Klimatanpassning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Klimatanpassning, eller anpassning av samhället till ett föränderligt klimat handlar om att samhällets robusthet och förmåga att hantera klimatförändringarna måste öka, för att undvika kostnader i samband med de pågående klimatförändringarna. Working Group II i FN:s klimatpanel, IPCC, behandlade klimatanpassning i sin senaste rapport från 2007.[1]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Klimat- och sårbarhetsuredningen tillsattes år 2005 för att undersöka och sammanställa Sveriges sårbarhet inför klimatförändringarna. [2]n Utredningen gick igenom en rad sektorer som berörs, däribland tekniska försörjningssystem, bebyggd miljö och areella näringar.

SMHI har med hjälp av klimatmodeller tagit fram en rad klimatanalyser och klimatindex som beskriver hur det framtida klimatet kommer att bli i Sverige [3]

Som en följd av Klimat- och sårbarhetsutredningen gav regeringen en rad olika myndigheter, bland annat SMHI, Boverket, MSB, Livsmedelsverket och SGI, i uppdrag att arbeta med klimatanpassning inom sina ansvarsområden. Sveriges 21 länsstyrelser fick år 2009 uppdraget att samordna klimatanpassningsarbetet på regional nivå. Information om klimatanpassningsarbetet i Sverige samlas på webbportalen Klimatanpassningsportalen [4]

Forskningsrådet Formas, Mistra-SWECIA och FOI är exempel på några organ som finansierar forskning inom klimatanpassningsområdet. [5], [6]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Parry m.fl. (2007). Working Group II Report "Impacts Adaptation and Vulnerability". IPCC. http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/contents.html 
  2. ^ Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007). Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter. Statens Offentliga Utredningar. http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/89334 
  3. ^ ”Klimatanpassningsportalen - Hur förändras klimatet”. SMHI. http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/Hur-forandras-klimatet. 
  4. ^ ”Klimatanpassningsportalen”. SMHI. http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen. 
  5. ^ ”Klimatförändring”. Forskningsrådet Formas. http://www.formas.se/formas_templates/Page____5914.aspx. 
  6. ^ ”Mistra-SWECIA”. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. http://www.mistra.org/mistrasvensk/forskning/aktivaprogram/mistrasweciamistraswedishresearchprogrammeonclimateimpactsandadaptation.4.a791285116833497ab800017330.html.