Antibarbarus

Från Wikipedia

Antibarbarus är en naturvetenskaplig skrift av August Strindberg, utkommen på tyska 1894 och på svenska 1906. Boken redogör för resultaten av Strindbergs kemiska experiment under den så kallade ”infernokrisen”. I inledningen förklarar sig författaren inta en monistisk ståndpunkt i fråga om materiens sammansättning, det vill säga att alla grundämnen egentligen är ett och detsamma. Senare bedömare har ansett det naturvetenskapliga värdet av Strindbergs studier vara ringa. Kemiprofessorn George B Kauffman, som 1983 granskade Strindbergs texter om kemi, ansåg att dennes ”överdrivet känslomässiga engagemang och mystiska tro på analogier, och tal resulterade i en nästan komplett avsaknad av objektivitet i experiment och teorier”.[1] Den svenska originalutgåvan, som senare återutgivits i faksimil, illustrerades och formgavs på ett extravagant sätt av Arthur Sjögren.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Citerat ur efterordet till Antibarbarus, s. 63.

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]