribland elakartad transformation.
Anthony Pawson Storbritannien Storbritannien / Kanada Kanada för hans upptäckt av proteindelar i huvudsak avsedda för att medla protein till protein-interaktioner i signalvägar, och insikten denna forskning har gett i cancer.
2006/2007 Pris ej utdelat
2008 Howard Cedar
Aharon Razin
USA USA
Israel Israel
för deras grundläggande bidrag till vår förståesle av DNA-metylerings roll i kontrollen av gentolkningen.
2009 Pris ej utdelat
2010 Axel Ullrich Västtyskland Västtyskland för hans pionjärinsatser inom upptäckt och karaktärisering av mänskliga proto-onkogener och utvecklingen av nya cancerterapier.
2011 Shinya Yamanaka
Rudolf Jaenisch
USA USA
USA USA
för skapandet av inducerade pluriptenta stamceller (iPS) från hudceller (Yamanaka) och påvisandet att iPS-celler kan användas för att bota genetiska sjukdomar i däggdjur, och på så sätt ha påvisat deras terapeutiska potential (Jaenisch)
2012 Ronald M. Evans USA USA för hans upptäckt av gensuperfamiljen som kodar kärnreceptorer och utrönandet av aktionsmekanismen för denna klass av receptorer.
2013 Pris ej utdelat
2014 Nahum Sonenberg Israel Israel / Kanada Kanada för hans upptäckt av proteinerna som styr proteinexpressionsmekanismen och deras verkan.
Gary Ruvkun
Victor Ambros
USA USA
USA USA
för upptäckten av mikro-RNA-molekylerna som spelar en nyckelroll i kontrollen av genexpressionen i naturliga processer och utvecklingen av sjukdom.
2015 John Kappler
Philippa Marrack
USA USA
USA USA
för omfattande bidrag till förståelsen av antigen-specifika nyckelmolekyler, T-cellreceptorn för antigener och antikroppar och hur dessa molekyler deltar i immunigenkänning och effektorfunktion.
Jeffrey Ravetch USA USA

Landsfördelning[redigera | redigera wikitext]

Land Antal
Argentina Argentina 1
Belgien Belgien 1
Frankrike Frankrike 2
Israel Israel 8
Japan Japan 2
Kanada Kanada 2
Nederländerna Nederländerna 1
Ryssland Ryssland 1
Storbritannien Storbritannien 9
Sverige Sverige 1
Tyskland Tyskland 1
USA USA 32
Österrike Österrike 1

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]