Bas

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om bas.

Bas i betydelser som avser "grund" (underlag, referens) kommer ordet av latinska basis: stöttepelare, piedestal. Detta bas är även ursprung till verbet basera och adjektivet basal.

Bas i betydelser som avser "låg" (ej hög), kommer av italienskans basso: låg (från grekiska, sedan latin bassus)

Bas kan syfta på:

Inom musik och ljudlära[redigera | redigera wikitext]

Inom matematik[redigera | redigera wikitext]

 • Ett tal som definierar ett positionssystem, se talbas, ex. 10 i decimalsystemet
 • Det tal som bestämmer logaritmen, ex. e resp. 10
 • I en potens kallas det lägst placerade talet bas, det högre exponent. Detta hänger intimt samman med logaritmbas och positionssystem.
 • En uppsättning vektorer som definierar ett linjärt rum, se bas (linjär algebra)
 • En mängd som genererar en topologi, se bas (topologi)
 • En funktion i funktionsutveckling, se bas (funktionsutveckling)
 • Den sida i en parallellogram eller triangel som höjden definieras mot, (är vinkelrät mot höjden)
 • Den sida i en likbent triangel som inte nödvändigtvis har samma längd som de övriga.

Inom kemi[redigera | redigera wikitext]

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

 • Bas i militär terminologi avser en stödjepunkt
 • rymdbas
 • Bas i allmänhet är en fast station som man har som utgångspunkt, med resurser för aktiviteter som utgår därifrån, ex. basläger, flygbas
 • Bas är en av kontakterna på den vanliga bipolära transistorn och två på dubbelbasdioden (UJT)
 • Bas inom arkitektur avser en sockel eller något annat hårdgjort underlag
 • Bas är ett rundningsmärke och en plats att bränna inom baseboll och liknande
 • Bas som ett vardagligt uttryck för arbetsledare
 • Bas som kort form av databas.
 • Bas som synonym till BBS
 • Bas, Bithynisk kung
 • Prefixet bas- i betydelsen grundläggande, ex. baskunskaper
 • BAS som förkortning för Beroendeakuten, S:t Görans sjukhus, Stockholm.
 • BAS inom ekonomi, se BAS-kontoplan.
 • BAS, Byggarbetsmiljösamordnare, krävs enligt Arbetsmiljölagen vid bygg- och anläggningsarbeten. Även BAS-P, Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, och BAS-U, Byggarbetsmiljösamordnare för utförande av byggnads - och anläggningsarbeten, förekommer.