Centralmuseum

Från Wikipedia
Arbetets museum
Nordiska museet, omkring 1910
Skoklosters slott
Naturhistoriska riksmuseet omkring 1930
Vasamuseet
Flygvapenmuseum
Scenkonstmuseet

Centralmuseum är ett begrepp som används i Sverige för tretton museiorganisationer, varav nio är statliga myndigheter och fyra är stiftelser med statliga bidrag.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Mellan 1986 och 2009 fanns i Sverige fem ansvarsmuseer (fyra museimyndigheter och en stiftelse), vilka hade ett särskilt statligt uppdrag för samordning och samverkan inom sitt respektive ämnesområde. På basis av betänkandet Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat, SOU 2009:15, avskaffades ansvarsmuseifunktionen genom att sådant uppdrag togs bort ur dessa museers instruktioner. Regeringen har i stället beordrat respektive föreslagit ett antal museiorganisationer att som "centralmuseer" påta sig ett särskilt nationellt ansvar inom respektive område samt att tillsammans påta sig vissa för landet gemensamma museiangelägenheter.

Sedan 1 januari 2018 ingår Livrustkammaren, Hallwylska museet och Skoklosters slott i myndigheten Statens historiska museer. Tidigare utgjorde de en egen förvaltningsmyndighet: Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Sedan 1 januari 2018 ingår Järnvägsmuseet i Gävle i myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer. Samtidigt bytte museet namn till Järnvägsmuseet.

Statliga myndigheter[redigera | redigera wikitext]

Stiftelser[redigera | redigera wikitext]

Centralmuseernas samarbetsråd[redigera | redigera wikitext]

Centralmuseernas samarbetsråd är ett nätverk för cheferna för centralmuseerna. Inom detta driver institutionerna vissa samverkansfrågor. Rådet har inte någon av regeringen reglerad ställning.[1]

Regeringen gav 2010 ett gemensamt uppdrag till centralmuseerna att se över och stärka sitt samarbete. En rapport om detta lämnades i mars 2011, i vilken det bland annat anges att centralmuseerna avser att utveckla sitt museichefsnätverk: Centralmuseernas samarbetsråd.[2] Samarbetsrådet har en kringflyttande sekretariatsfunktion, vilken normalt är knuten till den institution från vilken rådets ordförande kommer.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]