Stockholms skönhetsråd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Stockholms skönhetsråd (formellt Rådet till skydd för Stockholms skönhet) är ett organ inom Stockholms stad, vars syfte är att bevara de estetiska värdena i Stockholm. Rådet, bildat 1919, granskar bland annat byggplaner och yttrar sig över olika slags projekt. Rådet har också rätt att själv lyfta och driva frågor som det anser som relevanta för Stockholms stadsbild.

Rådet består av tretton ledamöter. Tolv av dessa väljs av Stockholms kommunfullmäktige, och dessa tolv väljer sedan tillsammans den trettonde ledamoten. Mandatperioden är fyra år. Av de ledamöter som väljs av kommunfullmäktige bör minst åtta vara särskilt sakkunniga, och av dessa skall två vara representanter för Kungliga Akademien för de fria konsterna, varav en målare och en bildhuggare, samt de övriga sex representera följande institutioner: Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, Statens fastighetsverk, Kungliga Vetenskapsakademiens miljökommitté, Sveriges Arkitekter, styrelsen för Samfundet S:t Erik och styrelsen för Svenska naturskyddsföreningen. Partierna i kommunfullmäktige utser i sin tur fyra ledamöter att representera stockholmarna. Dessa sitter på mandat från partierna men behöver inte vara politiker.[1]

Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Rådet utser också en sekreterare, som fungerar som kanslichef och föredragande och som också har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. Protokoll från rådets sammanträden förs av en biträdande sekreterare. Stadens stadsbyggnadsdirektör och stadsarkitekt, stadsbyggnadskontorets bygglovsansvariga, stadsantikvarien, stadsträdgårdsmästarna samt arkitekten vid Kungliga Djurgårdsförvaltningen är adjungerade vid sammanträdena. För vissa typer av ärenden sammanträder tre mindre delegationer av rådet.[2]

Rådets ledamöter 2011-2014[redigera | redigera wikitext]

Sedan 2014 är arkitekturhistorikern Henrik Nerlund rådets sekreterare och kanslichef.[3] Endast åtta personer har tidigare innehaft befattningen: Gustaf Munthe, Martin Olsson, Henrik Cornell, Stig Fogelmarck, Holger Blom, Göran Söderström och Martin Rörby. Sekreteraren ingår i rådets samtliga tre grupper av delegerade.[4]

Namn Representant för Ingår i delegerade för
  Anders Bodin, ordförande Statens fastighetsverk Delegerade för plan- och byggnadsärenden (ordf.)
Delegerade för kulturvårdsärenden inkl. konst- och skyltärenden (ordf.)
Delegerade för naturvårdsärenden (ordf.)
  Vakant, vice ordförande Moderata samlingspartiet Delegerade för plan- och byggnadsärenden (vice ordf.)
Delegerade för kulturvårdsärenden inkl. konst- och skyltärenden (vice ordf.)
Delegerade för naturvårdsärenden (vice ordf.)
  John Chrispinsson Folkpartiet liberalerna Delegerade för plan- och byggnadsärenden
  Fredrik von Feilitzen Samfundet S:t Eriks styrelse Delegerade för plan- och byggnadsärenden
  Charlotte Gyllenhammar Kungliga Konstakademien Delegerade för kulturvårdsärenden inkl. konst- och skyltärenden
  Eie Herlitz Miljöpartiet de Gröna Delegerade för plan- och byggnadsärenden
Delegerade för kulturvårdsärenden inkl. konst- och skyltärenden
  Ingemar Josefsson Socialdemokraterna Delegerade för plan- och byggnadsärenden
Delegerade för kulturvårdsärenden inkl. konst- och skyltärenden
  Anders Jönsson Sveriges Arkitekter Delegerade för plan- och byggnadsärenden
  Erling Norrby Kungliga Vetenskapsakademiens miljökommitté Delegerade för plan- och byggnadsärenden
  Magnus Olausson Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien Delegerade för kulturvårdsärenden inkl. konst- och skyltärenden
Delegerade för naturvårdsärenden
  Johan Scott Kungliga Konstakademien Delegerade för kulturvårdsärenden inkl. konst- och skyltärenden
  Mia Torpe Svenska naturskyddsföreningens styrelse Delegerade för naturvårdsärenden
  Inga Varg Rådets ledamot Delegerade för plan- och byggnadsärenden

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Stockholms kommunalkalender 2007, Edita, Stockholm 2007, ISSN 0349-4527, s. 227
  2. ^ Stockholms kommunalkalender 2007, s. 227f
  3. ^ Stockholms stad
  4. ^ Kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-13 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-07(där framgår också samtliga ledamöter i rådet, på samma sätt som i listan på denna sida)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]