Nordisk-katolska kyrkan i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Nordisk-katolska kyrkan
Förkortning NKK
Typ Kristet samfund
Officiella språk Svenska

Ej att förväxla med Katolska kyrkan i Sverige.

Nordisk-katolska kyrkan (NKK) i Sverige är en självbenämnd katolsk och apostolisk kyrka[källa behövs], med ortodox teologi i nordisk, evangelisk tradition[källa behövs]. Den Nordisk-katolska kyrkan har Polish National Catholic Church i USA (PNCC) som moderkyrka.

Kyrkan leds av en primas, biskop Roald Nikolai Flemestad, och är en del av den så kallade Scranton-unionen, där NKK:s biskop ingår i biskopskonferensen jämlikt med PNCC:s övriga biskopar.

Man firar sina gudstjänster enligt västlig rit[källa behövs], och strävar samtidigt efter att bevara den nordiska psalmtraditionen. NKK bygger på den odelade Kyrkans principer[källa behövs], med uppfattningen att man tillhör den enda, heliga, katolska och apostoliska Kyrkan. Man erkänner samtliga gammalkyrkliga symbola, samtliga sju ekumeniska koncilier, Kyrkans sju traditionella sakrament och delar teologi med de ortodoxa kyrkorna[1]. Däremot godtar NKK inte vissa, ensidigt deklarerade, romersk-katolska dogmer, såsom påvens ofelbarhet vid uttalanden "ex cathedra" eller påvens universella jurisdiktion. Man brukar inte heller prästernas celibat, vilket man anser saknar teologisk grund. Emellertid erkänns påven som "Västerns patriark", biskop av Rom och "primus inter pares" (den främste bland jämlikar). NKK har full apostolisk succession[2], liksom sin moderkyrka PNCC, och i USA, Kanada och Norge har PNCC och NKK därför partiell sakramentsgemenskap med den Romersk-katolska kyrkan, enligt dess Code of Canon Law (844 § 2-3) [3]; detta gäller sakramenten nattvard, bikt samt de sjukas smörjelse[4]. NKK och PNCC bedriver verksamhet i bland annat USA, Kanada, Norge, Italien, Tyskland, Polen och Sverige.

Nordisk-katolska kyrkans har sin moderförsamling i Stockholm, samt en koinonia i Karlskrona. Det finns i nuläget (april 2012) inga uppgifter om antalet medlemmar i Sverige.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]