Operation (matematik)

Från Wikipedia
Matematiska operationer
Addition (+)
term + term
addend + addend
= summa
Subtraktion (−)
term − term
minuend − subtrahend
= differens
Multiplikation (× eller ·)
faktor × faktor
multiplikator × multiplikand
= produkt
Division (÷ eller /)
täljare / nämnare
dividend / divisor
= kvot
Moduloräkning (mod)
dividend mod divisor = rest
Exponentiering (^)
basexponent = potens
n:te roten (√)
grad radikand = rot
Logaritm (log)
logbas(potens) = exponent

En operation är inom matematiken en handling där en eller flera operander med hjälp av en operator leder till en lösning.

Operander kan till exempel vara tal och en operator kan definieras som en räkneregel.

De vanligaste operationerna är räknesätten. Det finns även operationer som verkar på funktioner. Dit hör differentialoperatorer och integraloperatorer.

Se även[redigera | redigera wikitext]