Ekofascism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ekofascism är en politisk ideologi eller hållning som förenar ekologism med auktoritära politiska förslag och åtgärder för att främja ekologisk eller miljömässig överlevnad.[1]

Begreppets betydelse[redigera | redigera wikitext]

Två huvudsakliga användningar av begreppet "ekofascism" kan noteras:

 • Ekologism eller "gröna" åsikter hos fascister och nationalsocialister.
 • Extremistiska eller totalitära åsikter hos miljöaktivister och djurrättsaktivister

Beteckningen "ekofascism" används ofta som skällsord mot meningsmotståndare för att utpeka dessa som extrema och antidemokrater.

Ekologism hos fascister och nationalsocialister[redigera | redigera wikitext]

Ett betydande inslag av naturromantik och antimodernism fanns hos nationalsocialismen i det tidiga 1900-talets Tyskland, och kan sägas ha varit ett tidstypiskt drag.[2] Liknande tankegångar har tagits upp av många fascister och nationalsocialister idag.[3][4][5]

Det fans inom den tyska nazismen en tradition av grön nazism. Tredje Riket införde under Hitlers regim strikta djurskyddslagar som bland annat innefattade allt från ett totalförbud mot att använda djur som försöksobjekt till ett förbud mot att använda mask som bete vid fiske. Djurplågeri och miljöförstörelse är något som ofta kritiseras hårt inom många nationalsocialistiska och fascistiska grupper.

Under efterkrigstiden har det kontinuerligt funnits en ecofascistisk grön flank inom naziströrelsen även om varit liten och marginaliserad.[6]

Ekofascismens ideologer[redigera | redigera wikitext]

Savitri Dervi[redigera | redigera wikitext]

Den hindunazistiska esoterikern Savitri Devi, född 1905, har spelat viss roll hos ekofascister då hon själv var en pionjär inom djurrättsaktivism när hon i unga tonåren under 1920- och 1930-talet befriade djur från vivisektionslaboratorier, och hon skriver om djur och miljön i sina böcker "The Impeachment of Man" och "The Lightning and the Sun" bland annat att en civiliserad stat som anklagar andra länder för krigsförbrytelser men som själva tillåter grymma djurtester och experiment på djur inte förtjänar att existera. Samt skriver hon att vilket perfekt liv på jorden som helst (friska katter, träd och bengaliska tigrar tar hon som exempel på perfekta liv) är mer värt än en, med hennes egna ord, "ful, degenererad människa".[7] Hon förklarade att hon ser mänskligt liv som värdefullt, men inte mer värdefullt än djurs liv och skriver:

I valet mellan en miljon människor och ett lejon skulle jag välja lejonet, människor ligger inte i riskzonen att utrotas, medan allt för många djur gör det tack vare människorna. Innan jag vände mig till nationalsocialismen hade jag redan bestämt mig för att kunna rädda hela naturen så är det nödvändigt att minska på antalet människor med miljarder, det som drog mig till nationalsocialismen var frågan om vilka människor som vi skulle minska på.
– Savitri Devi, The Lightning and the Sun.

Devi var sedan tidig ålder vegan eller vegetarian och var en av de första att illegalt rädda djur från försökslaboratorier. Det många av de ekofascistiska och nazistiska tänkarna har gemensamt är bland annat idéer om att införa licenser för barnafödande, där folk som av staten ses som "undermåliga" inte tillåts föda barn och där defekta foster aborteras vare sig föräldrarna ger sitt tillstånd eller ej. Detta är tankar som återfinns i både Savitri Devis och Pentti Linkolas skrifter.

Pentti Linkola[redigera | redigera wikitext]

Pentti Linkola tar tanken om totalitarism till en nivå där staten ska tvångsskrota bilar, förstöra samtliga storstäder och evakuera folken till landsbygden.[8] Han menar att de stora massorna själva inte skulle ge upp sin moderna livsstil och därför behöver en elit styra folket och han ger sitt stöd åt både Hitlers stormtrupper, de röda khmererna och talar positivt om attackerna den 11 september 2001. Pentti Linkola är på senare tid den filosof som oftast benämns som ekofascist, då han klart och tydligt i beskrivningar om hur idealsamhället ska se ut blandar totalitarism med ekologism.

Julius Evola[redigera | redigera wikitext]

Traditionalisten Julius Evola skriver bland annat om att det bör vara en elit som styr med stor respekt för djur och natur, att jorden är överbefolkad och att demokratin måste bort. Han skriver att människan på jorden idag kan liknas vid spridande cancerceller i en kropp eller svärmande maskar över en ruttnande organism.

Cornelius Zelda Codreanu[redigera | redigera wikitext]

Fascisten Corneliu Zelea Codreanu skrev efter 1920 att hans legion skall föra krig genom räder mot de urbaniserade storstäderna ifrån bergen och skogarna och försvara naturen från industrialisering. Tankar om att djur ska respekteras och tankar om under- och övermänniskor är något som ofta förekommer bland andra nationalsocialistiska och ekofascistiska författare.

Den stora massan ses helt enkelt som "inkapabel" att leda sig själva och i ekofascisters ögon måste en stark totalitär stat, i både Linkolas, Devis och Corneliu Zelea Codreanus ord: en naturlig elit, istället se till så att folket slutar förstöra miljön, inför starka djurskyddslagar, förbjuder pälsindustrier, och industrialisering, med mera.

Extremistiska åsikter hos miljöaktivister och gröna ideologer[redigera | redigera wikitext]

Vissa miljöaktivister och ekologister företräder sådana politiska eller samhälleliga åsikter att deras kritiker anser att de är liktydiga med fascism eller nazism. Exempel kan vara avståndstagande från demokrati eftersom det demokratiska systemet inte har fattat det beslut som "ekofascisterna" anser är nödvändiga, och förespråkandet av diktatur eller någon form av totalitärt styre för att uppnå "gröna" mål eller "rädda miljön". Det som skall uppnås kan vara en drastisk minskning av konsumtionen och levnadsstandarden, men i vissa fall förespråkas även en befolkningsminskning. Enstaka "ekofascister" har förespråkat massmord i syfte att minska jordens befolkning för att rädda miljön.[9] I en form kan ekofascismen också vara en slags omvänd speciesism eller artchauvinism, det vill säga att det bästa för miljö och natur vore om arten homo sapiens utrotades, om så jorden i det närmaste föröddes på vägen, men för att jorden efter människans utrotning av dem själva kan återgå till ett mer ekologiskt balanserat tillstånd.

Tänkare som förknippats med ekofascism[redigera | redigera wikitext]

Bland dem som ofta kallats "ekofascister" kan man nämna följande personer:

Pentti Linkola uppmärksammades för att eventuellt ha gett Pekka-Eric Auvinen inspiration till massakern på Jokela skola.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Bra böcker. ©1989-<c2002>. ISBN 91-7024-619-X. OCLC 30439690. https://www.worldcat.org/oclc/30439690. Läst 3 augusti 2020 
 2. ^ Konst och kultur i Tredje Riket var styrd av staten, och ofta grundad i klassicismen och romantiken.
 3. ^ Poohl, Daniel. ”Fascismens gröna våg”. Expo.se. https://expo.se/2020/11/fascismens-gr%C3%B6na-v%C3%A5g. Läst 25 november 2020. 
 4. ^ Biehl, Janet, 1953- (2011). Ecofascism revisited : lessons from the German experience ([2nd ed.]). New Compass Press. ISBN 978-82-93064-12-1. OCLC 770070236. https://www.worldcat.org/oclc/770070236. Läst 24 januari 2021 
 5. ^ ”Ekofascism - Blod, jord och maskulinitet”. Expo.se. https://expo.se/2020/11/ekofascism-blod-jord-och-maskulinitet. Läst 3 februari 2021. 
 6. ^ Fascist Ecology: The ‘Green Wing’ of the Nazi Party and its Historical Antecedents | Staudenmaier | Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies. https://journals.equinoxpub.com/index.php/POM/article/view/14577. Läst 1 februari 2021. 
 7. ^ Savitri Devi, "The Lightning and the Sun"
 8. ^ Pentti Linkola, "Can Life Prevail?" 2009, Integral Tradition Publishing
 9. ^ Pentti Linkola tillhör dem som har ansett detta. Church of Euthanasia: We Should Phase Ourselves Out

Se även[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]